Legislativa, Průmysl a obchod

Nová Zelená úsporám: o dotace bude možné žádat průběžně

V příštích šesti letech nabídne dotační program ministerstva životního prostředí Nová Zelená úsporám 27 miliard korun. Od čtvrtka bude možné o dotace na zateplení a úspory v rodinných domech žádat průběžně, řekl dnes novinářům ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). 

K dispozici je pro letošní rok 520 miliónů korun, příští rok se počítá s 2,85 miliardy korun. Peníze získá z prodeje emisních povolenek. Maximální výši podpory jednoho projektu ministerstvo vyčíslilo na pět miliónů.

Změny v programu přivítaly organizace zabývající se energetickými úsporami. Zvlášť ocenily nabídku podpory fotovoltaiky pro domácnosti, výsledný efekt podle nich ale bude záviset na ministerstvu průmyslu a obchodu a Energetickém regulačním úřadu, které nyní připravují technické vyhlášky pro instalace.

Novinkou programu Nová Zelená úsporám je dlouhodobá, kontinuální forma výzvy, která potrvá až do konce programu, tedy do roku 2021. „Naším cílem je, aby lidé mohli z Nové Zelené úsporám pohodlně a průběžně čerpat dotace na renovace, které jim v budoucnu ušetří desítky tisíc korun,“ řekl Brabec.

Na malé fotovoltaické systémy pro přípravu teplé vody a výrobu elektřiny k přímé spotřebě bude možné získat až sto tisíc korun.

„Je to skvělá zpráva pro domácnosti, které si chtějí vyrábět vlastní, čistou elektřinu. Jenže naději na levnější, čistou elektřinu a větší soběstačnost může úplně zhatit balík vyhlášek, které v současné době chystá ministr Jan Mládek spolu s velkými energetickými firmami a Energetickým regulačním úřadem. Místo domácností by tak vydělaly ČEZ a další velké energetické firmy,“ uvedl energetický expert Hnutí Duha Martin Mikeska. Brabec ČTK řekl, že o přípravě vyhlášek jeho ministerstvo ví. „Jsme přesvědčeni, že ten problém nebude, protože MPO má ambici, aby podpořilo alternativní zdroje,“ uvedl. Zúřadování dotace podle něj nebude bránit připojení.

Aktuální výzva je určena také majitelům rodinných domů a novostaveb, kteří chtějí získat dotaci na výměnu oken, dveří, zateplení domu, výměnu elektrického zdroje tepla za tepelné čerpadlo či solární systémy. Podporována je i výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností. Stejně jako v minulých výzvách platí, že výše dotace se odvíjí od dosažených energetických úspor a ve výsledku může uhradit až polovinu celkových výdajů.

Protože nově lze žádat o podporu na výměnu kotlů v takzvaných kotlíkových dotacích, bude tato možnost v Zelené úsporám omezena. Zůstává zachována podpora výměny elektrických zdrojů za účinná tepelná čerpadla, instalace termických a nově i fotovoltaických solárních systémů a instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Obě dotace bude možné také kombinovat. Nově budou moci získat příspěvek i obyvatelé obcí, kde funguje například spalovna biomasy, pokud se připojí k centrálnímu rozvodu tepla.

Stejně jako v minulých výzvách Nové Zelené úsporám je možné zažádat o dotaci před realizací podporovaných opatření, v jejich průběhu nebo i po dokončení. Dobře připravené žádosti Státní fond životního prostředí proplatí do devíti týdnů od jejich podání. U žádostí, kde žadatelé budou stavět až po jejich schválení, garantuje úřad proplacení do šesti týdnů od doložení realizace.

Žádosti bude Státní fond životního prostředí přijímat od 22. 10. 2015, 10.00 h. Žádost lze poslat po internetu vyplněním elektronického formuláře z webu Nové Zelené úsporám. Žadatelům, kteří nemají přístup k internetu, mohou s podáním elektronické žádosti pomoci pracovníci na krajských pobočkách fondu. Do pěti dnů pak žadatel musí dodat požadované dokumenty na příslušné krajské pracoviště fondu.

Novinky dotačního programu Nová Zelená úsporám
● Průběžné přijímání žádostí až do roku 2021. Finance budou uvolňovány postupně, v závislosti na výnosech z prodeje emisních povolenek. Žádosti, pro které nebudou v době jejich podání volné finance, budou zařazeny do zásobníku.
● Žádat mohou majitelé domů o výdaje investované maximálně 24 měsíců před zaevidováním žádosti a zároveň ne dříve, než 1. ledna 2014.
● U zateplování budou moci na vyšší částku dosáhnout ti, kterým památkáři určí náročnější postupy, a majitelé rodinných domů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.
● Pro novostavby s velmi nízkou energetickou náročností bude možné získat dotace podle energetické náročnosti 300 000 až 450 000 korun, do budoucna ministerstvo uvažuje o vyšší dotaci pro domy s ještě nižším dopadem na životní prostředí.
● Kvůli zavedení takzvaných kotlíkových dotací nebude možné žádat o podporu pro výměnu kotle, obě dotace však bude možné kombinovat.
● Podporována bude instalace fotovoltaických systémů do dokončených rodinných domů i do novostaveb, přičemž výše podpory může dosáhnout 100 000 Kč na dům. Podporu až 35 000 Kč lze získat na solární fotovoltaické systémy pro ohřev teplé vody, které pokryjí potřebu tepla pro ohřev teplé vody alespoň z 50 procent.
● Ve fotovoltaice vyšší dotace směřují na podporu systémů propojených s distribuční soustavou, které umožní využít vyrobenou elektřinu k pokrytí okamžité spotřeby v budově. Podmínkou pro přiznání podpory je dosažení alespoň 70procentní míry využití zisku systému k pokrytí spotřeby přímo v domě, na který je podpora poskytována.
● Dotace budou moci získat majitelé starých kotlů na tuhá paliva, pokud se připojí na centrální rozvod tepla, na jehož zásobování mají obnovitelné zdroje vyšší podíl než 50 procent.
● Na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla lze nově žádat o podporu i samostatně. Podmínkou je dosažení alespoň 20procentní úspory měrné spotřeby tepla na vytápění.

zdroj: MŽP
zpráva ČTK