Informace výrobců, Stavební chemie

Terasy a balkóny – řešení značky BOTAMENT®

Hlavní pozornost se u teras a balkónů často koncentruje na finální podobu, tedy na keramické dlaždice, a vše skryté pod nimi zůstává stranou zájmu jako nedůležité. Tedy jen do chvíle, kdy se objeví první viditelné vady na kráse a teprve tímto okamžikem přechází pozornost na souvrství pod dlaždicemi. V následujících řádcích bychom chtěli dát prostor právě oněm neviditelným vrstvám, které zásadně ovlivňují životnost balkónů a teras. Souvrství konstrukcí balkónů a teras by mělo být řešeno projektem, který vychází z jejich umístění, rozlohy, členitosti a samozřejmě zohledňuje další technická kritéria.

Podklady a jejich příprava
Pokud se při provádění rekonstrukcí počítá se zachováním původní dlažby, je potřeba zkontrolovat její stav. Dlaždice pevně spojené s podkladem lze ponechat a je možné na ně provést další vrstvy. Jestliže se dlaždice už oddělují, znějí dutě nebo jsou-li poškozené, pak je nezbytné jejich odstranění. Podkladní beton nebo cementový potěr se následně zbaví zbytků malt či lepidel a důkladně vyčistí. V zájmu získání funkční dlažby je důležité vytvořit vyrovnanou podkladní vrstvu ve spádu nejméně 1,5 %. To je možné provést např. pomocí lepicího tmelu nebo rychleschnoucí vyrovnávací stěrkovou hmotou BOTAMENT® M 200, kterou lze také nastavit křemičitým pískem. 

PotěrPenetraceLepení izolační fólie

Podklad nově budovaných teras tvoří obvykle roznášecí vrstva cementového potěru. V závislosti na rozloze a členitosti plochy by v potěru neměly chybět dilatační spáry umožňující jeho pohyb. Oddělení potěru od stěn a všech navazujících konstrukcí je pochopitelně samozřejmostí. V průběhu celého roku dochází vlivem změn teplot k roztahování a smršťování všech materiálů a nerespektování tohoto faktu je jednou z příčin známých poruch. 

Oddělené cementové potěry se obvykle provádějí v rovnoměrné tloušťce od 5 cm. Ve vnějším prostředí je nespornou výhodou využití hmot s rychlým průběhem vytvrzení, což nabízí např. rychlovazný potěr BOTAMENT® M 54FM, který je za šest hodin pochozí a následné vrstvy lze nanášet již po uplynutí 24 hodin od jeho uložení. Pro bezpečné odvedení vody od čela terasy se na vytvrzený potěr dle potřeby a možností zafixuje vhodný okrajový profil, např. prostřednictvím jednosložkové hydroizolační hmoty BOTAMENT® MD 1 Speed. Pružná fixace oplechování s sebou přináší výhodu možnosti pohybu profilu, jehož roztažnost je oproti potěru odlišná. Současně je možné na oplechování vytvořit tenkou kontaktní vrstvu opět pomocí produktu MD 1 Speed.

Hydroizolační vrstva rychle a jednoduše
Před samotným položením dlaždic potřebuje podklad ochranu proti vnikání vody. Nejrychleji a nejsnáze toho lze docílit pomocí hydroizolační a dělicí fólie BOTAMENT® AE. Nejprve se cementový podklad opatří penetračním nátěrem BOTAMENT® D 11. Následně se přilepí k podkladu izolační a dělicí fólie BOTAMENT® AE s překrytím 5 cm prostřednictvím flexibilních lepidel BOTAMENT® M 21 nebo rychleschnoucím lepicím tmelem BOTAMENT® M 21 HP Speed. Napojení na stěny se provede pomocí systémové pásky BOTAMENT® SB 78, přičemž do koutů a na nároží jsou k dispozici hotové prvky. Jedinečnost celého systému spočívá především v jednoduchosti a spolehlivosti, kdy je kompletní hydroizolace vytvořena v jediném pracovním kroku a je téměř okamžitě funkční. Kromě úspory času je další zásadní předností fólie AE schopnost oddělovat, protože významný rozdíl v délkových změnách se odehrává právě mezi keramickými dlaždicemi a cementovým potěrem. Z tohoto hlediska má vložená hydroizolační a dělicí fólie BOTAMENT® AE výrazný podíl na kompenzaci škodlivého pnutí mezi podkladem a finální vrstvou. Bezpochyby vlastnost pozitivně ovlivňující životnost souvrství teras a balkónů. 

Řešení koutůLepení dlažbyProdukty Botament pro balkóny a terasy

Kladení a spárování dlaždic 
Přímo na izolační a dělicí fólii BOTAMENT® AE lze pokládat dlaždice do vhodných lepidel. K tomuto účelu je možné využít zlepšené lepicí tmely na bázi cementu s vysokým podílem polymerů (C2 E S1 dle EN 12004 a EN 12002), např. prémiové lepidlo s vyšší vydatností BOTAMENT® M 29 HP. 

Častým požadavkem bývají také co nejužší spáry, protože to umožňují přesně formátované dlaždice. Některé dlaždice jsou dnes rozměrově velmi přesné, avšak obkladač musí zohledňovat i další technické aspekty. Spáry mají v dlažbách neodmyslitelné místo a také důležitou úlohu, což lze dokumentovat na příkladu ze sousední země. V Rakousku jsou pravidla stanovena přímo technickou normou, která uvádí pro dlažby kladené do cementových tmelů v exteriéru šířku spár ≥ 5 mm a také maximální délku strany dlaždice 30 cm. Pravidlo bylo do normy zahrnuto s ohledem na praktické zkušenosti odborných firem a expertů v oboru. 

Přirozené zakončení vytváří spárovací hmota, např. flexibilní, rychleschnoucí MULTIFUGE Base nebo MULTIFUGE Fine Speed dostupné v několika barevných odstínech. Dilatační spáry lze uzavřít elastickými tmely BOTAMENT® CF 600 nebo BOTAMENT® S 5SUPAX.

Unikátní systém pro terasy a balkóny – Terrachamp 2.0 
Spolu s konvenčním řešením nabízí značka BOTAMENT systémovou skladbu, která je unikátní nejen recepturami, ale také vlastnostmi používaných hmot. Na hydroizolační fólii BOTAMENT® AE je v tomto případě možné lepit dlaždice až 60×60 cm dvousložkovým lepicím tmelem BOTAMENT® BTK 200TERRACHAMP, a to bez aplikace kombinované metody kladení. Po vytvrzení lepidla lze přistoupit ke spárování hmotou MULTIFUGE® Diamond, která se pyšní skvělou zpracovatelností a stálostí barev. Lepicí tmel ani spárovací hmota neobsahuje cement, a je tak potlačena možnost tvorby známých výkvětů. Uvedené produkty představují spolehlivé řešení při provádění rekonstrukcí i pro novostavby.

Balkóny a terasy jsou nemilosrdně vydány na pospas povětrnostním vlivům, které pro konstrukce představují obrovskou zátěž. Spojení špičkových produktů BOTAMENT®, odborného přístupu a svědomitého provedení je příslibem dlouhodobě funkčních dlažeb na balkónech a terasách. 

Výše uvedený text slouží jako všeobecný popis možného postupu při provádění teras a balkónů, nemůže však postihnout všechny detaily. Informace o produktech najdete na www.botament.cz. V případě dotazů neváhejte kontaktovat obchodně-technického zástupce ve svém regionu, případně technickou kancelář BOTAMENT®.
podle podkladů firmy MC-Bauchemie, s. r. o., divize BOTAMENT® Systembaustoffe