Materiály

Izolační skla IZOS pracují se sluncem a umí získat teplo zdarma

Novou budovu školy otvírá v září město Rosice. Objekt ze 70. let musel nejprve projít modernizací. Jednou z nejdůležitějších položek pro energetickou efektivitu objektu byla výměna oken. Zasklení společnosti HELUZ IZOS se postará o tepelnou pohodu v budově: Skla totiž umožňují šetřit i získávat teplo. Skla IZOS Energy+ vsadila do plastových profilů Profine bzenecká firma Decro. Ta zajistila také správnou montáž oken. Postupem při výměně oken nás provede Jan Kyjovský, zástupce společnosti Decro Bzenec. 

Kvalitní okna i jejich součásti, jako jsou moderní skla nebo rámy, jsou jen část řešení. Tou druhou je odborná montáž oken, která zajistí jejich dlouhodobou funkčnost a minimalizuje únik tepla okolo oken. I když konkrétní montážní postupy se mohou v závislosti na typu oken či sestav a dalších faktorech lišit, klíčové části vycházejí z normy ČSN 746077. Ta hovoří především o přesnosti umístění oken ve stavebním otvoru a způsobu jejich upevnění. V rámci způsobu upevnění pak řeší rozměry stavebního otvoru, utěsnění připojovací spáry, kotvení. 

Jedním z nejproblematičtějších míst bývá v praxi způsob vsazení rámu do otvoru a řešení spáry,“ vysvětluje Jan Kyjovský a doplňuje: „Při montáži je třeba zabránit vzniku tepelných mostů a zajistit dostatečné odvětrání spáry mezi rámem a tělesem stavby. Spáru musíme chránit před vniknutím vody i vlhkosti. Z interiérové strany tedy kryjí spáru parotěsné pásky, na vnější straně okna působí pásky vodotěsné, ale paropropustné. Toto řešení zajišťuje odvětrávání spáry směrem ven.“ Pojďme ale postup výměny oken v Rosicích projít úplně od začátku. 

1. Demontáž starých oken
 Při demontáži původních oken byla nejprve vysazena jednotlivá okenní křídla. Okna sestavená z více rámů bylo nutné rozpojit, tedy rozmontovat, na jednotlivé elementy. Pomocí kladiva a majzlíku se uvolnila vnitřní parapetní deska a venkovní parapetní plech. Kotvicí prvky je možné uvolnit za pomoci kleští. Následně byl s pomocí páčidla vyjmut původní rám.

2. Připravenost stavebního otvoru
Před vsazením okenních sestav se vždy provádí kontrola stavebního otvoru dle ČSN 746077 a zajišťuje správná připravenost. Připravenost stavebního otvoru znamená nejen povrch očistit, např. odklidit napadanou omítku, ale také řešit případné nerovnosti ostění. Jen tak může být připojovací spára později správně utěsněna. ČSN 746077 uvádí mezní odchylky pro rozměry stavebního otvoru, konkrétně toleranci rovinnosti, svislosti, vodorovnosti i toleranci pravoúhlosti ostění stavebního otvoru.

3. Nová okna: Zajištění proti poškození posunutím
Mezi jednotlivé části nových oken jsou před přepravou vkládány podložky z materiálů, které brání poškození prvků vzájemným posunutím. Jednotlivé prvky musejí být uloženy tak, aby při jejich skládání nemohlo dojít k pádu. Rozměrné prvky jsou děleny na jednotlivé elementy, které jsou sestavovány přímo ve stavebních otvorech. Ostatní prvky jsou dle možností rozebrány na menší části (vysazení křídel, vyjmutí skla). 

4. Přeprava oken, uložení na stavbě
Rámy s izolačními skly jsou nakládány na přepravní stojany. Pro manipulaci s rozměrnými prvky je nutno zajistit vhodnou manipulační techniku, anebo potřebný počet osob tak, aby nedošlo k poškození prvků, nebo k ohrožení bezpečnosti osob. Uložení na přepravní prostředek musí být provedeno tak, aby během přepravy nemohlo dojít k pohybu nákladu. Na stavbě musí být místo pro uložení prvků připraveno tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození.

5. Kompletace sestav rámů 
Jednotlivé rámy se spojí do sestav, podle rozměru buď mimo otvor, jako v případě naší realizace, anebo přímo ve stavebním otvoru. To je postup, který se týká rozměrnějších sestav. Sestavení se provádí dle pracovních předpisů výrobce profilů. 

6. Připojovací spára: Lepení pásek
Připojovací spáru čili místo styku rámu okna s okenním otvorem, začínáme řešit už v této fázi.Na smontovaný připravený rám se ještě před jeho zasazením do stavebního otvoru lepí pásky. Z interiérové strany jsou to parotěsné pásky. Na vnější stranu okna přijdou pásky vodotěsné, ale paropropustné. Pásky později fasádníci a zedníci zatáhnou do omítek. 

7. Vsazení rámu, vyrovnání pomocí montážních klínů
Je-li připraven otvor i rám, je možné tento rám, ještě bez otvíravých křídel, vsadit do otvoru do předem dohodnuté roviny. Pod jednotlivými rámy, či rámy sestav se provede pevné podložení pomocí montážních klínů v souladu s ČSN 746077. Aby se vám rám neposouval, zajistí se na několika místech pomocnými klíny. 

8. Použití nosných podložek, vyrovnání
Pevnému spojení rámu s ostěním předchází použití podložek. Podložky musejí být dostatečně únosné. Rám je třeba pomocí vodováhy vyvážit ve vodorovné i svislé poloze. Vyrovnání sestav ve stavebním otvoru se provede dle ČSN 746077 s ohledem na povolené odchylky. Rovinnost ověříme laserovým měřičem a vodováhou.

9. Předvrtání otvorů pro ukotvení rámu
Dle sjednaného postupu kotvení se provede příprava na ukotvení prvků či sestav do stavebního otvoru. V rámech oken jsou již z výroby na CNC stroji předvrtány otvory pro turbošrouby. Na stavbě se po vložení prvku do otvoru předvrtá otvor do zdiva, a poté se přikotví turbošroubem, což zajistí pevné spojení rámu s tělesem stavby. 

10. Ukotvení rámu
Počet a rozmístění kotvicích bodů je dán pracovními předpisy výrobce profilů, což byla v tomto případě společnost Profine. Vzdálenost dvou kotvicích prvků by měla činit maximálně 700 mm a vzdálenost od vnitřního kouta rámového rohu svisle a od sloupků a příček by měla být přibližně 150 mm.

11. Nasazení křídel
Po provedení montáže rámu okna můžeme nasadit křídla. Montážníci používají pro osazování křídel vlastní univerzální montážní kliku. Okenní křídla jsou po vsazení do rámů osazena klikami a krytkami kování. Odtokové drážky budou osazeny krytkami. Pro provedení kontroly povrchu plastových profilů budou z rámů křídel odejmuty ochranné fólie.

12. Dokončení připojovací spáry a hotovo
Prostor mezi rámem, opatřeným páskou a ostěním je třeba vyplnit izolačním materiálem. Utěsnění se provádí v souladu se sjednanou smlouvou (dle návrhu projektanta) a s ohledem na podmínky konkrétní stavby. Při návrhu provedení připojovací spáry lze postupovat dle ČSN 746077 a pracovních předpisů výrobce profilů, v tomto případě společnosti Profine.

www.izos.cz