Informace výrobců, Inženýrské sítě, Snižování energetické náročnosti budov, TZB

Zemní vzduchový výměník AWADUKT THERMO

Jednou z možností využívání geotermální energie je zemní tepelný výměník vzduchu AWADUKT Thermo, který přispívá ke zvýšení efektivity provozu rekuperačních jednotek.
 

Velmi často slyšíme od meteorologů informace o značném znečištění ovzduší a překračování limitu škodlivin v ovzduší. Přesto však většina z nás tráví až 90 procent svého života uvnitř bytů a budov, kde může být vzduch překvapivě často více znečištěn než venku. Prostředí bytu a budov lze velmi snadno ovlivnit a pomocí řízeného větrání  s rekuperaci tepla a zabezpečit tak nejen dostatečnou výměnu vzduchu, ale ušetřit i za náklady na energie pomocí využívání regenerativních energií.
Jednou z možností využívání geotermální energie je zemní tepelný výměník vzduchu AWADUKT Thermo. Speciální potrubí AWADUKT Thermo se pokládá do hloubky cca 2 metrů kruhovým vedením kolem budovy. Teplota zeminy v hloubce od 1,5 m
se celoročně pohybuje na stejné hodnotě v rozmezí 7–12 °C, tzn. že můžeme v zimě studený čerstvý vzduch nasávat v zemi uloženým potrubím AWADUKT Thermo a ten již předehřátý přivádět do rekuperačního a větracího zařízení. V létě můžeme zase teplý vnější vzduch prouděním přes zemní tepelný výměník vzduchu ochlazovat na příjemnou teplotu a přivádět do budovy. I při vysokých letních teplotách můžeme docílit příjemné prostorové klima bez drahého klimatizačního zařízení a bez jeho vysokých provozních nákladů.
Zemní tepelný výměník vzduchu ve spojení se zařízením na zpětné získávání tepla (rekuperační zařízení) zajišťuje značný přínos. Prostřednictvím předehřátí vnějšího vzduchu je jeho teplotní profil významně zúžen. To přispívá nejen ke zvýšení kvality bydlení, ale také ke značnému snížení energetických nákladů. Systém také předčisťuje a filtruje nasávaný vzduch v nasávacím zařízení. Antimikrobiální vnitřní povrch trubky vede k značnému snížení stavu choroboplodných zárodků.
Zemní vzduchový výměník výrazně zlepšuje efektivitu rekuperačních jednotek. obrázky – letní a zimní provoz
Pokládka trubního systému Awadukt Thermo – Tichelmanův způsob
Výhody jsou jasné: hygienický, choroboplodnými zárodky nezatížený čerstvý vzduch ve větracím zařízení bez rušivých vedlejších účinků, jako je průvan nebo dopravní hluk. Antimikrobiální účinek je docílen pomocí speciální metody, kde jsou fyziologicky absolutně nezávadné částice stříbra zakomponované do vnitřního povrchu potrubí. Kromě toho je vnější vzduch nasáván speciálním sacím elementem a standardně dochází k předčištění v hrubém a jemném filtru, které zadržují částice prachu a pyly. Můžeme použít i speciální pylové filtry, jejichž účinky ocení hlavně lidé s alergiemi. Speciální těsnicí kroužky v hrdle trubky zajišťují maximální vzduchotěsnost systému zabraňující např. zaplavení systému.
Systém lze využít i pro realizaci velkoobjemových objektů (např. TESCO), kde se používá tzv. Tichelmannův systém. Možnost nasávat např. 1000 m3/h. Vnitřní průměr potrubí je DN 200–500 a stejně jako pro rodinné domy se jedná o systémové řešení, tzn. kompletní systém včetně příslušenství.          
Další informace najdete na www.rehau.cz
podle podkladů společnosti REHAU

Awadukt Thermo – kompletní ucelený systém