Materiály

Stavby s materiály Ytong a Silka

Konverze Střední průmyslové školy elektrotechnické (SPŠE) ve Staré Turé po dokončení a před rekonstrukcí

Zdi nové tělocvičny ve Gbelích jsou z pórobetonových tvárnic Ytong Lambda YQ, nosné stěny a stropy Nemocnice následné péče v Moravské Třebové jsou kompletně z Ytongu, tvárnice Ytong a Silka se osvědčily také při výstavbě nového urgentního příjmu v Bojnicích. Stavební prvky z Ytongu využili i autoři konverze staré střední průmyslové školy na sídlo Městského úřadu ve Staré Turé.

Autorka projektu nové tělocvičny při Střední odborné škole elektrotechnické ve slovenském městě Gbely Ing. arch. Barbora Macánková má s využitím pórobetonových tvárnic Ytong Lambda YQ bohaté zkušenosti. A výhody a užitné vlastnosti těchto tvárnic využila i při přípravě projektu tělocvičny ve Gbelích: „Tvárnice Ytong Lambda YQ jsou přesné, rychle a dobře se s nimi pracuje a šetří čas a práci na stavbu, což je dnes významná položka rozpočtu. Ytong má podrobně řešené detaily, prostupy, celý systém dokáže eliminovat tepelné mosty. Navíc se i při tlaku na nízkou energetickou náročnost nemusí tvárnice Ytong Lambda YQ tloušťky 500 mm zateplovat, což opět zrychluje výstavbu a šetří náklady. A jejich parametry a vlastnosti odpovídaly i požadavkům investora nové tělocvičny.“ 

Tělocvična Střední odborné školy elektrotechnické ve slovenském městě Gbely 

Stavbyvedoucí stavební společnosti PALKOVIČ – SK Juraj Vajay k tomu dodává: „Tělocvičnu jsme postavili za 15 měsíců a rychlost stavby výrazně urychlily pórobetonové tvárnice a příčky Ytong. Na nosné stěny jsme používali tvárnice Ytong Lambda YQ tloušťky 500 mm, menší část (kolem 10 % zdiva) tvořily tvárnice Ytong Lambda YQ 375 mm. S Ytongem pracujeme často a stavěli jsme s ním nejen rodinné domy, ale i jiné objekty, například novou mateřskou školu v Kútech. Všude se nám osvědčily, kromě dobrých vlastností samotných tvárnic, jako je přesnost a rychlá a jednoduchá výstavba, musím ocenit i termíny a všeobecné plnění dohodnutých detailů včetně cenových záležitostí ze strany společnosti Xella.“ 

Nosné stěny a stropy nemocnice následné péče v Moravské Třebové jsou kompletně navrženy v systému pórobetonových tvárnic Ytong. Autorem projektu nového pavilonu Nemocnice následné péče Moravská Třebová včetně oddělení rehabilitace a vodoléčby, velkokapacitní kuchyně s jídelnou a výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje byla společnost SIEBERT + TALAŠ, spol. s r. o., s kancelářemi v Bratislavě a v Praze. Ing. Petr Vašina, ředitel SIEBERT + TALAŠ, k projektu uvedl: „My jsme se rozhodli pro Ytong z mnoha důvodů a jedním z nich byly i dobré tepelněizolační vlastnosti tohoto materiálu. Výhodou byla také dobrá opracovatelnost, na stavbě se s Ytongem dobře pracuje. V konkrétním případě této stavby hrály roli i složité základové poměry a nízká hmotnost tvárnic Ytong nám je pomohla dobře zvládnout. Celá stavba je díky nim poměrně lehká. V neposlední řadě jsme se museli vejít do omezeného stavebního rozpočtu, což se nám i díky materiálu Ytong podařilo. Velkou výhodou a důvodem pro použití byla i snadná opracovatelnost na stavbě a rychlá realizace drážek a prostupů pro technické instalace. Díky parametrům obvodového zdiva Ytong Lambda YQ se nemocnice navíc nemusí zateplovat, stačí venkovní omítka a fasáda je hotová.“ 

Nový urgentní příjem v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza se sídlem v Bojnicích využívají pacienti od léta 2022. Kromě specializovaných ambulancí tam lékaři mají k dispozici i zákrokovou místnost či expektační lůžka pro nemocné. Výplňové zdivo objektu tvoří pórobetonové tvárnice Ytong, na vnitřních dělicích stěnách jsou použity vápenopískové tvárnice Silka. Autory projektu byli Ing. arch. Marek Jablonský a Ing. arch. Stanislav Majcher, Ph.D., ze společnosti ARCHICO, s. r. o., se sídlem v obci Malatiny. „Pro obvodové zdivo a dělicí příčky byly vybrány produkty Ytong od firmy Xella, důvodem bylo zejména komplexní portfolio výrobků, které splňuje specifické požadavky, kladené pro zdravotnické budovy. U prostor RTG byly použity i vápenopískové tvárnice Silka tloušťky 150 mm, které mají výborné vlastnosti protiradiační ochrany, čímž se značně zredukovala tloušťka barytové omítky, s níž se nepracuje snadno. Tyto tvárnice se rovněž použily při dělicích příčkách mezi jednotlivými ambulancemi, a to z důvodu zvukové neprůzvučnosti. U prostor, kde zvuková neprůzvučnost, resp. radiační ochrana nesehrávala zásadní roli, se používaly klasické příčkové tvárnice Ytong tl. 150 mm. Pro obvodové stěny byly použity tvárnice Ytong tl. 300 mm,“ uvádí architekt Stanislav Majcher. 

Nový urgentní příjem v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza se sídlem v Bojnicích 

Autorem konverze Střední průmyslové školy elektrotechnické (SPŠE) ve Staré Turé na administrativní budovu a sídlo městského úřadu byl architektonický ateliér Pavlech architekti. Pro vytvoření zešikmených ploch, které spolu se změnou tvaru oken podpořily vertikalitu nové fasády a přinesly do ní hru světla a stínu, využili architekti pórobetonové tvárnice Ytong. Ing. arch. Marek Pavlech k projektu konverze staré školy na nový městský úřad řekl: „V prvním nadzemním podlaží jsme navrhli prosklenou část fasády a výrazný nový vstup z obou stran budovy. Na fasádě od ulice jsme jednoduchou úpravou navrhli nový výraz – okna jsou užší a sahají až po úroveň podlahy. Šlo nám o vytvoření zešikmených ploch na fasádě, které by fasádu „rozehrály“ a umožnily by na ní hru světla a stínu. Vybouraly se i parapety (byla to střední škola) a spolu se zúžením oken tak fasáda získala vertikalitu. Na opačné fasádě jsme okenní otvory zachovali, ale použili jsme nová okna s odlišným dělením. Použitím úprav hlavní fasády získala budova nový, moderní a reprezentativní vzhled. Zešikmení oken bylo realizováno s pórobetonovými tvárnicemi Ytong a důvod jejich použití byl v jednoduché realizaci, snadném a rychlém opracování. Stavební systém Ytong je ve stavbě zastoupen i v interiéru, a to příčkami Ytong. Materiály Ytong známe a pracujeme s nimi poměrně často. Pórobetonové produkty Ytong jsou použity také ve vedlejší budově a i v jiných budovách, které jsme navrhovali. Jejich velkou předností je i skutečnost, že s nimi umějí pracovat realizační firmy.“ 

Nemocnice následné péče v Moravské Třebové 

Další informace o výhodách stavebního systému z pórobetonu Ytong a vápenopískových tvárnic Silka najdete na www.xella.cz

Podle podkladů společnosti Xella