Informace výrobců, Konference, semináře

Webinář: Komíny HELUZ – normy a novinky

Společnost HELUZ vás zve na online webinář, který se uskuteční v pátek 14. října od 10 do 11 hodin. Dozvíte se o platnosti novely normy ČSN EN 1443 Komíny – obecné požadavky, která vstoupila v platnost v lednu 2020.

Tato novela doznala změny i v úpravě označování komínů, kdy do označení zatřídění komínu přibylo písmeno, které vyjadřuje způsob zkoušení komínů. Ten vychází z tabulky, která představuje celkem 12 typů zkušebních konstrukcí podle tloušťky tepelné izolace v prvním a druhém patře a přilehlé svislé konstrukce a dále způsob provedení mezery. U návrhu komínu je toto ustanovení potřeba respektovat, a to zejména při stále se zvětšujících tloušťkách tepelných izolací v konstrukcích jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí. Vše probereme na webináři 14. října s technickými odborníky společnosti HELUZ.

Společnost HELUZ jako jedna z prvních firem provedla podle této novelizované normy zkoušky všech vyráběných a dodávaných komínových systémů a doplnila do zatřídění komínů i ono písmeno, jež vyjadřuje odstupové vzdálenosti od povrchu komína a přilehlé hořlavé konstrukce a způsob provedení dané mezery. Dodává tak na trh komíny, které jsou bezpečné a splňují všechny požadavky současných norem.

Komín HELUZ SMARTKomín HELUZ SMART

Nové požadavky jako je snižující se teplota spalin, rychlá stavba a požadavek na úsporu místa v interiéru, byly motivací pro vývoj nového komínového systému. V září letošního roku byl uveden na trh nový komín HELUZ SMART, který má vnější rozměry pouze 320 x 320 mm a přitom zajišťuje bezpečný odvod spalin od spotřebičů. Jde o ideální kombinaci ekonomické výhodnosti, úspory místa, jednoduché instalace a univerzálního použití.

Přihlásit se lze na: AZPromo – Organizace odborných seminářů, školení a prezentací ve stavebnictví
Online live stream: Webinář HELUZ | Komíny HELUZ – normy a novinky – YouTube

podle podkladů společnosti HELUZ