Materiály

Stavbu schodiště Ytong zvládnou dva zedníci za jednu pracovní směnu

Stavba schodiště z pórobetonu Ytong je jednoduchá, nevyžaduje žádné tesařské ani jiné pomocné konstrukce a speciální nářadí. Jednotlivé stupně se ukládají na podezdívku tl. 125 mm na vápenocementovou maltu, je-li práce dostatečně přesná, lze použít tenkovrstvou zdící maltu. Výhodná, i když koordinačně náročnější, je montáž přímo do nosného zdiva během hrubé stavby. Schodiště je v tomto případě použitelné již při montáži a betonáži stropu. Dalším možným řešením stavby schodiště Ytong je uložení na nerezové kotvící prvky v nosném zdivu schodišťového prostoru.

Základní schodišťový stupeň má délku 1200 mm, šířku 300 mm a výrobní výšku 150 mm. Skutečná výška se ale v průběhu montáže stanoví seříznutím výšky úložné hrany podezdívky v souladu s projektovou dokumentací. Pokud zájemce nemá vlastní projekt či chystá pouze úpravy či rekonstrukce stávající budovy, má možnost si projekt objednat přímo u výrobce. V uceleném stavebním systému Ytong lze nalézt praktické řešení schodiště, připraveného podle projektové dokumentace. Nabídka také reaguje na úsporné trendy schodišť se zakřivenými rameny. 

U stavby pórobetonového schodiště Ytong oceňují stavebníci i realizační firmy přesnost a možnost postavit schody a užívat je ve velmi krátké době. Společnost Xella jako jeho výrobce také zdarma dodává první návrh schodiště. Jednotlivé díly jsou při dodávce již nařezány na míru, takže odpadnou úpravy a schodiště se dá rychle a snadno sestavit. Bez omezení je také nabídka povrchových úprav a podlahových krytin. 

Široké možnosti tvarů nabízí  Knihovna tvarů schodišť, která obsahuje tvary schodišť již realizovaných, prověřených a schopných okamžitého zadání do výroby. Stavba schodiště Ytong šetří investorovi náklady, protože nezablokuje řemesla a lidi a práce na domě mohou bez časové prodlevy kontinuálně  pokračovat. 

Po vyměření prostoru schodiště se nejnižší schodišťový stupeň uloží na základovou desku vždy výš o tloušťku budoucích podkladových podlahových vrstev. Dílec schodišťového stupně je vysoký 150 mm. Výška a šířka stupňů schodiště se řeší výškou osazení a přesahem jednotlivých dílců nad sebou podle výkresu skladby. Případné mezery se vyplní podle jejich velikosti buď odřezky z pórobetonu nebo jen maltou. Nosné stěny a podezdívku schodů je potřeba zdít  vždy na celoplošně nebo v pásech nalepenou hydroizolaci.

Schodišťové stupně lze uložit i na speciálně zhotovené konzoly z nerezového plechu. Toto řešení je výhodné při rekonstrukcích nebo dodatečném osazení schodiště. Polohu stupňů si můžeme vykreslit na již existující zeď. Další výhodou je, že nezmenšujeme prostor pod schodištěm dodatečnou přizdívkou. Vhodnost použití schodišťových konzol je podrobněji popsaná v Produktovém katalogu

Videonávod: