Informace výrobců

Trendem jsou ploché střechy. A v poslední době i ty zelené

Rostoucí výstavba komerčních a admi­nistrativních center, skladových a montážních budov i kancelářských a obytných komplexů vyžaduje jednoduchou architekturu. Ta má v oblibě jednoduché tvary a ploché střechy, které se stále častěji osazují zelení. Rozvoj zelených střech je ovlivněn částečně klimatickými změnami a také stále větším úbytkem zelených ploch, zejména ve velkých městech. Díky schopnostem zadržovat a pozvolna odpařovat vodní srážky pomáhají zelené střechy řešit problematiku přívalových dešťů i nadměrného sucha. Zároveň prokazují i výborné tepelněizolační vlastnosti.

Existence zelených střech byla prokázána již v době antické. Tehdy fungovaly jako ochrana před mrazem, horkem a deštěm a pokrývaly jednoduché stavby z přírodních materiálů. Podle místních podmínek a v čase se pak měnil materiál, který byl pro stavbu zelených střech použit, a také jejich konstrukční podoba. V současnosti jsou zelené střechy v Evropě velmi populární. Využívají se při výstavbě velkých administrativních nebo komerčních center a také na obytných a rodinných domech.

Trendem jsou ploché střechy. A v poslední době i ty zelenéTrendem jsou ploché střechy. A v poslední době i ty zelené

Pětkrát plus
Ekologie, estetika, regulace teploty, izolace a životnost, to je pět hlavních plus, proč uvažovat o stavbě zelené střechy. Dalším důvodem je nejen úspora nákladů za energie, ale i snaha o vybudování moderní, hezké stavby, která bude mít i ekologické přínosy. Zelené střechy nahrazují zahrádky a dvorky a poskytují tak v husté městské zástavbě prostor k odpočinku a načerpání energie. Zároveň dokážou ochránit budovu před extrémními teplotami, deštěm i kroupami. Vsakují a odpařují zpět do ovzduší srážkové vody a odlehčují tím kanalizačnímu systému. Zamezují také průniku hluku do budovy. Na životnost zelených střech má největší vliv funkčnost hydroizolace. Na ploché střeše se drží sníh a srážková voda a je potřeba zajistit její regulovaný odtok a střechu dobře izolovat, aby voda nepronikala do obytných prostor. Nejpoužívanějšími materiály pro hydroizolaci jsou PVC, asfalt nebo plech. Regulovaný odtok pak zajistí správně zvolený odvodňovací systém.

Podtlakový systém Wavin QuickStreamZelené střechy na nemocnici v Rotterdamu s podtlakovým systémem Wavin QuickStream

Odvodňovací systémy
Zelené střechy dokážou odlehčit kanalizačnímu systému zvláště v období přívalových dešťů. Dokážou vsáknout a odpařit do ovzduší 40–90 % srážkových vod. To však neznamená, že není třeba takovou střechu vybavit odvodňovacím systémem. V praxi se odvod dešťových vod z plochých střech řeší buď tradičním gravitačním, anebo podtlakovým systémem, který je v případě zelených střech vhodnějším řešením. Moderní podtlakový systém se pro tyto typy střech volí proto, že umožňuje využít menší počet střešních vtoků, svodných potrubí uvnitř objektu a kanalizačních přípojek pod objektem, než je nutné při použití gravitačního systému. Díky podtlaku proudí voda v potrubí rychleji, proto dokáže systém odvést daleko více vody za kratší dobu, potrubí může mít podstatně menší průměr, nehrozí usazování nečistot a není třeba vynakládat energii a náklady na pravidelné čištění potrubí. Pro podtlakový systém se používají vodorovná sběrná potrubí, která se konstruují bez spádu a nacházejí se pod střešní konstrukcí. Svislé potrubí (stoupačka) na konci systému pak postačí hned pro několik vtoků a na ležatou kanalizaci je lze připojit v tom nejvhodnějším místě, což usnadní projektování stavby.

Příkladem podtlakového systému může být Wavin QuickStream. Ten se skládá z odvodňovacího potrubí z materiálu HDPE, střešních vtoků pro různé typy střech a z mnoha tvarovek z polyetylenu. Tento materiál je pružný a spojuje se svařováním. Spoje jsou pak při správném provedení stoprocentně těsné a pevné a splní tak náročné požadavky na bezpečnost celého odvodňovacího systému.

Trendem jsou ploché střechy. A v poslední době i ty zelenéTrendem jsou ploché střechy. A v poslední době i ty zelené

Jak zelenou střechu vytvořit
Pokud je stavba hotova a všechna izolace, odvodňovací systémy a střešní vtoky jsou správně vybrány a umístěny, je potřeba střechu osázet. Pro tzv. extenzivní zelenou střechu postačí sukulenty a netřesky, které jsou nenáročné a vyžadují minimum zeminy i vláhy. Údržba zeleně nevyžaduje žádnou zvláštní péči, není třeba zalévat ani hnojit. Náročnější péče je potřeba pro tzv. intenzivní zelenou střechu, která je vlastně střešní zahradou. Sem lze vysadit různé rostliny, nižší keře, ale lze tu i pěstovat zeleninu. Je již na majiteli, pro kterou variantu se rozhodne, obě ale budou vždy ekologickým přínosem.

Průkopníkem je Brno
Prvním městem v České republice, které přispěje svým občanům na zelené střechy, je na základě rozhodnutí magistrátu Brno. To nabízí dotace firmám i soukromníkům, pokud si od letošního června do konce listopadu požádají. Jediným požadavkem ze strany magistrátu je, že se musí jednat o novostavbu či dostavbu střechy na již stojící budovu na území města Brna.
podle podkladů společnosti Wavin Ekoplastik