Materiály

Masivní stropy a střechy Ytong mají ty nejlepší vlastnosti stavebního systému Ytong

Masivní pórobetonové stropy Ytong Ekonom ocení stavitelé, kteří hledají tradiční, osvědčené a cenově dostupné řešení, klasikou u pórobetonových stropů je tradiční vložkový strop s nadbetonávkou a kari sítí Ytong Klasik.

Základem pórobetonového stropu Ytong Ekonom jsou prefabrikované železobetonové nosníky a výplňové vložky Ytong. U tohoto stropu se betonuje pouze rastr nosníků a příčných žeber, takže strop enormně nezatěžuje okolní nosné stěny. Jejich velkou předností je také skutečnost, že nabízí nejpřesnější konstrukce bez dalšího vyrovnávání před montáží podlahových vrstev. 

Atraktivitu a oblibu stropů navyšují i úsporné tloušťky stropu (200 a 250 mm) a rychlá (dá se položit i za den), snadná a bezpečná montáž bez nutnosti bednění. Navíc jejich výrobce dodává stavebníkům nebo realizačním firmám v ceně dodávky stropu, tedy zdarma, kompletní dokumentaci s autorizovanou statikou. Samozřejmostí je i podrobný kladecí plán, díky kterému lze pokládku stropu zvládnout i svépomocí. A díky silnému zázemí výrobce nejsou výjimkou ani telefonické konzultace s technickými specialisty na dálku v případech, když se stavebník dostane do úzkých.

Strop Ytong Klasik nabízí vysokou únosnost hotové konstrukce i při větších rozpětích, variabilní umístění příček a velmi dobrý akustický útlum. 

Podobně jako u stropu Ytong Ekonom se i tohoto stropu může stavebník spolehnout na rychlou, snadnou a bezpečnou montáž a na kompletní dokumentaci s autorizovanou statikou v ceně dodávky stropu. U všech stropních konstrukcí Ytong je i zpracování 1. varianty kladečského plánu vždy zdarma.

O stropech a střechách z Ytongu je také náš rozhovor s Ing. Martinem Mihálem, vedoucím oddělení technické podpory Xella CZ/SK.

Jakou předpřípravu hrubé stavby vyžaduje montovaný strop?

Před realizací montovaného stropu nejsou na stavbu kladeny žádné speciální požadavky. Strop je kladen na nosné konstrukce – stěny nebo průvlaky. Tyto konstrukce musí být schopny přenést zatížení ze stropu.

Montáž stropu video:

Jak náročná je realizace montovaného stropu pro stavební firmy?

Montovaný strop je jednoduchý a zvládne ji každá firma, která dodrží doporučené stavební postupy. Skladby stropů jsou jednoduchou skládačkou bez složitého vázání výztuží. Nosníky a stropní vložky lze přemisťovat i bez mechanizace. Strop Ytong Klasik se skládá z nosníků a stropních vložek, které se rozloží podle kladečského plánu. Prostor nosníků mezi vložkami se vybetonuje současně s realizací 50 mm silné nadbetonávky. Do nosníků může být pro zvýšení únosnosti přidána výztuž podle projektové dokumentace a do nadbetonávky se vždy vkládá výztuž (kari síť).

Strop Ytong Ekonom je méně náročný na betonáž. Betonový rastr stropu tvoří v jednom směru nosníky a druhém nízké stropní vložky rozmístěné zpravidla po čtyřech vysokých stropních vložkách (výška vložky se rovná výšce stropu). Nosníky jsou tedy propojeny v místě nízkých vložek, a tak je nahrazena nadbetonávka stropu. Vybetonování prostor mezi vložkami je velmi jednoduché, neboť betonovou směs jednoduše zarovnáme s horní hranou stropních vložek. U obou typů stropu můžeme vložky podle potřeby upravovat pilou stejně jako tvárnice Ytong.

Má montovaný strop nějaká omezení, pokud jde o statiku stavby. při rekonstrukci rodinného domu?

Montované stropy Ytong jsou navrženy pro běžné rozpony stropů a střech obytných budov. Pokud potřebujeme větší zatížení nebo rozpony nad 6,5 metrů, můžeme přidávat výztuž nebo zdvojovat nosníky. U stropu Ytong Klasik můžeme se zdvojenými nosníky překlenout i 7,5 metru. Montované stropy lze aplikovat na většinu půdorysů. Kladečské plány, které jsou součástí dodávky stropů Ytong, zpracovávají zkušení statici, kteří umí vyřešit i půdorysy s nedostatkem nosných prvků vložením skrytých průvlaků nebo kolmým napojením nosníků.

Jaká je jeho hlavní výhoda v porovnání s klasickým železobetonovým monolitickým stropem?

Hlavní výhoda je v realizaci. Není třeba celoplošné bednění, stačí podepření v rozpětích po 1,6 metru. Není třeba složité vázání výztuže. Množství betonu je podstatně menší.