Materiály

Mise XX = objevení dlouhověkosti

Zdroj foto: DÖRKEN

Životnost pojistných hydroizolací je v poslední době velmi živé téma. Praxe totiž ukazuje, že až 70 % pojistných hydroizolací neplní svou funkci dlouhodobě. K tomuto výpadku obecně dochází v poměrně krátkém časovém intervalu.

Jde ovšem o proces, který je vzhledem k zabudování pojistné hydroizolace do střešní skladby skryt před našimi zraky. Zhoubná nemoc požírající plasty v zabudovaném stavu, která bez špetky slitování znehodnocuje jejich původní technické vlastnosti, se jmenuje proudění vzduchu. Paradoxem je, že proudění vzduchu v úrovni kontralatě (tzn. mezi pojistnou hydroizolací a krytinou) je pro funkčnost větraných střech životné důležité.

Kdo za to může a co s tím?

Může za to legislativa a jí nastavené zkušební metody posuzování pojistně hydroizolačních fólií, které jsou pro všechny výrobce povinné! Nastavené zkušební metody však nezachycují reálné prostředí, ve kterém jsou pojistně hydroizolační fólie umístěny, a tudíž ani faktory, které na pojistné hydroizolace negativně působí.

Druhým důvodem je šetrnost investorů, kteří v mnohých případech dávají přednost levnějším materiálům. Na počátku jsou totiž „všechny stejné“, neboť splnily požadavky vágně nastavených výrobkových norem. V okamžiku, kdy jsou ovšem vystaveny skutečným podmínkám a během realizace a po dokončení střechy reálně zatíženy všemi běžně působícími faktory, selhávají. Selhání spočívá v degradaci materiálových struktur a tím ztrátě vodotěsnosti. Taková pojistná hydroizolace je nám ovšem k ničemu. V době, kdy zaznamenáváme bezprecedentní nárůst cen energií, potřebujeme využívat na maximum do střech zabudovaných tepelných izolantů. Ty ovšem potřebují spolehlivou ochranu před povětrnostními vlivy.

Pokud ji nemají, mohou vlhnout a tím ztrácet původní tepelnětechnické vlastnosti. Následkem vlhnutí tepelných izolantů může být snižování jejich účinnosti, a tudíž nižší ochrana proti chladu. Mokrý svetr nás rovněž nehřeje, a je jedno, zda máme na sobě jeden, či dokonce dva. Spolehlivá ochrana tepelných izolantů před vlhkostí je základem funkční, energeticky úsporné střechy.

Nad rámec nařízených povinností

Je proto na každém výrobci ochranných fóliových systémů, jakým způsobem k výrobě přistoupí. Proto zodpovědní výrobci překračují rámec nařízených povinností a testují své výrobky mnohem preciznějšími zkouškami, které vystihují mnohem lépe prostředí, ve kterém jsou dlouhodobě zabudovány (ETA). DÖRKEN navíc disponuje 38letou zkušeností na evropském trhu výrobkovou řadou pojistných hydroizolací DELTA-MAXX, která v reálném prostředí odolává všem působícím faktorům bez ztráty původních technických vlastností.

Vzhledem k této zkušenosti rozšířil výrobce DÖRKEN v roce 2023 svůj výrobní program o zcela novou řadu výrobků s názvem DELTA-XX Plus. Jedná se o pojistné hydroizolace na stejné platformě jako DELTA-MAXX se sjednocenou zárukou na vodotěsnost 30 let!

DÖRKEN tím potvrzuje praxí ověřenou technickou stabilitu fóliových systémů DELTA, jejichž cílem je dlouhodobá spolehlivost.

Více o problematice, zkušebních metodách a filozofii společnosti DÖRKEN naleznete na www.dorken.cz.

Podle podkladů společnosti DÖRKEN