Materiály

Lasselsberger, RAKO podporují odbornou školu pro obkladače, keramiky a kamnáře v rakouském Stoob

Odborná keramická škola ve Stoobu v Burgenlandu je komplexní vzdělávací a kompetenční centrum pro odvětví keramického průmyslu v Rakousku. Pod vedením společnosti Ceramico Burgenland GmbH se na zemské odborné škole pro obkladače, keramiky a kamnáře bude brzy vzdělávat zhruba 200 řemeslníků. Společnost Lasselsberger dodala pro nový školní internát kompletně keramické obklady značky RAKO. Dodáním obkladů ale spolupráce nekončí.  „Společnost Lasselsberger bude školu, odbornou praxi, podporovat úzce i v budoucnu. Chceme zpestřit výukový program odbornými přednáškami a školeními. Poskytneme učňům pro praxi nezbytné pracovní materiály, tedy obklady RAKO,“ konstatuje Petr Machoň, ředitel marketingu značky RAKO.

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v řemeslných oborech představuje pro stavebnictví velkou výzvu nejen v České republice. V loňském roce otevřela společnost Lasselsberger profesionální školicí centrum pro obkladače v Horní Bříze. Petr Machoň doplňuje: „Za rok fungování se nám podařilo proškolit bezmála 500 odborníků obkladačů, řemeslníků. To je pro nás velký závazek hledat nová témata, systémová řešení atd., s kterými seznamujeme obkladače a řemeslníky na praktických školeních. Protože jsme velmi aktivní na rakouském trhu, chceme i zde participovat na výchově a vzdělávání budoucích obkladačů“. 

V rakouském městě Stoob, ležícím nedaleko maďarských hranic, tuto situaci aktivně řeší a nabízí zájemcům o obory obklady, kamna a keramika vynikající vzdělávací programy „na špičkové úrovni“. Provozovatelem zemské odborné školy pro obkladače, keramiky a kamnáře je spolková země Burgenland, zastoupená státním podnikem Ceramico Burgenland GmbH, který nyní přeměňuje dříve „zaprášené“ školicí středisko v moderní areál s širokou nabídkou vzdělávacích možností. V areálu je pod jednou střechou sdružena čtyřletá odborná škola, doplňkový vzdělávací program a nástavbové studium v oboru technologie výroby kamen. V září 2023 byl tento komplex doplněn o nový internát. Do atraktivní budovy (I. etapa výstavby) bylo investováno přibližně deset milionů eur. Slavnostní položení základního kamene pro další rozšíření vzdělávacího areálu na mezinárodní školu s novým dílenským křídlem (II. etapa výstavby) je naplánováno na rok 2024. 

Zajištění budoucnosti 

Jednatelka rakouského svazu obkladačů a společnosti Ceramico GmbH, Dipl. Ing. Anita Wolfová, o projektu říká: „Areál na Keramikstraße 16 ve Stoobu existuje již dlouho a má svoji tradici. Rychle jsme si však uvědomili, že musíme pro výuku vytvořit ještě atraktivnější prostředí a nabídnout to nejlepší možné vzdělání. Nová internátní škola je důležitým krokem a v blízké budoucnosti bude následovat škola evropská.“ K angažovanosti společnosti Lasselsberger, která se specializuje na výrobu obkladů RAKO, dodává: „Lasselsberger a RAKO jsou pro nás důležitými partnery! Výrobce obkladů Lasselsberger se o náš vzdělávací koncept a projekt zajímal od samého počátku. Podporuje nás například obklady RAKO v rámci praxe studentů.“  

Spolehliví partneři a odborné znalosti

Projekt a jeho realizaci ve Stoobu mělo na starosti interní projektové oddělení společnosti Landesimmobilien Burgenland (LIB), zatímco řízením projektu nové budovy internátu byl pověřen architekt Ralph Steffek. Společnost Lasselsberger dodala na stěny v sanitárních prostorech a v kuchyni bílé obkládačky 30 x 60 cm. Podlahy chodeb a hlavních prostor v budově jsou opatřeny dlaždicemi série Extra a velkoformátovými dlaždicemi Betonico (80 x 80 a 60 x 60 cm). Na podlahy v kuchyni nové budovy internátu byla navíc použita dlažbaTaurus, 20 x 20 cm, s povrchovou úpravou R11/B a R12/V4. Dlažbu položila místní firma Strobl & Strobl Fliesendesign GmbH, která byla s dodržováním termínů, kvalitou výrobků i servisem značky RAKO stejně spokojena jako společnost Ceramico Burgenland GmbH. 

Specializovaná řemesla…naše vize dlouhodobé spolupráce  

Olaf Heisler, projektový manažer a vedoucí prodeje značky RAKO pro Německo, Rakousko a Švýcarsko, je potěšen úspěšnou spoluprací s odbornou školou, která se bude v budoucnu prohlubovat: „V říjnu 2023 se nám podařilo uspořádat na regionální odborné škole ve Stoobu první školení, abychom budoucí řemeslníky optimálně připravili na jejich profesi v praxi. Mimo jiné jsme je blíže seznámili s technickými vlastnostmi a normami, informovali jsme je o výrobních postupech a surovinách a také o údržbě keramických obkladů. Jedná se o podstatné základní znalosti, které jsou v praxi nezbytné.“ Mario Weisensee, projektový manažer pro architekty v Německu doplňuje: „Výuka je zde velmi atraktivní, komplexní a kreativní. Našeho školení se zúčastnilo téměř 40 lidí ve věku od 16 do 20 let, polovinu z nich tvořily ženy. To nás utvrzuje v přesvědčení, že odborná řemesla budou pro mladou generaci zajímavá i v budoucnu. A že toto odvětví již dávno není doménou mužů!“ Olaf Heisler pokračuje:

„To byl pouze začátek. Rádi bychom budoucí odborníky na keramiku seznámili s výrobou obkladů a dlaždic a plánujeme například exkurzi do jednoho z našich českých závodů. A co je důležité: Nemělo by se jednat o jednorázovou akci, partnerství s akademií Stoob je koncipováno dlouhodobě.“


Další informace o společnosti RAKO a jejích produktech
www.rako.cz