Informace výrobců, Zajímavá stavba

Výstavní galerie: stage garden GALLERY CREARS

Objektu nové výstavní plochy stage garden GALLERY CREARS v Rožnově pod Radhoštěm byl záměrně dán až asketický výraz, aby vyniklo to, oč v galerii běží především – vystavovat umění. Druhým důvodem minimalistického pojetí novostavby, kterou navrhl Ing. arch. Karel Janča, byla i bezprostřední blízkost drobné hrázděné stavbičky, které se říká Altán.

Rozpadající se objekt Altánu, který pamatuje ještě doby rožnovského lázeňství, odkoupili od města začátkem 90. let mladí manželé – akademický sochař Igor Kitzberger a akademická architektka Ingrid Kitzbergerová a přetvořili jej na výstavní galerii, avšak záhy zjistili, že prostor není zcela vhodný pro tento záměr, a tak tu vznikla prodejní galerie KUK kováře Václava Kitzbergera (tatínka Igora) orientovaná převážně na produkty uměleckého kovářství. Sen o výstavbě galerie moderního umění jim však zůstal a pomalu se začal naplňovat, když se jim v novém tisíciletí podařilo od města koupit přilehlý pozemek.

Výstavní galerie: stage garden GALLERY CREARSVýstavní galerie: stage garden GALLERY CREARSVýstavní galerie: stage garden GALLERY CREARS

Výstavní galerie: stage garden GALLERY CREARSVýstavní galerie: stage garden GALLERY CREARS

Z celkového konceptu vytvoření centra umění v podobě komplexu výstavních pozičních objektů v lokalitě Na zahradách včetně stávajícího Altánu je nyní nově realizován první díl mozaiky – stage garden GALLERY CREARS. Vznikl atraktivní, moderní a současný prostor k realizaci autorských i skupinových výstav pro potřeby soukromé galerie jako naplnění vize manželů být nezaměnitelnou galerií se zahraničním přesahem, čehož dosáhli ve spolupráci s významnými umělci.

„Objekt nové galerie stojí za zmiňovaným Altánem až v druhé frontě a hlásí se o slovo svou vykukující věží s dominantním velkoplošným bezrámovým rohovým oknem – svítícím okem. Novostavbě byl záměrně dán asketický výraz, který tvoří neutrální pozadí pro vlastní vystavovaná díla, tedy pro to, o co běží především, pro vystavovaný kumšt,“ vysvětluje autor návrhu Ing. arch. Karel Janča a pokračuje: „Důležitou roli v celkovém výrazu sehrává vstupní portál s jednoduchým základním kompozičním členěním otvorů a zapuštěným vstupem, stejně jako křehké okenice – posuvné stínící plechové panely s vypalovanými figurativními motivy, které jsou uměleckým dílem a trvalou součástí expozice. Hra světel, slunce a stínů na bílé hmotě je tak umocněna nejen na vnější tváři budovy, ale i v interiéru. Dodává výstavní expozici další napínavou tajemnou měnící se atmosféru.“

Výstavní galerie: stage garden GALLERY CREARSVýstavní galerie: stage garden GALLERY CREARSVýstavní galerie: stage garden GALLERY CREARSVýstavní galerie: stage garden GALLERY CREARS

Výstavní galerie: stage garden GALLERY CREARSVýstavní galerie: stage garden GALLERY CREARSVýstavní galerie: stage garden GALLERY CREARS

Novostavba stage garden GALLERY CREARS je pojata jako zděný jednovrstvý konstrukční systém z broušených tepelněizolačních cihel HELUZ FAMILY 50 2in1 s vnitřními železobetonovými a ocelovými sloupy a se stropními železobetonovými monolitickými deskami. Objekt je založen na základových betonových pasech a patkách. Střešní krytinu plochých střech tvoří povlaková hydroizolace z měkčeného PVC krytá kačírkem. Vnitřní podlaha je betonová, povrchově leštěná. Vnější zpevněné plochy jsou betonové monolitické s povrchovou úpravou kartáčováním.

Dispozice novostavby je pojata jako jeden výstavní prostor dělený mobilními paravány s vestavěným blokem prostorů hygienického a technického zázemí. „Neméně podstatnou výtvarnou výrazovou roli sehrává také okolní parter a jeho vymezení plotem z betonových zdí, vypalovaných plechových panelů a živého oplocení. Umění zde doplňuje architekturu a naopak, vzájemně se prolínají. Tak je to vlastně u galerie správně,“ doplňuje Ing. arch. Karel Janča.

Přilehlý parter galerie je pojednán jako otevřená výstavní plocha, rozšiřuje tak navazující veřejný uliční prostor.

O projektu

Název: Výstavní galerie: stage garden GALLERY CREARS, stagegarden.cz, www.galeriecrears.cz/stagegarden
Autor: Ing. arch. Karel Janča, janca architect, jancaarchitect.blogspot.com
Spolupráce: Martin Kaňák, akad. arch. Ingrid Kitzbergerová, MgA. Ivana Štenclová (návrh okenic a plotových dílců)
Realizace: 2018-2019

podle podkladů společnosti HELUZ
foto: Jakub Sobotka, Natálie Jančová, Ing. Petr Kolmačka