Materiály

Baumit NHL – systém pro ochranu a restaurování historických objektů 

Renovace kostela Volduchy u Rokycan

Vedle developerské výstavby zejména nových bytových domů se v současnosti stále častěji objevují zajímavé stavební realizace spojené s obnovou starších objektů. Nemalá část takových staveb je však registrována jako historické památky, a jejich renovace tak podléhá přísným normám Národního památkového úřadu (NPÚ).   

Náročná kritéria na renovaci a celkovou obnovu historických památek směřují z velké části na požadované stavební materiály s tím, že je obecně preferováno zachování původních stavebních materiálů, někdy také včetně originálních stavebních technik. Pro tyto specifické případy stavebních realizací nabízí renomovaný výrobce Baumit produktovou řadu s označením NHL (Natural Hydraulic Lime), tedy vysoce paropropustné materiály postavené svým složením výhradně na přirozeně hydraulickém vápnu. Je to dáno mimo jiné i tím, že například u kamenné stavby s možným výskytem opuky není vhodné použít standardní omítky na cementové bázi. Připomeňme také, že přírodní vápno je jedním z nejstarších známých stavebních materiálů, bez kterého by se zřejmě mnoho historických staveb dodnes vůbec nedochovalo.    

Kostel Volduchy u Rokycan po renovaci

Produktová řada Baumit NHL nabízí v uceleném systému nejen hotové maltové směsi, ale také samostatně dodávané pojivo. Jedná se o přírodní hydraulické vápno Baumit NHL 3,5. Toto pojivo se používá v situaci, kdy je možné nebo nutné využít při obnově historických a často památkově chráněných objektů regionální suroviny (např. původní písek nebo kamenivo specifické zrnitosti či barvy). Výhodou tohoto pojiva pro staveništní vápennou maltu je vysoká míra paropropustnosti.       

Vrátíme-li se k hotovým směsím, je první základní vrstvou v rámci přípravy podkladu vápenný podhoz Baumit NHL Pre (slangově také nazývaný „špric“). Právě tato základní vrstva sjednocující vlastnosti podkladu pod omítkou je rovněž výkonným kontaktním můstkem. O aplikaci další vrstvy – vápenné omítky – rozhoduje především volba způsobu nanášení. Pro ruční zpracování skvěle poslouží vápenná omítka Baumit NHL Manu se zrnitostí 4 mm. Pro dosažení hladšího povrchu je možné následně aplikovat štukovou omítku Baumit NHL Fine, popřípadě zcela hladkou stěrku Baumit SuperFino se zrnitostí pouhých 0,1 mm. V případě obou posledně zmíněných stěrek lze využít jak ruční, tak i strojní nanášení.

Pro strojní nanášení omítky, zejména ve větších plochách, nabízí Baumit jednovrstvou vápennou omítku Baumit NHL MP se zrnitostí 2 mm. Právě aplikace směsi pomocí omítacího stroje přináší investorům výhodu nižší časové náročnosti a s tím spojené ekonomické úspory. I na tuto omítku lze pro dosažení hladšího povrchu aplikovat štukovou omítku Baumit NHL Fine, případně stěrku Baumit SuperFino pro vytvoření dokonale hladkého povrchu. Památkově chráněné objekty však mají často také unikátní barevné odstíny omítek, a proto je jedním z relativně nových výrobků, který vhodně doplňuje řadu Baumit NHL, jednosložková minerální barva Baumit BioKalkColor na čistě vápenné bázi. Vedle ekologického přístupu a příkladné kryvosti nabízí také vysokou difuzi vodních par s optimální regulací vnitřního klimatu. Ale mimořádnost této barvy, vhodné i pro historické objekty, spočívá v nabídce až 62 barevných odstínů z největšího vzorníku barev v Evropě s názvem Baumit Life. 

Pro zachování kulturní a historické hodnoty památkově chráněného objektu tedy vždy pamatujte na komplexní kvalitní řešení v podobě produktové řady Baumit NHL.