Informace výrobců, Podlahy

Terasový systém Relazzo

Proměňte svou terasu v útulný obytný prostor, kde se budete cítit dobře – umožní vám to terasový systém Relazzo od společnosti REHAU. Profily (terasová podlaha a nosná konstrukce) jsou z vysoce kvalitního polypropylenu a minimálně 50 procent dřevěných vláken. Tato materiálová kombinace ze dřeva a polymeru se nazývá Wood-Polymer-Composite (WPC).
Přimíšením dřevěných vláken do polypropylenu jsou sloučeny pozitivní vlastnosti plastické hmoty a dřeva. Při vynikajících mechanických parametrech tak získává profil přirozenou strukturu i vnější vzhled. Dodatečným kartáčováním povrchu terasových podlah je dosaženo drsného povrchu, který dále zdůrazňuje přirozený vzhled výrobku. Mimoto je tím dosaženo podstatně vyšší protiskluzové odolnosti ve srovnání s terasovými podlahami z masivního dřeva. Dalšími přednostmi jsou nižší nároky na čištění, delší životnost a lepší rozměrová stabilita.
U terasové podlahy Relazzo je navíc možné použít obě strany, takže můžeme volit mezi dvěma různě profilovanými povrchy. Upevnění jednotlivých dílů podlahy je provedeno pomocí speciálně konstruovaných kovových svorek z ušlechtilé oceli, umožňujících snadnou montáž a dostatečnou stabilitu konstrukce.
 
Vlastnosti povrchu a barva
Kartáčováním je dosaženo třídy drsnosti R11-R12. Především u mokrých profilů je tímto postupem minimalizováno riziko úrazů při uklouznutí. V závislosti na místě použití terasové podlahy je nutno počítat se změnami barevnosti povrchu. Tyto změny mohou být vyvolány působením UV záření a jinými vlivy prostředí. Funkčnost terasových profilů tím ale není ovlivněna.

Tepelné vlastnosti
Materiál byl vyvinut tak, aby byla zaručena vysoká tvarová stabilita a pevnost profilu i při intenzivním slunečním záření. Je však nutno se vyhnout trvalému zatížení povrchu teplotami nad 60 °C, aby nedošlo za současného mechanického namáhání k poškození povrchu.

 
Chemické vlastnosti
Výrobky REHAU z WPC neobsahují žádné těžké kovy ani jiné příměsi ohrožující životní prostředí. Materiál WPC se vyznačuje vysokou odolností proti vnějším vlivům prostředí. Je však nutno zabránit působení silných oxidačních činidel jako průmyslových bělicích prostředků a silných kyselin, jakož i organických rozpouštědel (např. etanol, aceton, xylol, uhlovodíky atd.).
WPC profily jsou v plném rozsahu recyklovatelné.
 
Ochrana před úrazem
K vyloučení nebezpečí ohrožení života je nutno bezpodmínečně respektovat a dodržovat následující upozornění. Při zatížení více než 350 kg na jednotlivá „prkna“ je nutno nosnou konstrukci provést těsnější, než je udáno (podle směru pokládky). Výrobky nemají stavebnětechnické osvědčení a z tohoto důvodu je nelze použít pro nosné a konstrukční účely. Příslušným způsobem je nutno respektovat místní stavební předpisy. Při mokru, popř. použití kluzkých přípravků, je nutno dát pozor na sníženou protiskluznost.
 
Typy pro ošetřování
Pravidelným čištěním se především z rýh odstraní různé usazeniny. Tím se předchází napadení plísněmi, kterým usazeniny jinak slouží jako živná půda. Principiálně je důležité odstranit znečištění (především tuky a oleje) co nejdříve, aby se vsákly do dřevěných vláken co nejméně. Pokud se k odstranění silného znečištění použijí bělicí prostředky, je nutno příslušný prostředek předem vyzkoušet na skrytém místě terasové podlahy z hlediska jeho odbarvujících vlastností.
Pro běžnou údržbu postačí dvakrát ročně opláchnutí teplou (nikoliv horkou) vodou. Pokud jednoduché opláchnutí nestačí, doporučujeme ostříkání vysokotlakým čisticím zařízením (max. 60 °C, 100 bar, při minimální vzdálenosti 500 mm) a očištění mýdlem nebo obvyklými prostředky na čištění podlah. Pro těžko odstranitelné skvrny lze použít čisticí prostředky na bázi kyseliny šťavelové.
Další informace najdete zde.
podle podkladů společnosti REHAU