Informace výrobců, Komerční prezentace

eSchell – nový systém inteligentního hospodaření s vodou pro optimalizovaný provoz budov

Německá společnost Schell, specialista na sanitární armatury veřejných a komerčních prostor, přichází s novým inovativním systémem hospodaření s vodou. Díky programovacímu a diagnostickému softwarovému systému eSchell lze snadno a efektivně řídit spotřebu vody a energie.

„Pro plánování a ekonomicky udržitelné hospodaření s vodou jsou obzvlášť důležité tyto tři faktory: zajištění stabilního hygienického zásobování pitnou vodou, centrální kontrola a údržba sanitární techniky a optimalizace spotřeby energie technického zařízení budov,“ vysvětluje manažer společnosti Schell Dirk Lückemann. „S novým systémem eSchell je možné bezproblémové splnění všech těchto faktorů.“ Systému eSchell lze svěřit klíčovou roli ve správě hospodaření s vodou v budovách. Cílem je hygienický provoz rozvodů pitné vody i zvýšení efektivity v nakládání se spotřebou vody a energie v komerčních a veřejných budovách. eSchell je postaven na programovacím a diagnostickém softwaru s ethernetovým a WLAN rozhraním, který lze ovládat přes běžný internetový prohlížeč. Je individuálně programovatelný a v síti umožňuje provoz až 64 jednotek – umyvadel, sprchových koutů, WC nebo pisoárů.

eSchell – nový systém inteligentního hospodaření s vodou pro optimalizovaný provoz budov

Provozní a manipulační zajištění systému je sestaveno strukturovaně a velmi snadno se používá. Řídí, sleduje a dokumentuje důležité hygienické funkce jako je termická desinfekce a pravidelný proplach armatur. Závady jsou detekovány a oznámeny okamžitě. Server je propojen prostřednictvím svého ethernetového rozhraní se sítí v objektu.

Všechny senzorové a dotykové armatury určené pro eSchell (v současné době všechny nejpoužívanější série armatur Schell) mají integrovaný elektronický eSchell modul, který přijímá řídicí příkazy a zasílá data. Pomocí softwaru na bázi prohlížeče jsou specifické parametry a údaje (jako například doba a množství průtoku vody) přenášeny prostřednictvím koncových PC nebo mobilních zařízení do jednotlivých armatur. Zapojení i ovládání termické dezinfekce a pravidelného proplachu armatur je jednoduché. Vizuální podporu nabízí přehledný grafický plán zapojení armatur v objektu. Termická dezinfekce je řízena centrálně a uskutečňována přes server, ve větších objektech jí lze naprogramovat po jednotlivých sekcích. eSchell vydá signál k ohřevu vody a správce může nastavit potřebné sekvence desinfekčního proplachu jednotlivých armatur.

Použití eSchell je bezpečné, intuitivní a jednoduché, protože celý systém je postavený pouze na několika komponentech. Základní nastavení jsou předávána příslušnému správci budovy nebo objektu. Prostřednictvím grafického znázornění, vyhodnocování a zaznamenávání všech informací obdrží uživatel přehledné informace důležité pro optimální hospodaření s vodou a energií v celém objektu. Případná údržba tak může být provedena rychle a cíleně.

Více informací o firmě Schell získáte na www.schell.eu nebo na níže uvedených kontaktech:
Ing. Aleš Řezáč, obchodní manažer ČR, Palliardiho 13, 669 02 Znojmo, tel.: +420 602 754 712, e-mail: ales.rezac@schell.eu.

podle podkladů společnosti Schell