Informace výrobců, Inženýrské sítě

Trend: odhlučněná vnitřní gravitační kanalizace

Ke standardním nárokům na potrubí a tvarovky pro vnitřní kanalizaci patří vysoká tepelná a chemická odolnost, jednoduchá montáž a pokud možno co nejpříznivější cena. V současné době se stále častěji objevuje ještě další požadavek, a to na dobré zvukověizolační vlastnosti systému. Celá řada výrobců tak nyní přichází s takzvanou tichou či odhlučněnou vnitřní gravitační kanalizací.

Provoz vnitřního kanalizačního systému může patřit k nepříjemným narušitelům klidu. Hluk vzniká a šíří se především průtokem odpadních vod uvnitř kanalizačního potrubí a rezonancí vzduchového sloupce uvnitř potrubí. Nejvíce hluku způsobí nárazy odpadní vody na potrubní stěnu v místech prudkých změn směru toku odpadních vod, například v kolenech, odbočkách nebo při průtoku do sběrného svislého potrubí. Dobrou zprávou je, že hluk způsobený užíváním hygienických zařízení lze dnes dobře eliminovat.
Hodnoty hluku vzniklého v souvislosti s provozem vnitřní kanalizace nejsou v ČR regulovány žádnou normou ani předpisem, a proto se v praxi běžně používá německá směrnice VDI 4100, která konkretizuje hodnoty povolených hlučností v závislosti na typu a účelu budovy. Maximální povolená hodnota je 20 dB.
 
Jednovrstvé nebo vícevrstvé potrubí?
Nároky na tichý provoz vnitřní gravitační kanalizace jsou stále vyšší. Klasický a nejpoužívanější systém HT nemůže bez dodatečné izolace těmto požadavkům vyhovět. Proto ke slovu přicházejí nové materiály, které díky svým vynikajícím zvukověizolačním vlastnostem nacházejí uplatnění všude tam, kde je nezbytná zvýšená ochrana proti hluku, především v budovách nemocnic, sanatorií, hotelů, ale i v kancelářských prostorách, školních učebnách a posluchárnách a samozřejmě i v rodinných a bytových domech.
V zásadě se v současné době můžeme setkat se dvěma základními koncepčními přístupy k odhlučnění. V prvním případě se jedná o útlum hluku díky robustní, monolitické, masivní a tlustostěnné konstrukci a použití speciálního materiálu v celém objemu trubky i tvarovky, v druhém případě pak může k odhlučnění sloužit tenkostěnná vícevrstvá (obvykle třívrstvá) trubka. Zde je předpoklad útlumu naplněn „rozbitím“ a vlastní absorpcí hluku při průchodu jednotlivými vrstvami – přičemž pouze střední vrstva je vyrobena ze speciálního, hluk tlumícího materiálu. Reprezentativním příkladem obou těchto přístupů mohou být systémy odhlučněné gravitační vnitřní kanalizace Wavin AS a Wavin SiTech.
 
Systém Wavin AS, sestávající z potrubí a tvarovek v dimenzích DN 50, 75, 100, 125, 150 a 200 mm, je určený pro připojovací, odpadní, větrací a dešťové potrubí vnitřní gravitační kanalizace v budovách. Wavin AS je vyráběn ze speciálně vyvinutého, minerálně zesíleného polypropylenu ASTOLANU), díky němuž je schopen tlumit hluk vznikající provozem kanalizačního systému. Jako zvukověizolační systém splňuje Wavin AS maximální požadavky zvýšené ochrany před hlukem (stupeň ochrany III) dle normy DIN 4109-10.
Unikátní materiálové složení propůjčuje odpadním trubkám a tvarovkám Wavin AS vynikající akustické a mechanické vlastnosti. Hladina hluku naměřená pro systém Wavin AS dle DIN 4109 činí při objemovém průtoku 2 l/s pouhých 12,8 dB. Tato hodnota řadí Wavin AS k nejlepším systémům odhlučněné vnitřní kanalizace na tuzemském trhu.
 
Wavin SiTech, nabízený v dimenzích DN 32, 40, 50, 75, 100, 125, 150 a 160 mm, představuje novou generaci polypropylenového odhlučněného potrubí třívrstvé konstrukce. Jeho vnější vrstva se vyznačuje obzvláště vysokou odolností proti případnému nárazu a vnějšímu poškození potrubí. Speciální materiál střední vrstvy spolehlivě zajišťuje splnění daných předpisů na požadované zvukově izolační vlastnosti kanalizačních systémů.
Ochranu proti vysokým teplotám a nepříznivým hodnotám pH proudícího média zajišťuje vnitřní bílá vrstva. Wavin SiTech® si zachovává tradiční výhody plastových potrubních systémů, zejména hydraulickou hladkost, odolnost proti korozi, nízkou hmotnost a díky snadné montáži i přiměřeně nízké pořizovací náklady.
Ivo Valeš, Wavin Ekoplastik