Materiály

Impregnační látky negativně ovlivňují konstrukci střechy. Jak se tomuto riziku vyhnout?

Suché latě na střeše Zdroj: VVUD

Dlouhá životnost, spolehlivost, bezpečnost a trvalá udržitelnost jsou hodnoty, které zákazníci stále častěji očekávají od staveb celkově i od jejich jednotlivých částí. Přesto se však stále setkáváme s impregnovanými latěmi, které zmíněná kritéria kvalitní stavby přímo či nepřímo narušují. Řada odborníků a výrobních firem na tyto nedostatky upozorňuje a doporučuje přestoupit k alternativním řešením.

Jedním z těch, kdo již několik let varují před riziky impregnace, je Karel Bulín, technik společnosti Dörken, jednoho z předních výrobců hydroizolačních fólií. Pan Bulín v souvislosti v impregnačními látkami nejčastěji zmiňuje téma udržitelnosti staveb, a to z pohledu ekologického i ekonomického. Impregnační látky mohou totiž kromě životního prostředí kontaminovat i střešní fólie a zejména v případě těch polypropylenových způsobit výrazné škody.

Polypropylenové fólie se v českém prostředí řadí mezi nejpoužívanější a látky obsažené v impregnaci mohou významně změnit jejich vlastnosti, a to do té míry, že fólie začnou protékat. Společnost Dörken testovala polypropylenové fólie ze své vlastní výroby (již se nevyrábí) i od konkurence. V případech, kdy došlo ke kontaminaci fólií impregnačními prostředky, došlo u všech fólií k protečení. V praxi k tomuto dochází při splachu impregnační látky z latí na fólii (například při zmoknutí rozestavěné střechy).

Nejedná se o ojedinělý jev. Na problém protékání hydroizolačních fólií vlivem impregnace upozorňují i další výrobci těchto fólií. Například společnost JUTA, a. s., velmi podrobně zkoumala, jaké konkrétní chemické látky jsou příčinou protékání. Kontakt s impregnační látkou může podle závěrů výzkumu vést ke ztrátě vodotěsnosti použité membrány, často k výraznému snížení mechanických vlastností a životnosti membrány. Protečení následně vede ke vzniku velkých škod v interiérech a nutnosti naprosté výměny použité membrány a tím i celé střechy.

Zničená fólie Zdroj: Dörken

Stejný jev popisoval ve své bakalářské práci i Miroslav Roll. Ten upozornil na to, že impregnační roztoky obsahují pomocné látky usnadňující proniknutí impregnace do dřeva tím, že výrazně sníží povrchové napětí. Jestliže se tyto látky dostanou do vody stékající na pojistnou hydroizolaci, upraví povrchové napětí tak významně, že voda začne podnikat i do mezer a pórů, kterými by v čistém stavu nepronikla.

Nutno však dodat, že jednotliví výrobci membrán nabízejí vlastní řešení. Někteří o problémech nemluví vůbec a nadále nabízejí polypropylenové fólie, o které je na trhu díky nízké ceně zájem. Společnost JUTA na téma upozorňuje, řešení však vidí v nabídce fólií, které jsou vůči těmto impregnačním látkám odolné, a nikoliv v omezení používání zbytečné chemie ve stavbě. Dörken oproti tomu i u fólií, kterým současné impregnační látky nevadí, doporučuje používat impregnované latě a podmiňuje tím i svou mimořádnou záruku.

Odklon od impregnovaných latí k bezpečné a spolehlivé variantě

Impregnované latě jsou v České republice stále považovány za běžný standard, ačkoliv jsou si akademici i odborníci působící ve stavebnictví vědomi problémů, které mohou způsobit. V řadě zemí se proto přešlo k alternativním řešením, jakým jsou například sušené latě. Právě sušené dřevo nabízí dlouhou životnost, spolehlivost, bezpečnost a trvalou udržitelnost bez vedlejších rizik.

V současné době jsou již sušené latě součástí sortimentu kvalitních stavebnin po celé republice

V Německu a v Rakousku platí normy řady DIN 68800, které specifikují způsoby ochrany dřeva v závislosti na jeho umístění v konstrukci. Pro dřevo zabudované v konstrukci, tedy i střešní latě, je používání chemických impregnací zakázáno.

Důvodů, proč v Česku stále pracujeme s impregnovanými latěmi, je více a donedávna se mezi ně řadíla i omezená dostupnost sušených latí – jedinou alternativou zůstaly mokré latě či dražší KVH hranoly. V současné době jsou již sušené latě součástí sortimentu kvalitních stavebnin po celé republice.
Dalším z důvodů, které stavební firmy i řemeslníci uvádějí, jsou obavy z reakcí zákazníků, kteří očekávají „barevnou“ impregnovanou lať a považují ji za nezbytnou součást kvalitní střechy. Nicméně Dřevařský ústav upozorňuje, že u střešních latí není žádný důvod pro užívání impregnace. Protože dobře provedená střecha impregnaci nepotřebuje a v případě špatně provedené střešní konstrukce platí, že ji impregnace nezachrání.

KLÁRA DVOŘÁKOVÁ,
jednatelka společnosti Herrmann & Vogel, která se zabývá velkoobchodním prodejem dřevařských výrobků určených zejména pro stavebnictví