Materiály

Ochrana fasád před plísněmi, houbami a řasami

Fasáda ošetřená speciální fasádní barvou SANATHERM B silikon PREVENSIL

Plísně, houby a řasy, které rostou na fasádách, se projevují černými nebo zelenými skvrnami. Toto napadení fasády poškozuje, znehodnocuje jejich vzhled a také zhoršuje hygienické podmínky
v interiéru budov a v jejich okolí. Dlouhodobé řešení těchto potíží nabízí speciální fasádní barva SANATHERM B silikon PREVENSIL.

Napadení fasády plísněmi, houbami a řasami se často řeší umytím agresivními přípravky, které spolu s následným umytím vodou vysokotlakým mycím zařízením biologické napadení odstraní, agresivní přípravky ale současně poškodí i povrch fasády a někdy i její barevnost. Umytá fasáda má nižší životnost a v případě, že se v blízkosti vyskytuje zeleň nebo jiná napadená fasáda, je pravděpodobné, že dojde k novému napadení. Předejít těmto nežádoucím projevům lze pomocí speciální silikonové fasádní barvy s biocidním účinkem SANATHERM B silikon PREVENSIL. Nátěry provedené touto barvou jsou částečně vodoodpudivé a samočisticí, díky biocidní přísadě jsou velmi odolné napadení plísněmi, houbami a řasami.

Při sanaci se fasáda umyje vodou vysokotlakým mycím zařízením, biotické napadení se zlikviduje přípravkem ETERNAL odstraňovač plísní a takto ošetřená fasáda se natře speciální fasádní barvou SANATHERM B silikon PREVENSIL. Tímto způsobem sanace se dosáhne fasády s novým povrchem s prodlouženou životností, s dlouhodobou odolností napadení plísněmi, houbami a řasami a případně i s novou barevností. SANATHERM B silikon PREVENSIL je možné tónovat do široké škály odstínů.

Fasáda před ošetřením speciální fasádní barvou SANATHERM B silikon PREVENSIL

Pro fasády s kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) platí výhody sanace využívající SANATHERM B silikon PREVENSIL ve zvýšené míře. Povrchy ETICS jsou vlivem změněných teplotních a vlhkostních poměrů náchylnější k biotickému napadení. Pro ETICS je důležité, aby likvidační prostředek jeho povrch nepoškozoval a aby následná preventivní úprava tvořila vrstvu, která bude snižovat možnost pronikání vody do souvrství a zvýší ochranu před povětrnostními vlivy.

SANATHERM B silikon PREVENSIL
●  Prodlouží životnost stávající fasády
●  Minimální špinivost
●  Vysoce odolný napadení houbami, plísněmi a řasami
●  Kryvný paropropustný nátěr odolný povětrnostním vlivům, UV záření a vodě

SANATHERM B Silikon PREVENSIL je určen pro povrchovou úpravu vápenných, silikátových, vápenocementových, cementových omítek, akrylátových, silikátových a silikonových šlechtěných omítek a nátěrů a dalších podkladů jako jsou cihly, stavební kámen apod. Je vhodný pro nátěry fasád, které musí zajistit odvětrání většího množství vodních par.

Více informací o výrobku na www.barvy-eternal.cz.

Podle podkladů společnosti Austis

Publikováno v časopise Materiály pro stavbu 2/2024