Fasádní pláště, Informace výrobců

Zateplení – kde komfort šetří i náklady

V dnešním světě si už asi těžko lze představit rodinný nebo bytový dům, při jejichž stavbě či rekonstrukci by byla zcela opomíjena účinná forma jejich zateplení. Výrobce zateplovacích systémů Baumit může být, díky svým mnohaletým zkušenostem, skutečně odborným průvodcem touto problematikou. Zateplení kromě tepelného komfortu nabízí i nemalé ekonomické úspory. Je však důležitá správná volba zateplovacího systému.

Zateplení se začalo objevovat přibližně od 60. let 20. století. Baumit se naplno začal technologii zateplení věnovat začátkem let 70. K výraznému nárůstu aplikace zateplovacích systémů u nás došlo až po sametové revoluci, kdy se zde objevila široká nabídka těchto materiálů. Změna nastala také v tloušťce tepelného izolantu, kdy z počátečních čtyř, později osmi centimetrů se dnes pohybujeme v tloušťce okolo patnácti centimetrů.

Zateplovací systém Baumit openDesky Baumit openPerfectETICS s kotvou Baumit StarTrack

Funkce zateplovacího systému domu ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) se velmi často přirovnává k modernímu termooděvu pro aktivní sportovce. Mají mnoho společného. Tajemství tepelné pohody totiž spočívá v obou případech ve správně volených materiálech, které jsou na sebe vrstveny v předepsaném pořadí. Jedině tak totiž dokážou účinně regulovat vlhkost, ale zároveň udržovat příjemnou teplotu a ve své vrchní vrstvě navíc chránit proti nepříznivým povětrnostním vlivům. To vše musí zateplovací systém umět zvládnout v zimním, ale i letním období. Příkladem pro posouzení účinnosti systémového zateplení může sloužit panelový dům ze 70. let. „V době jeho výstavby odolávala vrchní konstrukce takového domu teplotám v rozpětí přibližně od –15 do +60 °C, tedy teplotnímu rozdílu okolo 75 °C. S vyšším množstvím těchto cyklů s působením extrémních teplot stoupalo namáhání celé konstrukce vlivem odlišné roztažnosti materiálů a ta nebyla schopna poskytnout kromě teplotní stálosti ani účinnou regulaci vlhkosti vzduchu uvnitř bytů,“ vysvětluje Ing. Petr Lorenc, produktový manažer společnosti Baumit, a dodává: „Mnoho z těchto starších paneláků se v posledních letech v rámci rekonstrukce vybavilo komplexním zateplovacím systémem a tím došlo k podstatnému zlepšení ve všech oblastech. Kolísání teplot v nosné konstrukci se snížilo přibližně na 15–20 °C, protože zateplení dokázalo udržet povrch konstrukce v teplotách přibližně od +10 do +30 °C.“

Správně zvolený zateplovací systém stabilizuje vnitřní pokojovou teplotu v létě i zimě, a navíc ohřátím vnitřních obvodových stěn výrazně redukuje tzv. konvekci, tedy silnější proudění vzduchu vlivem studených zdí uvnitř místnosti. Současně tak dochází k vyrovnávání pokojové teploty vzduchu a teploty povrchu stěn a jejich rozdíl by neměl být větší než 3 °C. Zejména u novostaveb je důležité, aby tepelná izolace dokázala účinně regulovat také vlhkost vzduchu v místnosti, která má být v ideálním rozpětí 40–60 %. V tomto pásmu se totiž jedná o vyvážené mikroklima, přičemž skutečností zůstává, že nejvíce vlhkosti vyprodukuje sám člověk. Jen pro představu, čtyřčlenná rodina vyprodukuje denně dýcháním, vařením, sprchováním a dalšími činnostmi až 4 l vodních par. Nízká hladina vzdušné vlhkosti může poté způsobit zdravotní problémy v oblasti vysychání sliznic a následně zvýší riziko infekcí. Naopak vysoká vlhkost dlouhodobě přispívá ke vzniku plísní, způsobujících onemocnění dýchacích cest a astmatické potíže.

RealizacePřehled zateplovacích systémů Baumit

Na kvalitní systém zateplení lze pohlížet také z ryze ekonomického pohledu. Špatná izolace domu propouští unikající teplo, a vyžaduje proto intenzivnější vytápění s vyšší spotřebou energie. Se zateplovacím systémem ETICS klesají náklady na topení až o 50 %. Ale stejně je tomu i v případě chlazení v době tropických veder, kdy je využívána klimatizace. Na vychlazení místnosti je potřeba dokonce ještě větší množství energie. I zde proto sehrává izolant na fasádě zásadní roli. U stavby nového domu se dá navíc šetřit hned dvakrát, protože kontaktní zateplovací systém umožňuje zeštíhlit obvodové zdivo, což přináší investorovi úspory stavebního materiálu.

Kromě toho použití ETICS umožňuje takřka neomezený prostor pro kreativní ztvárnění vnějšího vzhledu fasády. Tím máme na mysli nejen barvu, kdy v případě nabídky Baumit Life lze vybrat až z 888 odstínů, ale také strukturu povrchu, tedy omítku upravenou různými kreativními technikami. Za zmínku zde stojí špičkové fasádní omítky a barvy v řadě Baumit Premium, které poskytují ochranu před organickým znečištěním na principu fotokatalýzy, rychle vysychají na povrchu a díky technologii Cool Pigments umožňují aplikaci sytých barevných odstínů na zateplovací systém. Baumit má dnes ve své nabídce osm základních systémů zateplení a to umožňuje uspokojit velmi široké spektrum požadavků investorů. Ke správné volbě systému je však potřeba posoudit stupeň odolnosti v požární bezpečnosti a celkovou trvanlivost systému.

Baumit představil pro rok 2019 v oblasti zateplovacích materiálů novinku Baumit openPerfect, tepelněizolační desku, kterou lze aplikovat u novostavby i při rekonstrukci domu. Její pravidelná síť otvorů procházejících skrze celou tloušťku desky umožňuje vodní páře volný průchod ze zdiva do exteriéru. Znamená to, že fasáda tak může účinně „dýchat“.

Ze zmíněných osmi systémů zateplení se těší největší oblibě difuzně otevřený zateplovací systém Baumit open, který je nejlepším a nejúčinnějším řešením pro zajištění zdravého vnitřního prostředí. Kombinuje v sobě totiž tu nejlepší kotvicí technologii, propustnost vodní páry, vysoce účinnou tepelnou izolaci a inovativní omítku s nanotechnologií. Pomáhá tak vytvářet budovy, které vydrží po celá desetiletí. Důkazy jsou všude kolem nás a o jeho vysoké kvalitě hovoří také skutečnost, že od svého uvedení na trh je systémem Baumit open zatepleno téměř 15 miliónů m² fasád. To odpovídá výměře více než 120 000 rodinných domků. Zateplení se tak stává klíčem k tepelnému komfortu i ekonomickým úsporám.

podle podkladů společnosti Baumit