Legislativa

Portál stavebníka

Obdobně jako je portál občana jakousi pomyslnou branou k elektronickým službám státu, tak také portál stavebníka představuje bránu k celému digitalizovanému stavebnímu řízení. Portál stavebníka tedy představuje základní rozhraní pro digitální komunikaci se státem v oblasti stavebního řízení, tedy především stavebními úřady a dotčenými orgány a správci technické a dopravní infrastruktury.

Portál stavebníka je definován v § 268 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona v platném znění a zajišťuje funkci specializovaného portálu veřejné správy k administraci výstavby a staveb v agendě stavebních řízení.

Hlavním přínosem je usnadnění komunikace mezi stavebníky, stavebními úřady a dotčenými orgány a také zkrácení doby pro povolení stavby a snížení celkových nákladů. Portál bude prvním místem, které stavebník před započetím stavebního řízení navštíví a najde zde jak veškeré informace o procesech, tak také formuláře a rozhraní, které mu umožní přímo podávat žádosti o povolení stavby, projektovou dokumentaci a další přílohy v elektronické podobě.

Následně zde může stavebník přistupovat k již probíhajícímu řízení, sledovat jeho průběh, nahlížet do evidencí a spisů, případně doplňovat chybějící dokumenty. Portál stavebníka (ve spolupráci s dalšími částmi digitálního stavebního řízení) značně usnadní, zpřehlední a urychlí celé řízení.

Všechny úkony veřejnosti, které jsou uvedené ve stavebním zákoně odkazující na evidenci stavebních postupů (§ 270) a evidence elektronických dokumentací (§ 271) budou realizovány prostřednictvím tohoto portálu.

Pro přihlášení k tomu portálu bude třeba pouze webový prohlížeč (jako je Apple Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge) a identita občana (NIA) https://www.identitaobcana.cz .

Portál stavebníka je plně propojen s dalšími službami státu, jako je např. katastr nemovitostí, základní registry, centrální registr vodoprávní evidence, digitální mapa veřejné správy či další informační systémy v propojeném datovém fondu (PPDF). 

Na Stavebním veletrhu v Brně funkční systémy digitalizace stavebního řízení představil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Záznam ze zahajovací konference si můžete pustit ZDE.

Vyjádření ČKAIT si přečtěte ZDE.

Zdroj: MMR