Informace výrobců

Zdi a příčky nové tělocvičny v slovenských Gbelech jsou z pórobetonových tvárnic a příčkovek Ytong

Investorem nové tělocvičny při Střední odborné škole elektrotechnické v Gbelech byl Trnavský samosprávný kraj, autorem projektu Ing. arch. Barbora Macánková, jednatelka společnosti macankova, s.r.o. z Holíče. Výstavbu tělocvičny z pórobetonových tvárnic Ytong Lambda YQ a příčkovek Ytong realizovala stavební společnost PALKOVIČ – SK, s.r.o. z obce Hluboké nedaleko Senice.

Novou tělocvičnu v Gbelech začala trnavská župa stavět na začátku února v roce 2021, všechny stavební práce byly ukončeny v červenci 2022 a na začátku září loňského roku Trnavský samosprávný kraj novou tělocvičnu při Střední odborné škole elektrotechnické v Gbelech otevřel. Moderní sportoviště nyní slouží studentům střední školy, sportovním klubům a veřejnosti. Tělocvična je multifunkční, na její palubovce jsou vyznačena fotbalová, basketbalová, volejbalová, tenisová a badmintonová hřiště. Součástí nového sportoviště jsou sociální zařízení, šatny a sportovní vybavení.

nová tělocvična

Autorka projektu Ing. arch. Barbora Macánková má s využitím pórobetonových tvárnic Ytong Lambda YQ a příčkovek Ytong bohaté zkušenosti

Jejich výhody také využila i při přípravě projektu tělocvičny v Gbelech: „Setkávám se s nimi na stavbách, kde pracuji jako autorský a stavební dozor a využívám je často i na svých projektech. Hlavně stavebnímu dozoru vděčím za to, že rozumím výhodám pórobetonových tvárnic a příčkovek Ytong a celkově i projektování, které jde vstříc realizaci stavby. Proto jsem tvárnice Ytong Lambda YQ a příčkovky Ytong navrhla také pro novou tělocvičnu. Jsou přesné, rychle a dobře se s nimi pracuje a šetří čas a práci na stavbu, což je dnes významná položka rozpočtu. Ytong má podrobně řešené detaily, přestupy, celý systém dokáže eliminovat tepelné mosty. Navíc se i při tlaku na nízkou energetickou náročnost nemusí tvárnice Ytong Lambda YQ tloušťky 500 mm zateplovat, což opět zrychluje výstavbu a šetří náklady. Ze zkušenosti při výstavbě rodinných domů vím, že se s nimi bez zateplení dá dosáhnout i pasivního standardu. A jejich parametry a vlastnosti odpovídaly i požadavkům investora nové tělocvičny.“

S pórobetonem Ytong měla dobré zkušenosti i stavební společnost

„Tělocvična má velikost 35,5 x 19,4 m, její součástí jsou v přízemí sociální zařízení a technologická místnost, v patře jsou šatny. Vytápěním je tělocvična napojena na původní školu. Výstavba začala na jaře 2021, kdy proběhly bourací a výkopové práce. Potom se betonovala základová konstrukce a následně táhly zdi. Naše práce jsme ukončili v červnu 2022,“ říká Ing. Milan Palkovič, jednatel stavební společnosti PALKOVIČ – SK.

Stavbyvedoucí společnosti PALKOVIČ – SK Juraj Vajay k tomu dodává: „Tělocvičnu jsme postavili za 15 měsíců a rychlost stavby výrazně urychlily pórobetonové tvárnice a příčky Ytong. Na nosné stěny jsme používali tvárnice Ytong Lambda YQ tloušťky 500 mm, menší část (kolem 10 % zdiva) tvořily tvárnice Ytong Lambda YQ 375 mm. S pórobetonem Ytong pracujeme často a stavěli jsme s ním nejen rodinné domy, ale i jiné objekty, například novou mateřskou školu v Kútech. Všude se nám osvědčily, kromě dobrých vlastností samotných tvárnic a příčkovek jako je přesnost a rychlá a jednoduchá výstavba musím ocenit i termíny a všeobecné plnění dohodnutých detailů včetně cenových záležitostí.“

podle podkladů společnosti Xella