Materiály

PP-RCT namísto mědi či oceli? Stále častěji i v potrubí velkých průměrů

Díky technice spojování lze systém využít při rekonstrukcích technologií i za plného provozu

Plastové potrubní systémy z PP-RCT zažívají rozmach, a to i ve velkých průměrech. Využití najdou nejen v klasických rozvodech vody, ale díky své zvýšené tlakové odolnosti i při vysokých teplotách jsou ideální volbou také pro systémy vytápění a chlazení, stlačený vzduch či průmyslové aplikace, kde dříve hrálo prim potrubí měděné či ocelové.

Potrubí velkých průměrů z materiálu PP-RCT se využívají především tam, kde je třeba zajistit maximálně kvalitní a zároveň dostatečně robustní rozvody. Široké využití nacházejí zejména v průmyslu, a to pro rozvody technologických vod a díky vysoké chemické odolnosti i chemikálií. Materiálové vlastnosti umožňují jejich aplikaci i pro rozvody chlazení (i vytápění), stále častěji je tedy najdeme například v rozvodech chlazení v datových centech a serverovnách. Uplatnění nacházejí i při chlazení výrobních technologií v průmyslu, potravinářství a pivovarnictví. Běžné jsou i v případě klasických rozvodů chlazení v bytové výstavbě, administrativních budovách, nemocnicích či hotelech.

Předností systémů rozvodů z materiálu PP-RCT je pak i snadná a rychlá montáž bez nutnosti následných povrchových úprav, jako jsou například nátěry a podobně

Kvůli rostoucí poptávce po PP-RCT potrubí o průměrech 110–250 mm čelní světový výrobce Wavin rozšiřuje jejich skladovou dostupnost. Zároveň posiluje podporu projektů. Projektantům nabízí bezplatné knihovny prvků pro program Revit, montážníkům zase zápůjčky nářadí, metodické vedení a konzultace na stavbě.

Díky technice spojování lze systém využít při rekonstrukcích technologií i za plného provozu
PP-RCT je nejnovější generací polypropylenu, která nabízí řadu předností. Vedle toho, že jde o inertní materiál, který tudíž netrpí korozí a je vysoce odolný vůči zarůstání (inkrustaci), včetně usazování kotelního kamene, disponuje i vysokou teplotní, chemickou a tlakovou odolností. Oproti jiným potrubním systémům u něj dochází při spojování trubek jen k minimálnímu snižování průtočného profilu, protože svařování je zde prováděno tzv. natupo a polyfúzně. Předností systémů rozvodů z materiálu PP-RCT je pak i snadná a rychlá montáž bez nutnosti následných povrchových úprav, jako jsou například nátěry a podobně.

Potrubí velkých průměrů z materiálu PP-RCT se využívají především tam, kde je třeba zajistit maximálně kvalitní a zároveň dostatečně robustní rozvody

Velkou výhodou potrubních systémů z PP-RCT je také možnost instalace potrubí za plného provozu, a to i v případě objektů vybavených antistatickými podlahami. Ty nacházejí uplatnění zejména v nemocnicích a výrobnách mikroelektroniky, kde se využívají k ochraně citlivých diagnostických přístrojů. Tento typ podlah ovšem představuje zásadní problém v případě rekonstrukce ocelových rozvodů velkých průměrů, především kvůli vzniku statického náboje a jisker při svařování. Při instalaci podobně rozsáhlých systémů z PP-RCT to však není problém. Navíc lze tyto systémy snadno instalovat díky elektrotvarovkám v podobě prefabrikovaných celků.

Potrubí velkých průměrů z PP-RCT nahrazují ocel i PVC

Potrubí velkých průměrů z PP-RCT nahrazují ocel i PVC
Kromě měděných a ocelových potrubních systémů nahrazuje potrubí z PP-RCT stále častěji i lepené systémy z PVC, které mají pro určité aplikace o poznání menší odolnost a kratší životnost. Fakt, že společnost Wavin u nás rozšiřuje skladovou dostupnost PP-RCT potrubních systémů velkých průměrů, znamená, že zájemci mají nyní snadnější a rychlejší přístup ke kvalitní, efektivní a stále preferovanější technologii.

Podle podkladů společnosti Wavin

Publikováno v časopise Materiály pro stavbu 3/2024