Informace výrobců

Wienerberger představí své nejnovější produkty na veletrhu IBF 2014

Tři produktové novinky v systému Porotherm budou představeny návštěvníkům výstavního stánku společnosti Wienerberger na letošním veletrhu IBF.

Zahájení výroby cihel plněných minerální vatou v České republice dalo vzniknout zcela nové produktové řadě cihel Porotherm T Profi včetně nové technologii zdění na lepidlo Porotherm Dryfix.extra. Ochranu zdiva proti vlhkosti účinně a jednoduše řeší nyní nově soklová cihla Porotherm 38 S Profi. Nejlepší akustické parametry mezibytových stěn zajistí cihly Porotherm 25 AKU Z.
Vlajkovou lodí mezi produkty Wienerbergeru pro rok 2014 jsou cihly plněné minerální vatou, vyráběné od 26. 3. 2014 v České republice. Vzniku českých cihel Porotherm T Profi předcházela v roce 2013 zásadní investice do instalace nové výrobní linky v ČR na cihly plněné minerální vatou v jihomoravské cihelně Novosedly. Výsledkem moderní technologie a vstupního materiálu vysoké kvality je zdivo s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi i vysokou únosností.
Nový sortiment broušených cihel plněných minerální vatou české produkce obsahuje cihelné bloky a dvojbloky polovičních cihel ve formátech pro zdivo tloušťky 500, 440, 380 a 300 mm pod označením např. Porotherm 50 T Profi. Úplná produktová řada bude k vidění na stánku firmy Wienerberger, včetně ukázek zdění nově zavedenou technologií zdění na lepidlo Porotherm Dryfix.extra.
Tepelněizolační parametry řadí cihly do kategorie výrobků pro nízkoenergetické domy, v budoucnu i pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, bez nutnosti zdivo dodatečně zateplovat. Hodnota prostupu tepla stěnou U se pohybuje od 0,14 do 0,22 W/(m2.K) podle tloušťky použitého zdiva. Výborné tepelněizolační vlastnosti zajišťuje tepelná izolace ve formě minerální čedičové vaty integrované uvnitř dutin ale také vysoká kvalita těžené cihlářské hlíny, která patří mezi nejlepší v celé skupině Wienerberger AG. Keramický střep z cihelny Novosedly má velmi nízkou tepelnou vodivost za současného zachování dostatečně vysoké pevnosti.
Přírodní původ zdiva umožňuje snadný prostup vodních par, stěny bez dodatečného zateplení dýchají a zajišťují zdravé a příjemné vnitřní klima. Zdivo z pálené keramiky brání rychlému chladnutí domu v zimě a v horku zabraňuje jeho přehřátí. Cihly plněné minerální vatou nejsou náchylné na mechanické poškození a nejsou napadány hmyzem či plísněmi, tvarovka z pálené keramiky tvoří pro minerální vatu dokonalou ochranu. Díky vlastnostem minerální vaty v kombinaci s konstrukcí cihly vytváří též vysokou ochranu proti hluku i požáru. Samotná konstrukce cihelné tvarovky se silnými vnitřními žebry zaručuje bezpečné přenesení zatížení a vysokou únosnost zdiva.
 
 
Stále opakující se otázky, jak účinně a jednoduše ochránit zdivo proti vlhkosti, řeší nová cihla Porotherm 38 S Profi. Soklová cihla je určena pro první vrstvu obvodového zdiva tloušťky 380 mm. Cihelné tvarovky jsou již ve výrobě strojově namáčeny do hydrofobizačního roztoku, po jeho zaschnutí je keramický střep dokonale impregnován proti vodě. Vodoodpudivá vrstva má výšku 4 cm od spodní ložné plochy a je barevně odlišena pomocí pigmentu, který se pro tento účel přidává do hydrofobizantu. Použití soklové cihly Porotherm 38 S Profi je jednoduchou ochranou proti nasáknutí zdiva vodou, jestliže dojde k nahromadění srážkové vody na základové desce v průběhu výstavby. Při použití impregnovaných cihel už není nutné první vrstvu zdiva chránit hydroizolačním pásem vytažením směrem nahoru. Zdivo má vysokou pevnost v tlaku a při své tloušťce 380 mm i vysoký tepelný odpor a výbornou tepelnou akumulaci.
Nová řada cihel Porotherm T Profi plněných minerální vatou a cihla Porotherm 38 S Profi byla vyvinuta za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu TIP, projekt č. FR-TI3/231 „Vývoj zděných konstrukcí za účelem zlepšení užitných vlastností staveb“.
Ještě lepší akustické hodnoty vzduchové neprůzvučnosti zdiva určeného pro výstavbu mezibytových dělicích stěn nabídnou v tomto roce cihly Porotherm 25 AKU Z. Zvýšená objemová hmotnost a speciální systém děrování zaručuje výborné akustické i tepelněizolačních vlastnosti. Díky vysoké kvalitě použitých materiálů navíc cihla vyniká i velkou pevností. Inovace styčné spáry bez maltové kapsy zajistí úsporu času i materiálu a sníží pracnost výstavby. Hodnota vážené zvukové neprůzvučnosti je podle použitého zdiva Rw = 56 dB a bezpečně překonává požadavek normy na mezibytové příčky.
 
 
V rámci expozice POROTHERM DŮM Wienerberger budou představeni partneři programu – stavební firmy a výrobci stavebních prvků a materiálů. Program POROTHERM DŮM Wienerberger je otevřen všem, kteří plánují realizovat svůj individuální projekt z keramického systému Porotherm.
Veškeré novinky a mnohé další výrobky z kompletního keramického systému Porotherm i ukázku výstavby rodinného domu živě přímo na stánku společnosti Wienerberger můžete vidět ve dnech 23.–26. 4. 2014 na mezinárodním stavebním veletrhu IBF v Brně, v pavilonu P, na stánku číslo 144.
Na veletrhu IBF můžete využít i právě probíhající prodejní akci Poukaz na dům s fasádou, která Vám garantuje exkluzivní podmínky při nákupu kompletního keramického systému Porotherm, komínového systému Schiedel, pálené střešní krytiny Tondach  a materiálů pro omítky a fasády Baumit.
podle podkladů firmy Wienerberger cohlářský průmysl, a. s.

Katalog produktů