Informace výrobců, Inženýrské sítě

Trubky z PE 100 RC – trubky pro vyšší nároky

V poslední době roste obliba trubek z polyetylenu PE 100 RC, velmi odolného vůči praskání a bodovému zatížení (RC = Resistant to Crack). Vysvětleme si principy vysoké provozní bezpečnosti těchto trubek, zvláště v náročných podmínkách.

Poruchy tlakových trubek jsou způsobeny převážně špatnou pokládkou – poškozením nebo ledabylým uložením. Poškození je zárodkem trhliny, která se podle podmínek šíří pomalu, nebo naopak velmi rychle; uložení na (ostrý) kámen působí extrémní koncentraci napětí. Vše může časem vést k selhání.

Vyšší vývojovou řadou osvědčeného PE 100 je PE 100 RC s až 50krát zvýšenou odolností vůči oběma jevům. Trhlina se v něm šíří velmi pomalu nebo se nešíří vůbec, zatížení je pohlceno polymerními řetězci.

Produktová řada trubek Aqualine

Jednovrstvá Aqualine RC1Dvouvrstvá Aqualine RC2Aqualine RC Robust s ochranným pláštěm

Produktová řada Aqualine z PE 100 RC firmy Pipelife Czech zahrnuje všechny typy trubek podle ČSN EN 12 201:
• jednovrstvé Aqualine RC1,
• dvouvrstvé Aqualine RC2, kde 10procentní povrchová vrstva jiné barvy „umí“ signalizovat nedovolené poškození,
• s dodatečným ochranným pláštěm Aqualine RC Robust.

Trubky RC1 a RC2 nemají problém při běžné bezvýkopové pokládce, RC Robust excelují i v nejtěžších podmínkách – při brestliningu, zatahování do neznámé zeminy, obsypu zeminou bez omezení.

Dovolená zrnitost obsypu

Pipelife je osvědčeným dodavatelem. Kvalitu výrobků garantuje a prokazuje platnými doklady akreditované zkušebny, vydanými podle evropských norem, PAS 1075 a inspekčními certifikáty šarže.

Více informací o produktové řadě Aqualine můžete najít také na webových stránkách www.pipelife-aqualine.com.

podle podkladů společnosti Pipelife Czech