Informace výrobců, Snižování energetické náročnosti budov, Zděné konstrukce

Wienerberger představil v rámci konceptu domu budoucnosti e4 optimalizační kalkulátor

Společnost Wienerberger cihlářský průmysl přišla v nedávné době s novinkou v podobě vize bydlení budoucnosti, tzv. konceptem e4 (viz Materiály pro stabu 3/2012). Je nalezením optima mezi možnými variantami výstavby rodinného domu. Řeší bydlení budoucnosti a zároveň reaguje na současnou problematiku šetření energií.
Vstupní strana do e4 kalkulátoruTento koncept nahlíží na dům a hodnotí jej z pohledu čtyř pilířů, čtyř „e“:
– energetické efektivity,
– ekologických nároků,
– emocí – estetické nároky na bydlení,
– efektivity, která musí slaďovat vstupní náklady a náklady na budoucí provoz domu.
 
Koncept e4 zohledňuje rozhodující faktory, které vstupují na pole plánování stavby budovy. e4 propočítává všechny vstupní hodnoty, aby vytvořil optimální model pro stavbu. Dům, který splňuje nároky konceptu e4 je energeticky úsporný dům, využívá energie z obnovitelných zdrojů, je postavený ekonomicky a využívá exkluzivní vnitřní klima cihelných domů.
 
Energie a energetická efektivita
Současné a připravované zákony nařizují výstavbu nových budov v režimu takzvaných domů s téměř nulovou spotřebou externě dodávané energie. Čím více energie (tepla) si dokážeme sami vyrobit, tím méně budeme závislí na jejich dodávkách. Právě požadavek co nejmenší závislosti na energiích, které jsme nuceni doposud dovážet, a požadavek na použití obnovitelných paliv (zdrojů) je součástí nového směru, kterým se budeme muset v budoucnosti vydat. Z hlediska hodnocení je tak velmi rozdílné, zda budeme vodu ohřívat v elektrickém bojleru nebo většinu připraví solární panely. Podobně zásadní rozdíl je v tom, zda budeme dům vytápět dřevem, plynem či uhlím.
 
Ekologie, ochrana životního prostředí
Dům budoucnosti by měl být zásobován obnovitelnými zdroji energie. Přibližně 60 % roční potřeby energie na topení a teplou vodu by mělo být pokryto sluneční energií, zbylých 40 % je možno v zimě vyrobit v kotli na dřevo. Cihlový dům e4 je zcela nezávislý na fosilních zdrojích energie a pracuje jen s obnovitelnými zdroji energie. Kombinace přírodních materiálů, ze kterých je cihla plněná minerální vatou vyrobena, navíc respektuje životní prostředí.
 
Emoce, exkluzivní vnitřní prostředí
Volba stavebního materiálu má vliv na mnohem více faktorů, než bychom čekali. V uzavřeném prostoru strávíme až 90 % našeho života. Studie ukazují, že se tam mnohdy nadýcháme více škodlivin, než na křižovatkách s rušným silničním provozem. Léty osvědčené cihly však vytvářejí v místnosti příznivé mikroklima, optimální teplotu a vlhkost pro život a neuvolňují žádné chemické látky do svého okolí.
V budoucnu povede tlak na snižování spotřeby tepla k vytápění pravděpodobně k instalaci systémů „řízeného větrání“, tedy domácí vzduchotechniky, která bude u domů dávkovat množství větracího vzduchu. Schopnost cihelného zdiva udržovat optimální vlhkost pomůže zabránit vysušování vzduchu v místnostech, nebo naopak vázat nadbytečnou vlhkost.
 
Ekonomika, dostupné pořizovací a provozní náklady
Přímo ve směrnici EU je požadavek stanovení „nákladově optimální úrovně“ požadavků na budovy. Společnost Wienerberger proto vyvinula ve spolupráci s Technickou univerzitou Vídeň program, který pomáhá problematiku optimalizace vstupních a provozních nákladů řešit. Jedná se o tzv. e4 kalkulátor, díky kterému je možno zodpovědět škálu otázek typu: Jak postavit dům za rozumnou cenu, abychom málo zaplatili za odběr energií a zároveň splnili ekologické požadavky budoucna? Vyplatí se nám využívat obnovitelné zdroje? Jak se promítne využití obnovitelných zdrojů do ceny?
e4 kalkulátor provede na pěti vzorových domech na základě zadaných parametrů hodnocení domů a následně umožňuje měněním parametrů domy optimalizovat. Každý zájemce si tak může sám vyzkoušet vliv spíše intuitivních rozhodnutí na hodnocení domu (ekonomické i ekologické). Program nabízí i rady, jak zadaný dům změnit, aby poměr nákladů, úspor a ekologických a energetických parametrů byl v průběhu pořízení a následných 30 let provozu optimální. Optimalizační kalkulačku najdete zde.
 
Dům budoucnosti v reálném životě
Společnost Wienerberger své nové poznatky prezentuje na reálné stavbě domu soukromého investora, který již stojí v rakouském Zwettlu. Cihlový dům e4 2020 je nízkoenergetický s přirozeným větráním obytných místností. K dosažení těchto charakteristik je obálka budovy, technika topení a vybavení domu vyvážena a v perfektní vzájemné souhře. Stěny domu jsou postaveny z cihel plněných minerální vatou POROTHERM T Profi. Díky tomu není potřebná žádná dodatečná izolace zvenku.
podle podkladů společnosti WCP
Cihlový dům e4 2020 – vizualizaceCihlový dům e4 2020 – řez