Materiály

Plannja, součást společnosti Ruukki, přichází s bezfosilními ocelovými střešními krytinami pro obytné domy

Torbjörn Henrysson, Business Director, Plannja Steinwalls AB & Bjarne Peterson, Sales Director, Plannja Steinwalls AB

Společnost Plannja, výrobce plechových produktů a součást společnosti Ruukki Construction, bude jako první ve Skandinávii dodávat střešní krytiny z bezfosilní oceli pro obytné budovy. Pilotní dodávka zamíří do rezidenční oblasti, kterou staví společnost OBOS v Björrödu v kraji Västra Götaland ve Švédsku. Produkty budou ve zbytku letošního roku vyráběny z bezfosilní oceli mateřské společnosti SSAB ve výrobních závodech Plannja ve švédských městech Järnforsen a Landsbro.

V lednu 2024 dodá Plannja společnosti OBOS střešní krytiny vyrobené z oceli bez fosilních paliv společnosti SSAB. OBOS, přední stavitel rodinných domů na trhu, má jasnou strategii udržitelnosti a ambice snížit dopad na klima jak ve fázi výroby, tak během celého životního cyklu domu. Dodávka bude první svého druhu ve Švédsku a půjde na pečlivě vybraný projekt rodinných domů v Björrödu v kraji Västra Götaland. 
Projekt se skládá z osmi rodinných domů, které se brzy budou moci pochlubit střechami z oceli vyrobené bez fosilních paliv. Použitým střešním produktem je profil Plannja Trend s barevnou povrchovou úpravou na biologické bázi se švédským řepkovým olejem, co přináší další ekologický bonus. Mimo Skandinávii nabízí Ruukki Construction odpovídající produkt jako Ruukki Classic. 

„Velmi pozitivně vnímáme tuto iniciativu, kdy společně se společností Plannja přebíráme odpovědnost za snižování klimatických dopadů bytové výstavby. Zároveň uspokojujeme dlouhodobě rostoucí poptávku po bydlení s menším dopadem na klima. OBOS dlouhodobě a úspěšně spolupracuje s firmou Plannja. Mít stálého dodavatele je zásadní pro efektivitu výrobních procesů našich společností,“ říká Joakim Henriksson, generální ředitel společnosti OBOS Sweden.

Pro projekt bydlení v Björrödu budou střešní krytiny a příslušenství vyrobeny z bezfosilní oceli ve výrobních závodech Plannja ve švédských městech Järnforsen a Landsbro.

„Snažíme se vést odvětví stavebnictví a výstavby domů směrem k budoucnosti bez fosilních paliv. Zavedením oceli vyrobené bez fosilních paliv do našich střešních a fasádních produktů budeme schopni výrazně snížit uhlíkovou stopu zastavěného prostředí. Je skvělé nabízet domy se střechami z oceli vyrobené bez fosilních paliv. Udržitelná výstavba získala zcela nový rozměr,“ říká Torbjörn Henrysson, obchodní ředitel společnosti Plannja Steinwalls AB, která se specializuje na produkty z plechu pro oblast rodinných domů.

Voda jako vedlejší produkt

Proces výroby oceli bez fosilních paliv emituje jako zbytkový produkt vodu namísto CO2. Kromě toho budou emise z výrobní fáze minimalizovány využitím zelené energie a výběrem materiálových a logistických alternativ s minimálním možným dopadem na životní prostředí.

Plannja je součástí společnosti Ruukki Construction a v souladu se společným závazkem udržitelnosti, který byl učiněn v roce 2021, se podniky zavázaly, že budou prvními společnostmi na světě, které budou nabízet stavební produkty vyrobené z bezfosilní oceli. Společnosti Ruukki i Plannja od roku 2019 systematicky snižují emise ze svých provozů o více než 50 % s cílem dosáhnout celkového snížení emisí o 70 % do roku 2030. Cílem víceletého investičního programu je minimalizovat dopad provozu a sortimentu na životní prostředí v budoucnu. 

V listopadu 2023 společnost Ruukki Construction oznámila první bezfosilní pilotní projekty ve Švédsku a Finsku a příští rok zahájí Ruukki a Plannja další pilotní projekty s produkty z oceli bez fosilních paliv ve vybraných evropských zemích.  

Fakta: Tři důvody, proč je bezfosilní ocel skutečně „zelenou“ alternativou

  • Proces nezahrnuje žádná fosilní paliva a nevytváří žádné emise CO2.
  • Jediným vedlejším produktem je voda.
  • Pokud byl vodík použitý v procesu redukce vyroben bez fosilních paliv, všechny emise CO2 z výroby byly eliminovány, takže ocel je skutečně vyrobena bez fosilních paliv.

Předchozí pilotní projekty:

Ruukki a Honkarakenne jako první na světě realizují střechu z oceli vyrobené bez fosilních paliv

Představujeme první budovu na světě s ocelí vyrobenou bez fosilních paliv