Informace výrobců, Technologie, Výplně otvorů

Utěsnění okenní připojovací spáry bez penetrace rovnou na zeď

Instalace otvorových výplní, kterou nově upravuje vlastní prováděcí norma ČSN 74 6077, se nejčastěji provádí třístupňovým utěsněním připojovací spáry pomocí interiérových a exteriérových membrán s vnitřní tepelnou izolací (obvykle PUR pěnou). Montážníci, kteří instalují okna tímto způsobem, často poukazují na problematické nalepování okenních membrán na zdivo a jejich následné zaomítání.

Většina běžných fólií je totiž opatřena jen úzkým lepicím proužkem, který na zdi mnohdy ani nedrží. Komplikací bývá také nutnost penetrovat podkladní zdivo tak, aby fólie vůbec držela. Konvenční penetrace (primery) je potřeba aplikovat štětcem. Ty modernější jsou už ve spreji. Každopádně pro zachování pevnosti spoje je nutné opatřovat podklad zpevňujícími nátěry.
Skutečnou revolucí v aplikaci okenních membrán je dvojice nových celoplošných fólií illbruck ME350 a ME351. Na první pohled jde o klasickou exteriérovou difuzně otevřenou membránu (ME351) a parotěsnou interiérovou membránu (ME350). Převratné na těchto materiálech je to, že není zapotřebí opatřovat zdivo penetračním nátěrem. Fólie jsou připravené k okamžitému nalepení na jakýkoliv, i nerovný, podklad: keramická tvarovka, vápenopísková cihla, beton, dřevo, OSB deska, kovy, tvrdé PVC, tepelné izolace.
 
Lepicí vrstva je tak pevná, že fólii po přilepení nestrhnete. ME350 a ME351 jsou totiž opatřeny celoplošnou lepicí vrstvou, nikoliv jen proužkem, jak je to běžné. I tím je mnohem snadnější jejich zapravení pod omítku. Komfort zaomítání je téměř totožný s perlinkou. Fólie jsou vyrobeny z velmi měkkého materiálu, který poskytuje perfektní tvarovatelnost především v hůře dostupných místech, jako jsou nároží a kouty.
illbruck ME350 a ME351 se dodávají v návinu 25 metrů a ve velikostech 70, 100 a 140 mm. Další podrobnosti najdete zde.
podle podkladů společnosti Tremco illbruck