Informace výrobců

Tondach iRoof Tepelněizolační systém pro střechy

Tondach iRoof je moderní vysoce funkční izolace s dlouhou životností a vysokou přidanou hodnotou: šetří místo, dodává tepelnou pohodu, vytváří zdravé klima, v interiéru dovoluje přiznat originální dřevěné prvky krovu.

Pokud jde o tepelněizolační schopnosti, chce se dnes po stavbách to, co si dříve neuměl nikdo ani představit. A jestliže se před lety mělo za to, že vše vyřeší konvenční izolace, dnes se to ukazuje jako nemožné. V zásadě platí, že schopnost izolovat odpovídá tloušťce izolační vrstvy. U běžných izolací ale může rozdíl – mezi tím, co stačilo včera a co bude potřeba zítra – činit až půl metru.

Naštěstí věda dokáže zázraky. Kosmický průmysl pro izolace vesmírných sond vyvinul před lety tvrdou polyuretanovou pěnu, známou dnes v upravené podobě jako polyisokyanurát, zkráceně PIR. Má skvělý poměr tepelné izolace vzhledem k tloušťce, hmotnosti i pevnosti, je to materiál plně recyklovatelný a zdravotně absolutně nezávadný. To vše využila později medicína, která v polyisokyanurátu objevila vynikající materiál pro umělé srdeční chlopně. A zmíněné výhody nepřehlédlo ani stavebnictví. Izolační schopnost této pěny je totiž oproti běžným izolačním materiálům takřka dvojnásobná a životnost v podstatě neomezená.

Tondach iRoof je moderní a vysoce efektivní řešení tepelněizolačního systému střech

Nadkrokevní střešní izolace Tondach iRoof

V nabídce Wienerberger jsou tři typy desek, které lze použít ve třech skladbách. Desky Thermo Classic mají hodnotu lambda 0,025, ekvivalentní difúzní tloušťku Sd cca 10 m a jsou oboustranně kašírované minerálním rounem, desky Thermo Comfort jsou navíc ještě vybaveny střešní fólií s integrovanou lepicí páskou pro přelepení přesahů. A je tu také deska Thermo Classic Alu, kterou její parametry – lambda 0,022, ekvivalentní difúzní tloušťka Sd 1500 m a oboustranné kašírování hliníkem – předurčují pro speciální a náročné aplikace, ovšem za cenu difúzní uzavřenosti skladby.

Skladba TOP představuje použití PIR desek čistě nad krokvemi, UNI kombinuje zateplení mezi krokvemi (například minerální vlnou) s nadkrokevní izolací a RENOVA, která využívá PIR desky pod krokvemi, je určena všude tam, kde z nejrůznějších důvodů nelze zvednout výšku střechy, např. pro památky. iRoof Top je stejně jako univerzální iRoof Uni určen jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce.

Systém má oproti tradičnímu skládání izolace mezi krokve celou řadu benefitů. Při realizaci zateplení pomocí PIR desek nad krokve nedochází k tepelným ani akustickým mostům přes nosnou dřevěnou konstrukci krovu a díky propracovanému systému zámků pero–drážka je pokládka výrazně rychlejší, a přináší tak úsporu časovou i finanční. Vytvořená souvislá plocha z tepelněizolačních desek je také dostatečně pevným podkladem pro pokládku difúzní fólie bez nutnosti aplikace bednění. Tondach iRoof vyhovuje požadavkům normy ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov.
Komplexní a variabilní řešení bylo oceněno na několika stavebních a odborných akcích, mimo jiné i Zlatou medailí Stavebního veletrhu Brno v roce 2020.

Tvarově stálá tepelněizolační deska z polyuretanové pěny (PIR), oboustranně opatřená difúzně otevřeným minerálním flísem pro tepelnou izolaci střechy novostaveb i rekonstrukcí nad i pod krokvemiTvarově stálá tepelněizolační deska z polyuretanové pěny (PIR), oboustranně opatřená hliníkovou fólií pro tepelnou izolaci střechy novostaveb i rekonstrukcí nad i pod krokvemi

Odborník radí

Rozhodnete-li se pro iRoof, určitě neuškodí poradit se s odborníky. Zní to jako samozřejmost, ale praxe ukazuje, že to zdaleka neplatí. „Je dobré znát limity jednotlivých řešení,“ upozorňuje Pavel Kaderka, technik systému Tondach iRoof. Mohlo by se zdát, že nejvhodnější budou desky Classic Alu. Pravda, mají o něco lepší parametry, ale pozor – je to řešení pro difúzně uzavřené systémy. Desky Comfort se samolepicí fólií zase nejsou vhodné pro členitější střechy, protože na nich práci spíše přidělávají, než by ji šetřily.

„Na začátku se nejvíce prodávaly desky s hliníkovou vrstvou, ale dnes stavebníci čím dál více projevují zájem i o jiné typy pro různé skladby. Stejně tak Comfort, desky s fólií. Na rovné jednoduché střechy bez prostupů jsou vynikající, ve většině případů ale dostávám na výpočet a řeším domy, které mají přesahy u okapů, úžlabí, nároží a jsou poměrně členité. V takovém případě tento typ desky pozbývá své výhody, protože stejně musíte na všechna napojení a řešení detailů určité množství střešní fólie použít. Stejně tak na členitých střechách desku bez fólie můžete otočit a použít oboustranně, což zmenší prořez. Zároveň je možné si zvolit odpovídající typ střešní fólie a nebýt limitován pouze jedním typem již integrované fólie. Proto ve většině případů je volbou deska ve variantě Classic,“ vysvětluje odborník detaily.

Tondach iRoof zkrátka nabízí vysoce funkční unikátní systémové řešení tepelné izolace pro každý typ střechy s velmi snadnou instalací. Podmínkou je ovšem její správné použití a odpovídající položení. Pak v součtu skutečně znamená vyšší kvalitu za méně peněz.

9-skladby-tondach-iroof 105160

Více na stránkách www.wienerberger.cz

Proč je iRoof ideálním řešením izolace střechy

Použitím systému iRoof investor získá benefit v podobě konstrukce s velkou životností a významným tepelněizolačním vlivem na celou stavbu, tedy i s přímým vlivem na náklady za vytápění. Systém iRoof zabrání přehřívání interiéru v létě a úniku tepla v zimě. Při využití všech nabízených základních i doplňkových prvků vytváří iRoof střechu, která je systémovou konstrukcí od jednoho dodavatele, bez tepelných a akustických mostů. Souvislá izolační deska bez dřevěných prvků uvnitř zaručuje ideální vlastnosti v celé ploše střechy. Systém umožňuje dokonalé provedení difúzní fólie DHV na tuhé desce, protože desky splňují vlastnosti tvarově stálé tepelné izolace pod fólii DHV.

Tondach iRoof je vyroben z nezávadných a recyklovatelných tepelněizolačních materiálů odolných vůči ohni. Při požáru PIR neuvolňuje jedovaté látky, neskapává a po obhoření a vytvoření uhlíkové krusty se požár již dále nešíří. Skvěle tak doplňuje vlastnosti pálených střešních tašek, jejich přírodní podstatu a barevnou stálost. Další výhodou je možnost přiznání dřevěných prvků krovu a úspora místa v podkroví – umístěním tepelné izolace nad krokve se nesnižuje světlá výška. Navíc je na celý systém nekeramického příslušenství poskytována nadstandardní 10letá záruka a navýšená záruka All inclusive 33 let na veškerou keramiku na střeše.

Podle podkladů společnosti Tondach