Komerční prezentace

Baumit Tools – unikátní plugin pro BIM projektování

Projektování staveb pomocí modelovací metody BIM získává v současnosti stále větší podporu u projektantů či architektů v ČR. Větší efektivitu do jejich práce s BIM může již od února letošního roku vnést i zcela nová plugin aplikace Baumit Tools.

Ing. Jakub Moc, marketingový ředitel společnosti BaumitMetoda BIM je budoucností v projektování, výstavbě i následném provozu stavby, protože vnáší do těchto činností pořádek, efektivitu a systém. Díky této technologii můžeme po celou dobu přípravy, realizace a následného provozu daného objektu využívat všechna nashromážděná data již od prvního návrhu architekta. Využití těchto dat je například v oblastech stanovení životnosti materiálů či v průběhu správy objektu, myslím tím plány údržby a revizních zkoušek.

Jedním z důvodů většího zájmu o BIM v současnosti je probíhající legislativní proces, kdy Ministerstvo průmyslu a obchodu má nyní střednědobý a dlouhodobý plán, jak BIM více využít. Velké kanceláře se samozřejmě snažily při velkých veřejných zakázkách na tuto efektivní metodu přejít co nejdříve. Důvodem je rovněž rychlejší návratnost investic do BIM technologie, náklady na pořízení jsou znatelně nižší, než tomu bylo dříve. Současný vývoj tak stále více zpřístupňuje BIM technologii i menším studiím a kancelářím, což je pro tento obor nesmírně dobře.

V některých zemích je BIM technologie dokonce povinná u nadlimitních veřejných zakázek v rámci standardizace výběrového řízení. „S takovým uzákoněním bych rozhodně souhlasil,“ říká Ing. Jakub Moc, marketingový ředitel společnosti Baumit, a pokračuje: „Zpřehlední to veřejné zakázky. Jinými slovy s použitím BIM technologie nemůže docházet k navyšování nebo umělému ponižování zakázek ve výkazu výměr. Tady prostě pracuje zadavatel, investor a vyhlašovatel veřejné zakázky s množstvím a typem materiálu, který je v BIM jednoznačně zadán. Každý materiál si nese své parametry a každá konstrukce rovněž dané množství, takže nemůže dojít k jakékoliv manipulaci s těmito daty, a to je pro práci při veřejné státní zakázce velmi důležitý faktor. V České republice se také v této věci aktivně jedná a mohli bychom se takového uzákonění dočkat po roce 2022 s přihlédnutím k vyhodnocení pilotních projektů.“

Na stále vzrůstající zájem o BIM technologii reagovala letos společnost Baumit představením zcela nového produktu pro architekty s názvem Baumit Tools. Cílem je dát aktivním uživatelům BIM technologie účinný nástroj pro přímou aplikaci našich produktů ve stejném softwarovém prostředí. Plugin Baumit Tools umožňuje nacházet ta nejlepší řešení v oblasti výběru vhodné skladby materiálů přímo v prostředí BIM při návrhu staveb. Odlišuje se především tím, že nepracuje jako běžný katalog, ve kterém hledáte zvolené materiály. Baumit Tools je nástroj, kterému architekt zadává požadované vlastnosti dané konstrukce a zpět od nás získává ta nejvhodnější řešení k dosažení těchto vlastností při použití našich výrobků.

Nový nástroj pokrývá všechny produktové kategorie značky Baumit kromě těch základních, jako jsou zdicí malty a betonové směsi. Zaměřen je na řešení v ostatních kategoriích od fasád přes vnitřní povrchové úpravy, podlahy, stěny, obklady, dlažby až k sanaci.

„Všechny vývojové pracovní verze se ověřovaly nejen interně, ale i za pomoci několika externích zdrojů. Jednalo se většinou o jednotlivce, zkušené uživatele BIM technologie, kteří měli chuť otestovat náš produkt a sdílet s námi jeho pozitiva i případná negativa. Přirozeně jejich pohled na věc byl pro nás nesmírně důležitým a nenahraditelným zdrojem informací v dalším postupu vývoje,“ říká Jakub Moc.

Baumit Tools – unikátní plugin pro BIM projektování

Instalace nové plugin verze Baumit Tools je velmi jednoduchý proces, protože se jedná pouze o nadstavbu softwaru, který projektant již vlastní a využívá. Instalace programu je realizovaná přes jedno tlačítko a je automatická, stejně jako jeho následné aktualizace.

„Největším přínosem Baumit Tools pro projektanta je zrychlení jeho práce. Šetří tak čas pro ostatní činnosti v rámci projektu,“ vyjmenovává klady Jakub Moc a pokračuje: „Další výhodou je práce s aktuálními daty. Při jakékoliv změně dat se tato okamžitě promítne do našeho plugin prostředí, a tudíž není možno pracovat se staršími daty, což zcela eliminuje případnou tvorbu chyb v projektu. Nemohu nezmínit také obrovskou výhodu práce projektanta v jednom softwaru, kdy například návrh konstrukce kotvení při zateplení objektu se dříve musel řešit v jiném prostředí a vracet se zpět do BIM programu. Baumit Tools dnes umožňuje projektantovi nadefinovat jeho požadavky a pak sám navrhne skladbu kotvení v jednom softwarovém prostředí.“

Na trhu se již podobné plugin verze vyskytují, ale pracují dosud na bázi elektronických katalogů, kde si pouze listujete a vybíráte vámi stanovené materiály. Baumit Tools umožňuje zadat požadované parametry konstrukce a následně nabídnout nejvhodnější skladbu konstrukce. Další zcela jasnou identifikací nástroje Baumit Tools jsou nadstavby, a to tepelnětechnické posouzení a kotvení. Tyto vlastnosti ho jednoznačně odlišují od konkurenčních produktů a dělají ho na trhu výjimečným.

„Baumit Tools byl primárně vyvíjen pro český trh, ale v okamžiku, kdy jsme ho představili na Baumit Akademii a následně ho doplnili o nadstavbu ohledně řešení kotvení, přišel požadavek připravit také anglickou mutaci této plugin aplikace. Nyní máme poptávky již od čtyř evropských zemí, konkrétně z Velké Británie, Španělska, Bulharska a Rakouska. To nás nesmírně těší a motivuje v další práci,“ doplňuje marketingový ředitel společnosti Baumit Jakub Moc.

Aplikace Baumit Tools je dnes nabízena pro modelovací programy Graphisoft ArchiCAD a Autodesk Revit. Třetí možnou platformou by mohla být BIM technologie od společnosti Nemetschek Allplan Systems. To je však zatím ve stadiu úvah.

Nástroj Baumit Tools bude průběžně aktualizován a každá další verze přinese pro uživatele něco nového, co bude efektivním přínosem pro jeho práci – nové prvky a funkce. Plánem je představit zásadní aktualizaci alespoň jednou za rok.

„Projektanti či architekti, kteří chtějí nové informace o navrhovaných řešeních, diskutovat na různá odborná témata, ale také získat jednoduchý přístup k pluginu Baumit Tools, navštěvují webovou platformu Baumit klub. Dalším místem prezentace nástroje Baumit Tools je zmíněná Baumit Akademie a regionální odborné konference po celé ČR. Na sdílení pozitivních zkušeností s aplikací Baumit Tools máme velký zájem,“ dodává Jakub Moc, marketingový ředitel společnosti Baumit.

podle podkladů firmy Baumit, s. r. o.