Materiály

Nová modrozelená čtvrť v Praze s recyklací vody

V Praze vzniká na brownfieldu v Modřanech první modrozelená čtvrť s mimořádně hospodárným bydlením v evropském kontextu. Developer Skanska buduje nový typ bydlení s důrazem na modrozelenou infrastrukturu, recyklaci šedé vody, vlastní solární panely, zelené střechy a celé spektrum dalších technologií. 

Přibližně 800 nových bytů bude připraveno podle kritérií enviromentální certifikace BREEAM.

Využitím šedé vody je možné dosáhnout až 31 % úspor spotřeby pitné vody oproti konvenční metodě bez této technologie. Další snížení spotřeby pitné vody o cca 14 % je díky úsporným koupelnovým armaturám. 

Developer myslel i na hospodárné nakládání s dešťovou vodou. Ta bude využita v koloběhu péče o zeleň systémem vsakování, akumulací do 19 nádrží na dešťovou vodu a následnou zálivkou komunitních záhonů i předzahrádky. Vodní prvky budou umístěny i na náměstí. Dešťová voda je přivedena také přímo k zeleni, využita pro mlžidla a nízké střiky.

Projekční tým MEA navrhl ve spolupráci s techniky Skanska systém zachycení úkapové vody z podzemních garáží do povrchových žlabů MEA PG EVO z kompozitního materiálu, jejichž stavební výška je pouhých 30 mm. Voda je svedena do vysychacích jímek zakrytých kompozitními pororošty výšky 38 mm.

Povrchové úkapové žlaby MEA PG svou nízkou konstrukční výškou nezasahují do nosné konstrukce a mohou být navrženy jako vysychací, nebo s odtokem do sběrné jímky. Principem je systém svedení vody drážkami do centrálního žlabu. 

Prvky jsou buď z polymerického betonu (žlab PG), nebo z kompozitního materiálu (žlab PG EVO). Nízké drážky jsou bezpečné i pro pohyb chodců, handicapovaných osob i cyklistů. 

Tento systémový přístup k udržitelné výstavbě nejenže snižuje provozní náklady domácností, ale také pozitivně přispívá k životnímu prostředí.

Více o nízkoprofilových žlabech MEA PG EVO ZDE.