Informace výrobců

Wavin Ekoplastik připravil knihovnu 3D modelů PPR produktů pro systém Revit

Projektanti staveb mohou nyní bezplatně využít knihovnu 3D modelů trubek a tvarovek systému PPR společnosti Wavin Ekoplastik. Největší český výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů je jako první v ČR zpřístupnil na svých stránkách, a to i včetně šablon a nástrojů potřebných k vytváření 3D modelů instalací, které nachází uplatnění při moderním projektování založeném na modelech – BIM (Building Information Modeling). 

Projektanti technického zařízení budov mají po zaregistrování na stránkách www.wavin.cz k dispozici kompletní knihovnu 3D modelů produktů PPR v formátech rfa určených pro přímé použití v programu Revit. Pro komfortnější užití modelů je připravena i šablona, která obsahuje jednak základní uživatelské nastavení, jednak odpovídající nástroje a pracovní techniky určené k návrhům instalací TZB. Vedle české verze jsou k dispozici i anglické a ruské jazykové mutace modelů i šablon.

Podrobné podklady mohou projektanti využít při modelování v rámci technologie BIM. Building Information Modeling je informační model budovy, který tuto budovu realisticky charakterizuje a zároveň jde o cílený modelovací proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu. Jakékoliv změny v modelu vytvořeného technologií BIM probíhají v plně parametrickém režimu, což znamená, že změna informace v jakékoli struktuře dokumentace se automaticky promítne do každého jejího výskytu.

Wavin Ekoplastik zároveň aktualizoval knihovny modelů i pro další CAD programy. K dispozici jsou tedy ve formátu dwg, a to jak v 3D, tak i v 2D.

podle podkladů firmy Wavin Ekoplastik