Materiály

Inovace ve výrobě ocelových konstrukcí pro lepší odolnost a trvanlivost

Ocelové konstrukce jsou klíčovými prvky ve stavebnictví a průmyslu díky své vysoké pevnosti a odolnosti. V posledních letech došlo k významným inovacím ve výrobě ocelových konstrukcí, které zlepšují jejich odolnost a trvanlivost. 

Inovace jsou nedílnou součástí odvětví jako jsou ocelové konstrukce. Zejména v oblasti přípravy technické inovace, zušlechťování materiálů, ochrana konstrukcí, dílenské zpracování a při montáži ocelových konstrukcí. Zde je několik příkladů zmíněných inovací:

Pokročilé ocelové slitiny 

Vývoj nových slitin oceli s vylepšenými vlastnostmi, jako je vyšší pevnost, zvýšená odolnost vůči korozi a lepší schopnost odolávat extrémním teplotám. Tyto pokročilé slitiny umožňují výrobu konstrukcí, které jsou lehčí, ale zároveň odolnější. U výroby ocelových konstrukcí se používají typy ocele S 355, S 450 a vyšší.

Anti-korozní ochrana

Prodloužení životnosti ocelových konstrukcí je klíčové v boji proti korozi. Inovace zahrnují použití nových ochranných povlaků a nátěrů, které zabraňují pronikání vlhkosti a agresivních chemikálií do oceli. Nanotechnologie se také využívají pro vytvoření ochranných vrstev na povrchu oceli.

Kompozitní materiály

Kombinace oceli s jinými materiály, jako jsou uhlíková vlákna nebo sklolamináty, může vytvořit pevnější a lehčí konstrukce. Tyto kompozitní materiály mají vynikající pevnost a jsou odolnější vůči únavě materiálu a korozi.

Monitoring stavu konstrukcí

Rozvoj senzorových technologií umožňuje sledování stavu ocelových konstrukcí v reálném čase. Senzory umístěné na konstrukcích mohou monitorovat napětí, deformace a další faktory, které mohou ovlivnit jejich odolnost. Tímto způsobem lze identifikovat potenciální problémy včas a přijmout preventivní opatření.

Vyšší přesnost ve výrobě

Moderní technologie umožňují výrobu ocelových konstrukcí s větší přesností a méně tolerancí. Použití pokročilých strojů řízených počítačem a 3D modelování v programu jako TEKLA Structures aj. přispívá k lepší kvalitě a shodě konstrukcí, což zvyšuje jejich trvanlivost. 

Inovace při výrobě a přípravě ocelových konstrukcí

Další inovací v přesnosti ve výrobě ocelových konstrukcí jsou pilovrtací centra a roboti, kteří přináší přesnost a spolehlivost do výroby ocelových konstrukcí. Mezi další inovací ve výrobě ocelových konstrukcí jsou tryskací zařízení. Tyto zařízení se používají k aplikaci ochranných povlaků a povrchových úprav na ocelové konstrukce.

Pilovrtací centra u přípravy ocelových konstrukcí

Pilovrtací centra jsou moderní zařízení, která kombinují pily a vrtačky do jednoho automatizovaného systému. Tyto centra umožňují výrobu ocelových konstrukcí s větší přesností a efektivitou. Díky jejich automatizovanému procesu lze provádět různé operace, jako je řezání, vrtání a frézování, na jednom zařízení, což snižuje čas a náklady výroby.

Pilovrtací centra jsou vybavena pokročilým řídicím systémem, který umožňuje programování různých operací a sledování procesu v reálném čase. Tyto systémy často využívají CNC (Computer Numerical Control) technologii, což zajišťuje vysokou přesnost a opakovatelnost operací. Pilovrtací centra jsou zejména vhodná pro výrobu konstrukcí s opakujícími se díly a komplexními tvary.

Roboti ve výrobě ocelových konstrukcí

Robotické systémy se stále více používají ve výrobě ocelových konstrukcí u opakujících se dílců, ale i u složitějších konstrukcí. Roboti mohou být programováni k provádění různých úkolů, jako je svařování, řezání, manipulace s materiálem nebo dokonce montáž. Použití robotů výrazně zvyšuje rychlost, přesnost a efektivitu výrobního procesu.

Robotické systémy jsou schopny pracovat nepřetržitě a s vysokou opakovatelností. Jsou vybaveny senzory a kamerami, které umožňují rozpoznávání a přizpůsobení se různým typům materiálů a geometriím. Roboti také mohou spolupracovat s lidskými operátory, přičemž se starají o nebezpečné nebo opakující se úkoly, čímž snižují riziko pracovních úrazů.

Použití robotů ve výrobě ocelových konstrukcí zvyšuje produktivitu, kvalitu a bezpečnost pracovního prostředí. Tyto systémy jsou schopny pracovat s vysokou přesností a rychlostí, což vede k efektivnější výrobě a nižším nákladům. 

Tryskací zařízení

Tryskání nazývané též abrazivní pískování, otryskávání nebo pískování, je technologický postup opracování ocelové konstrukce proudem natlakovaných abrazivních částic. Nejvíce se jako abrazivum používají ocelové broky a ocelový granulát či křemičitý písek.

Pro tryskání se používají tryskací zařízení, což jsou speciální stroje, které využívají techniku tryskání k aplikaci ochranných povlaků na povrch ocelových konstrukcí. Tryskání se nejčastěji využívá jako předúprava povrchů před aplikací nátěrových hmot nátěrem nebo nástřikem. Tato technologie dokáže v krátké době účinně působit na povrch ocelových konstrukcí a zbavit konstrukce všech nečistot, strusek, olejů či starého nátěru. 

Výhody tryskacích zařízení:

  • Lepší přilnavost povlaku – tryskání umožňuje vytvořit vysokou přilnavost povlaku na povrch oceli. To zajišťuje, že povlak bude mít dlouhou životnost a bude odolný proti odlupování nebo oděru.
  • Homogenní aplikace – tryskací zařízení umožňují aplikovat povlak rovnoměrně na celý povrch konstrukce. To zajišťuje konzistentní kvalitu povlaku a ochranu všech částí konstrukce.
  • Rychlost a efektivita: Tryskání je rychlý proces, který umožňuje rychle a efektivně povlakovat ocelové konstrukce. To snižuje dobu výroby a zvyšuje produktivitu.
  • Možnost přizpůsobení: Tryskací zařízení umožňují přizpůsobit proces aplikace povlaku různým typům ocelových konstrukcí. Lze nastavit různé tlaky, média a úhly tryskání, aby se dosáhlo požadovaných vlastností povlaku.

Tryskací zařízení představují významnou inovaci ve výrobě ocelových konstrukcí, protože zlepšují jak kvalitu u svařování, tak u aplikace nátěrových hmot.

Závěrem lze konstatovat, že díky využití mnoha inovací u samotné ocele i následně u výroby ocelových konstrukcí, lze dosáhnout lepších výsledků, jak při návrhu ocelových konstrukcí, výrobě ocelových konstrukcí, tak i následně při montáži ocelových konstrukcí. Při inovacích v oblasti ocelových konstrukcí se klade rovněž velký důraz na životní prostředí a použití ekologicky šetrných postupů a materiálů. Výhodou ocele je, že je 100% recyklovatelná.