Informace výrobců

Víte, jaký je rozdíl mezi parobrzdou a parozábranou, a kdy je správně použít?

Parotěsnící vrstvy se obvykle umisťují do oblasti šikmých střech a nezbytné jsou i pro správné fungování dřevostaveb. Zabraňují nadměrnému šíření vlhkosti do skladby střešního pláště, kde by vlivem poklesu teploty mohlo dojít ke kondenzaci vodních par uvnitř souvrství a v případě jejich hromadění i k možné celkové degradaci konstrukce.

Materiály pro parotěsnící vrstvu se liší ekvivalentní difuzní tloušťkou sd [m]. V praxi se do šikmých střech používají parozábrany (difuzně uzavřené fólie, ekvivalentní difuzní tloušťka sd ≥ 100 m) či parobrzdy (částečně difuzně otevřené fólie, ekvivalentní difuzní tloušťka sd = cca 2 m) – výběr záleží na skladbě konstrukce a požadované funkci.

Skladby konstrukce rozlišujeme na difuzně otevřené a uzavřené. V případě difuzně otevřené je umožněno určitému množství vodní páry procházet konstrukcí za předpokladu, že difuzní odpor jednotlivých vrstev stěn klesá směrem z interiéru do exteriéru. Množství prostupujících vodních par reguluje parobrzda URSA SECO SD 2, která v letním období dokáže propouštět vodní páry i zpět do interiéru. Oproti tomu difuzně uzavřená konstrukce takřka kompletně brání prostupu vodní páry do konstrukce. Směrem do interiéru je třeba použít parozábranu – parotěsnou fólii URSA SECO SD 100, která zabraňuje případnému pronikání interiérové vlhkosti do vnitřních částí konstrukce.

Parobrzda SECO PRO 2 (zdroj: URSA)Minerální izolace URSA GLASSWOOL

Pozor si dávejte na precizní provedení. Pokud se v parozábraně či parobrzdě vyskytuje i sebemenší netěsnost, snižuje se difuzní odpor parozábrany a její vzduchotěsnící funkce. Pro ideální funkčnost parotěsnící vrstvy i v těch nejmenších spojích nabízí společnost URSA celkové systémové řešení včetně fólií a veškerých komponent jako jsou lepící pásky, lepící tmely apod. Ovšem je-li v konstrukci navržena instalační předstěna, je parotěsníci vrstva lépe chráněna před poškozením a snáze se dosahuje její těsnosti. Instalační předstěna může být vyplněna minerální izolací z produktové řady URSA GLASSWOOL, pokud není nad prostorem se zvýšenou vlhkostí. Důležité je také dodržení poměru teplené izolace nad a pod parozábranou. Ideální poměr je 1:5 (nebo také 1:4). Například když použijeme 60 mm minerální izolace URSA GLASSWOOL pod parozábranu směrem do interiéru, musíme použít až 300 mm minerální izolace URSA GLASSWOOL nad parozábranu směrem do exteriéru.

Zdroj: URSA

Odpovídá: Tereza Vojancová, architektka ze společnosti URSA

Tereza Vojancová, architektka ze společnosti URSA

Tereza Vojancová vystudovala na stavební fakultě ČVUT v Praze obor Architektura a stavitelství. Rok magisterského studia absolvovala na University of Strathclyde v Glasgow. Po ukončení vysoké školy se věnovala projektování staveb a hledala zaměstnání, ve kterém by mohla nejenom uplatnit získané znalosti a zkušenosti, ale které by zároveň bylo odpovědné k životnímu prostředí. Tyto podmínky našla ve společnosti URSA, kde působí více než 5 let na pozici technický poradce. Její hlavní náplní práce je pomáhat zákazníkům správně vyřešit jejich skladby konstrukcí a poradit s výběrem vhodného materiálu. V rámci firmy se věnuje také marketingové komunikaci. Podílí se na přípravě marketingových materiálů, především z hlediska technické správnosti a v návaznosti na aktuální stavební normy. Věnuje se také komunikaci se zákazníky při řešení specifických technických problémů jejich bydlení.

podle podkladů společnosti URSA