Informace výrobců, Komerční prezentace, Snižování energetické náročnosti budov, Zděné konstrukce

Výrobky Heluz pro stavbu nízkoenergetických domů – tepelná pohoda bez zateplení

Pokud se rozhodnete začít se stavbou nového domu, musíte si ujasnit, jaký dům si chcete postavit. Dnešní doba jasně napovídá, že by to mělo být nízkoenergetické a pasivní bydlení. Tedy dům, který má minimální spotřebu energie, svým provozem vytváří méně odpadů vznikajících například při vytápění a ohřevu vody v domě a tím je i šetrnější k životnímu prostředí.

Zateplovat nový dům je hloupost
Na místě je otázka jestli a jak lze dosáhnout energeticky nenáročného bydlení, jak vytvořit energeticky nenáročný dům nebo budovu. Před pár lety byla tato otázka hodně diskutována především z pohledu použití odpovídajícího zdiva, které často muselo být opatřeno vnější izolací.
Jednou z možných variant je vícevrstvá (složená) konstrukce obvodové zdi nového domu. U nových budov je však použití vnější izolace problematické. Kromě kratší životnosti venkovního zateplení či možnosti mechanického poškození fasády je tu ještě další problém – vlhkost. Pokud se postaví nový dům, trvá nějakou dobu, než stavba vyschne. V praxi se však zateplení aplikuje ihned po jejím dokončení. Zejména při nekvalitně provedeném zateplení se stává, že vlhkost nemůže uniknout z pláště domu a kondenzuje se ve zdivu. Výsledkem je vznik zdraví nebezpečných plísní uvnitř domu, které se jen velmi obtížně odstraňují. Vnější izolace domu může mít své opodstatnění u starších budov nebo starších rodinných domů. Pokud si majitelé domu obvodový plášť zateplí, mohou ušetřit náklady za energii, zejména na vytápění.
Ze zkušeností projektantů i samotných stavebníků je možné konstatovat, že zateplovat nový dům je v dnešní době nesmysl a jemně řečeno i naivní hloupost.

Cihelné bloky Heluz Family 2in1 a Family 50Cihly Heluz Family nepotřebují zateplovat
Moderní cihly kombinují nejlepší vlastnosti tradičních cihel, jako jsou pevnost, kvalita a dlouhá životnost. Díky neustálým inovacím a vyspělým technologiím dokážou současné cihelné bloky nabídnout vynikající vlastnosti, které bezezbytku naplní i ty nejpřísnější nároky pro dnešní stavbu. Moderní stavba probíhá rychle a jednoduše. Broušené cihly, přesné tvarovky, suché zdění, tenkovrstvé spáry nebo zdění na pěnu a na lepidlo – s Heluzem jde stavba rychle od ruky. Cihly Heluz Family 2in1 jsou plněné kuličkami z pěnového polystyrenu a ten je paropropustný. Proto neexistuje žádné riziko, že se vodní páry budou v domě kondenzovat, ale naopak. Dokážou uniknout na povrch budovy. I z tohoto důvodu je bydlení v domech, kde se používají cihly s patentovanou integrovanou izolací, zdravější a je v nich velmi příjemné klima.

Potřebný komfort a levné bydlení
Obdobné vynikající tepelněizolační vlastnosti, vhodné pro stavbu nízkoenergetických a pasivních domů, mají i další cihelné bloky jako Heluz Family nebo Heluz STI. Dnes tedy platí, že žádné dodatečné zateplování není nutné. Díky nosným i tepelněizolačním parametrům jednovrstvé konstrukce z cihelných bloků od společnosti Heluz již nemusíte zateplovat. A přitom krátký čas výstavby šetří peníze a hrubou stavbu lze dokončit během několika týdnů.

Řadové domy v Michalovicích jsou postaveny v nejlepší energetické kategorii A. Pro obvodové zdivo jsou použity cihelné bloky Heluz Family 2in1.Řadové domy v Michalovicích jsou postaveny v nejlepší energetické kategorii A. Pro obvodové zdivo jsou použity cihelné bloky Heluz Family 2in1.

Sami se přesvědčíte, že s těmito zdicími materiály si vytvoříte nízkoenergetický nebo pasivní dům, který vytvoří potřebný komfort a především levné bydlení.

podle podkladů společnosti HELUZ cihlářský průmysl