Informace výrobců, Zděné konstrukce

Tvarovky SIMPLE BLOCK pro bezespárové zdění

Při stavbě zídky nebo plotu z tvarovek SIMPLE BLOCK ušetříte čas i peníze. Tento zdicí systém je tvořen čtyřmi typy tvarovek – průběžná celá, ukončující celá, ukončující poloviční a sloupková.

Tyto tvarovky jsou vyráběny s fazetou a jsou určeny pro technologii bezespárového zdění. Odpadá tedy jakékoliv dodatečné zapravování spár. Design tvárnic a fazeta na horní hraně umožňují i přes jistou rozměrovou toleranci zdění s minimální spárou a není nutné provádět spárování ani žádné jiné kroky pro dosažení finálního vzhledu.
Pohledové části tvarovek SIMPLE BLOCK mají hladkou nebo hrubozrnnou strukturu a nevyžadují žádnou další povrchovou úpravu. Vyrábějí se v přírodní, cihlové a okrové barvě, v hladkém provedení je lze pořídit i v černé barvě. Systém je určen pro výstavbu drobných staveb, zídek, oplocení apod. Stavby lze ukončit originálními zákrytovými deskami SIMPLE BLOCK. Tvarovky i zákrytové desky jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny impregnací.
Stejně jako u všech ostatních typů lícových betonových tvárnic je třeba i v případě výstavby jednoduché konstrukce ze systému SIMPLE BLOCK již od počáteční fáze výstavby respektovat určité stavební zásady, aby v budoucnu nedošlo ke znehodnocení nebo poškození stavby vlivem konstrukčních chyb.
Základními předpoklady úspěšné realizace jsou:
● vytvoření projektové dokumentace v souladu s platnými technickými normami a ostatními předpisy,
● pečlivé provedení detailů dle doporučených návodů a projektové dokumentace,
● dodržení optimálních vzdáleností dilatačních celků.
 
Nedodržení postupů a nedostatky při výstavbě se mohou projevit následným znehodnocením konstrukce jak estetického (výkvěty), tak konstrukčního charakteru (tvorba trhlin ve stěnách tvárnic).
Před zahájením prací doporučujeme důkladné seznámení s technickými návody a doporučeními pro práci s betonovými výrobky. Tyto návody jsou dostupné k náhledu i ke stažení na www.presbeton.cz.
podle podkladů firmy Presbeton