Informace výrobců, Výplně otvorů

Výrobní hala v pasivním standardu s okny GENEO

Přestože téma pasivních objektů je v poslední době skloňované snad ve všech pádech, objektů s touto energetickou klasifikací je stále jako šafránu. Jde samozřejmě vždy o technicky, projektově i stavebně náročnou stavbu, která vyžaduje dodržení mnoha specifických kritérií. Jedním z klíčových konstrukčních prvků obálky pasivního domu jsou vedle tepelné izolace okna. Projektové řešení na ně klade ty nejvyšší nároky a zvláštní péči je třeba vždy věnovat montáži. Objekt musí rovněž splnit přísné normy na těsnost obálky, které jsou ve všech případech přeměřovány tzv. blower-door testem.

Kompozitní materiál RAU-FIPRO X
Vhodným a certifikovaným systémem pro stavební výplně pasivních domů jsou z hlediska uvedených aspektů okna vyrobená z kompozitního materiálu RAU-FIPRO X firmy REHAU (okna GENEO). Receptura výroby tohoto materiálu je založena na kombinaci PVC a skelných vláken, která poskytují okennímu systému potřebnou pevnost a tvarovou stálost zejména u velkoformátových konstrukcí. Současně však, a to je pro pasivní domy to nejdůležitější, součinitel prostupu tepla je v případě oken GENEO nejnižší, tím pádem tepelněizolační vlastnosti takového okna zvládnou bez problémů vysoké nároky pasivního domu. V praxi to znamená, že hodnota Uw může být až 0,62 W/m².K.

Výrobní hala v pasivním standardu s okny GENEOVýrobní hala v pasivním standardu s okny GENEOVýrobní hala v pasivním standardu s okny GENEO

Výrobní hala v pasivním standardu s okny GENEOVýrobní hala v pasivním standardu s okny GENEOVýrobní hala v pasivním standardu s okny GENEO

Výrobní hala v pasivním standardu
Z důvodu rozšíření výrobní kapacity v oblasti strojírenské výroby byl v loňském roce realizován projekt nové výrobní haly firmy MONTS, s. r. o., v Hradci Králové, která byla postavena v pasivním standardu. Okenní systémy byly v případě této stavby skutečným technickým oříškem. Většina oken byla navržena ve formátu 1000×2400 mm a každé muselo splnit základní požadavek na součinitel Uf = 0,79 W/m².K. Řešení se ujalo technické oddělení firmy REHAU a výroby se chopila firma MS okna, s. r. o., z Turnova. Polovina realizace výrobní haly znamenala předsazenou montáž oken na cihlový systém HELUZ, zatímco druhá polovina haly byla tvořena ocelovou konstrukcí s navazujícím systémem Kingspan. Okna v předsazené montáži na cihlový koncept se nacházela natolik vysoko, že byla vyloučena jakákoliv možnost ručního ovládání. Požadavkem projektanta bylo schovat do rámu okna kování, nahradit ruční manipulaci elektropohonem, který však musel být rovněž integrován do okenního profilu. Pro doplnění, okna se vyklápějí. Použít jiný než kompozitní materiál na výrobu tak náročného systému nebylo vůbec možné. Vzhledem k velikosti oken a jejich tvarové stabilitě bylo zapotřebí profily GENEO se stavební hloubkou 86 mm opatřit ještě ocelovou výztuhou, ale protože tato výztuha s vlastnostmi tepelného vodiče zhoršovala tepelněizolační vlastnosti, musel být vnitřní profil okna doplněn termomoduly. Skloubit všechny tyto požadavky v jeden kompaktní a dokonale fungující celek vyžadovalo zvláštní přístup a neobvyklé řešení, které muselo být navíc doloženo potřebnou certifikací. Kvalitu systému včetně provedení potvrdil úspěšný blower-door test, dokonce hned napoprvé. Ne zcela běžným požadavkem bylo dvoubarevné řešení okenního systému, což představovalo kašírování šedou fólií zevnitř a speciální modrou zvenčí budovy.

Také montáž vyžadovala speciální přístup, řemeslnou pečlivost a použití nejlepších materiálů. Všechna okna byla tedy usazena v purenitovém „rámu“, který má za úkol jednak pevnostně zabezpečit 100% nehybnost okenního systému ve všech třech rovinách a jednak eliminuje vznik tepelných mostů. Pro dotěsnění oken byly vybrány osvědčené komprimační pásky illbruck, jejichž úkolem je plnit funkci tepelné izolace, zabránit vniknutí případné vlhkosti z vnějšího prostředí, a naopak umět se vypořádat s vlhkostí uvnitř haly tak, aby nedocházelo k únikům tepla a rosením skel. Především díky konstrukčním vlastnostem kompozitního materiálu RAU-FIPRO X se podařilo všechny náročné požadavky naplnit. Výrobní hala firmy MONTS, s. r. o., je v současné době dokončena a připravuje se na rozjetí výroby.

podle podkladů společnosti REHAU