Informace výrobců, Střechy, Zajímavá stavba

Tropický pavilon ZOO Jihlava s izolací DELTA-FOXX a DELTA-TRELA

Dne 12. prosince 2015 byl v ZOO Jihlava slavnostně otevřen nový tropický pavilon. Architektonické ztvárnění má v návštěvníkovi vyvolat představu, že vstupuje do těla obřího plaza. To je podpořeno nejen tvarem pavilonu, ale i povrchem jeho opláštění. Měděné plechové šablony znázorňují povrch hadí kůže. Jejich postupnou oxidací dojde k zbarvení do zelena, čímž bude efekt ještě umocněn.

Půdorys pavilonu zasahuje plochu o rozloze 35×30 m s výškou betonového tubusu 8,5 m. Pavilon má několik výběžků a je prošpikován desítkami kruhových světlíků, podporujících v návštěvníkovi pocit světla prosakujícího skrz horní patra stromoví v pralese.

Difuzně otevřený pás DELTA-FOXX umožňuje homogenní spojení pásů svaření za studena pomocí systémového lepidla DELTA-PRENVodotěsné zakončení vodotěsného systému DELTA-FOXX na prstenci světlíku pomocí elastické samolepicí pásky DELTA-FLEXX BAND

Podtěsněné kontralatě páskou DELTA-SB 60 znemožňují pronikání vlhkosti v místech perforací vznikajících jejich kotvením podkladuOpláštění betonového tubusu je navrženo tak, aby splňovalo požadované tepelně technické nároky

Zajímavé ztvárnění budovy je provedeno formou skořepiny z litého betonu. Tento bedněním PERI vytvarovaný skelet je následně potažen parozábranou z asfaltového pásu. Úkolem konstrukce tubusu je rovněž oddělení vnitřního, tropického prostředí od okolního klimatu Vysočiny při zachování všech současných tepelně technických nároků. Na základě technických požadavků, souvisejících nejen s ekonomikou velice náročného provozu, ale i s extrémním stavebně fyzikálním zatížením, byl proveden propracovaný systém zateplení v návaznosti na provedení krytiny, kterou je tubus opláštěn. Betonový tubus je proto tvarově kopírován k němu upevněnými dřevěnými konstrukčními prvky, mezi které byl vložen tepelný izolant. K jeho ochraně před vnějšími vlivy byl použit difuzně otevřený, pojistně hydroizolační systém DELTA-FOXX. Difuzní otevřenost homogenně spojených fóliových pásů navíc zajišťuje spolehlivé odvedení případné zabudované vlhkosti z dřevěných konstrukčních prvků i použitého tepelného izolantu. Následují podtěsněné kontralatě, na které bylo ukotveno bednění. Na bednění je položena difuzně otevřená dělicí vrstva s drenážní funkcí DELTA-TRELA. Její funkce spočívá ve spolehlivém odvedení kondenzátu a jiné případné vlhkosti ze spodní strany plechového opláštění. Navíc umožňuje plechové krytině nekonfliktní dilatační pohyb. Další výhodou je, že vzhledem k difuzní otevřenosti nezůstává vlhkost v dřevěném bednění pod plechovým opláštěním uzavřena. Vše zakrývá a dokresluje měděná krytina v kombinaci falc a šablona, kotvena přes dělicí vrstvu DELTA-TRELA přímo do dřevěného bednění. Nápadité, technicky propracované dílo zaujme návštěvníky, stejně jako vnitřní tropické prostředí s exotickými zvířaty. 

Pohled na vstupní část pavilonu od východuTropický pavilon ZOO Jihlava

Tropický pavilon ZOO JihlavaTropický pavilon ZOO Jihlava

Investor: statutární město JihlavaProjekt: AS PROJECT CZ, s. r. o.
Autor: Jaroslav Huňáček / FORTIS, spol. s r. o.
Interiér: studio ZdeArt
Dodavatel: Subterra, a. s. 

podle podkladů společnosti Dörken

Tropický pavilon ZOO Jihlava