Materiály

Sekundární čištění spalin u domácích krbů se stává realitou

Prostorově úsporná krbová vložka Schiedel SIRIUS s mimořádně ekologickým provozem

Při pohledu na novinové titulky člověka občas přepadá skličující pocit, že se lidstvo žene do jisté záhuby. Možná nás ale média nutí dívat se na věci ze špatného úhlu. Stavebnictví je jedním z oborů, které naopak přináší pravidelný přísun pozitivních zpráv. Celá řada novinek posouvá věci kupředu a dává si za cíl zlepšení životních podmínek nejen nás lidí, ale i životního prostředí.

Pokud bychom například začali používat veškeré prostředky, které nám technologie nabízejí v rámci snížení emisí při vytápění, velmi rychle bychom dosáhli cílů, které si v této oblasti klademe. Problém je neefektivita a pomalé využití novinek, které se nám nabízí. Přesto je třeba dívat se na vývoj pozitivně a nemít nerealistická očekávání. Změna přichází, byť se nám mnohdy může zdát pomalá. 

Podíváme-li se na jeden konkrétní příklad, kterým je vytápění dřevem v soukromých domácnostech, zjistíme, kam jsme se za relativně krátkou dobu posunuli. Srovnáme-li emise starých otevřených topenišť a moderních krbových vložek, zjistíme, že se podařilo zásadně snížit emise, a to na cca 1/10 v horizontu jedné generace. Výrobcům se podařilo zefektivnit spalování v těsných krbových vložkách a zásadně snížit celkové emise. Produkce neustále skloňovaného CO² při spalování dřeva je sice stále stejná, a to taková jako kdybychom dřevo nechali samovolně rozkládat v lese. Zkrátka uvolní ho tolik, kolik ho z atmosféry zachytí během svého růstu. V letošním roce přichází přední výrobce krbových a komínových systémů, společnost Schiedel možná s nenápadnou, ale o to zásadnější změnou. Společnost Schiedel letos představila doplňky, které dále snižují negativní dopad spalování dřeva na své okolí.

Novinka Schiedel Kingfire KANTO představuje technologicky nejvyspělejší generaci monolitického komínového systému s integorvaným krbem

Čistší kouř díky novinkám na trhu

 Spalování samozřejmě některé škodliviny produkuje, zde je však Scheidel připraven zákazníkům nabízet sekundární čištění kouře vycházejícího z komína. Stojíme před podobnou revolucí, která se udála před desítkami let všeobecným používáním katalyzátoru instalovaným do automobilů s cílem snížit škodlivý vliv výfukových plynů.  Jedním z doplňků, který je dnes možné již v rámci nejnovějšího typu produktu KINGFIRE KANTO SC objednat, je elektrostatický odlučovač částic. Ten zbavuje kouř jemného prachu, popílku a sazí, které stojí za mnohými respiračními problémy. Dalším doplňkem je integrovaný katalyzátor, který snižuje plynné emise. Dokáže přeměnit znečišťující plyny na méně škodlivé částice. Přeměňuje dva hlavní původce štiplavého kouře při spalování dřeva. Oxid dusíku přemění redukcí na dusík a vodu. Oxid uhelnatý na méně škodlivý oxid uhličitý. V současnosti je možné tyto doplňky objednat při koupi monolitického komínového sytému s integrovanou krbovou vložkou KINGFIRE KANTO. Do budoucna je však pravděpodobné, že podobné typy doplňků budou zaintegrovány do komplexních systémů. Doplňky pro sekundární čištění bude možné dokoupit a nainstalovat i v průběhu používání a dodatečně tak snížit eventuální zatížení životního prostředí.