Informace výrobců, Inženýrské sítě

Vzdálená správa zařízení v moderním domě

Téma IoT z anglického „Internet of Things“ je čím dál skloňovanější v souvislosti se vzdálenou správou zařízení. Člověk je dnes obklopen stále větším množstvím elektronických zařízení, která mají zvýšit jeho komfort. Pomalu, ale jistě se uživatel stává jejich vazalem a je často nucen trávit stále více času jejich údržbou a správou.

Internet věcí neboli schopnost elektronických zařízení komunikovat mezi sebou, vyhodnocovat získaná data, reportovat a následně optimalizovat jejich činnost ve prospěch zákazníka může náročnost správy zařízení významně snížit. I proto se cestou vzdálené správy zařízení vydává čím dál větší množství výrobců. Mezi ty patří i výrobní firma WAFE, zabývající se inteligentními systémy větrání s rekuperací.

WAFE v roce 2017 uvedla na trh rekuperační jednotky, které umožňují snadnou vzdálenou správu v prostředí zvaném Moje WAFE. Prostředí není pouhým on-line nástrojem ke vzdálenému ovládání, ale zejména propracovaným systémem automatických upozornění. Po instalaci jednotky dostanete přihlašovací údaje a do systému můžete vstoupit z mobilu, tabletu nebo počítače odkudkoliv. Přes otevřené IP je možné jednotku připojit i do nadřazených systémů.

„Cílem WAFE není zákazníka zahltit co největším počtem funkcí, ale umožnit autonomní chod rekuperace. Zákazník tak ví, že je vše v pořádku, že má doma čerstvý vzduch a rekuperační jednotka se ozve pouze tehdy, kdy je komunikace s uživatelem opravdu nutná. Například pošle notifikaci, když je nutné vyměnit filtry.“ uvádí Václav Doksanský, obchodní manažer firmy. Tento systém tak výrazně méně zatěžuje uživatele, ale zároveň prodlužuje životnost zařízení a optimalizuje provozní náklady. Filtry se mění v momentě, kdy je to skutečně třeba, ne dříve, ne později.

Podobné funkce je možné provozovat přes Wi-Fi nebo Ethernet. Tyto technologie však nejsou vhodné pro všechny aplikace, proto se společnost WAFE, jako jedna z prvních na světě, rozhodla využívat pro monitoring a komunikaci síť Sigfox. Tato nová bezdrátová síť již pokrývá většinu území evropských zemí a je určena výhradně pro řešení IoT. Pro uživatele, kteří k internetu věcí mají výhrady z pohledu bezpečnosti nebo je v rámci instalace složité přivést ethernetový kabel, je toto řešení skvělou alternativou. Jednotka informace bude zasílat bezdrátově přes síť Sigfox, čímž zachová výhody vzdálené správy a zcela eliminuje riziko cizího narušení.

Sigfox se stává spolehlivým a snadno použitelným řešením v mnoha rozlišných aplikacích. Spojení přes Ethernet však například v segmentu rodinných domů zůstává preferovaným řešením a důvody jsou následující:
1. Spojení přes Ethernet umožňuje přenos většího objemu dat. Vyšší nároky na data vyžaduje například možnost vzdálené aktualizace software. V případě rekuperačních jednotek to pro zákazníka znamená možnost využít vylepšení v řízení chodu ventilační jednotky, což potenciálně znamená úspornější a efektivnější chod nebo rozšíření užitečných funkcí a vylepšení autonomie.
2. Připojení přes ethernetový kabel umožňuje propojení zařízení s některým z nadřazených ovládacích systémů. Smarthome řešení, jako například Loxone, KNX, Inels, Tecomat, Haidy a další BMS systémy, jsou dnes čím dál dostupnější, intuitivnější a tím i populárnější.

Ovládat jedním řídicím systémem všechna inteligentní zařízení v domě a ušetřit si tak námahu dnes už není snem jen pro úzkou skupinu nadšenců. Chytré domy se pomalu stávají standardem. Otázkou však zůstává, co je opravdu nutné aktivně ovládat. Propojovat vše jen kvůli tomu, že to lze, také nedává smysl. Pokud vyžaduje propojení složitější nastavení systému nebo programování, může stačit pouhé zobrazování vybraných údajů. V případě rekuperace mohou stačit teploty nebo informace o stavu filtrů. Jednotky WAFE lze do nadřazených BMS integrovat pomocí Modbus/IP, ale mnoho zákazníků si zcela vystačí s mobilní webovou appkou, přes kterou jsou funkce rekuperace nebo notifikace o stavu pohodlně dostupné. Jednotka funguje autonomně, takže není ani nutné řídit její chod v závislosti na klimatizaci nebo vytápění. Jednotka dokonce sama pozná, jste-li doma, nebo nikoliv a upraví tak průtoky. Když jste doma, tak vyvětrá vydýchaný vzduch, a pokud nejste doma, spoří energii.

Nadřazené inteligentní systémy nebo autonomní zařízení připojená přes internet do ovládací aplikace také eliminují potřebu nástěnných ovladačů. V době internetu věcí není nutné mít ke každému přístroji samostatný ovladač na stěně. Pokud nástěnné ovladače v domě jsou, musí i zbytek rodiny rámcově vědět, k čemu které slouží. Minimálně proto, aby daná zařízení nerozhodili z normálního provozu nepoučenou interakcí. „Už jsme slyšeli mnoho veselých historek o tom, jak si babička při návštěvě místo rozsvícení otevřela bránu, garáž, spustila alarm a vypnula podlahové topení. Mnoho zákazníků tyto problémy s námi řeší.“ doplňuje Doksanský.

Nástěnné ovladače od všech zařízení také není praktické umisťovat do každé místnosti. Výsledkem potom je, že nástěnný ovladač najdete pouze na stěně v chodbě nebo obývací místnosti, tudíž kvůli ovládání stejně musíte k ovladači někam dojít. Ovládání přes mobilní zařízení po internetu dnes začíná být obecně přijímaným řešením. Mobil nebo tablet máte skutečně téměř stále po ruce a appka, na rozdíl od nástěnného ovladače, jen tak nezestárne. Ovladači už není nutné hyzdit stěny a mást příbuzné. V neposlední řadě šetříte za rozvádění kabelů a ovladače samotné. (Ne)překvapivě skoro nikdy ovladače nenajdete v rámci základní ceny daného výrobku – musíte si připlatit.

Pokud je v domě instalováno centrální smart home řešení, propojení s inteligentními zařízeními samozřejmě často smysl dává. Ovladače centrálního systému jsou rozmístěny na více pozicích a jsou snadno dostupné. Kategorie, které bude chtít ovládat pouze znalá osoba, a ne nutně zbytek rodiny, mohou být dostupné v menu odděleně od kategorií běžně používaných, jako jsou světla, rolety nebo nastavení teploty.

Možnosti vzdálené správy a centrálního ovládání inteligentního domu se za posledních několik let radikálně rozšířily. V domě, kde systém plánujete, budete pravděpodobně bydlet mnoho let. Je vhodné pečlivě rozmyslet a zvolit taková řešení, která zubu času odolají, bude možné je aktualizovat a jejich design nezestárne. V neposlední řadě by měly být hlavními kritérii jednoduchost, intuitivnost a snadná údržba.

podle podkladů společnosti WAFE