Informace výrobců, Snižování energetické náročnosti budov, TZB

Technologie mikromorfního křemíku u fotovoltaických modulů Schüco MPE BL 01

Za uplynulých pět desetiletí se vývoj fotovoltaických článků (vznik prvního použitelného se datuje do padesátých let minulého století) posunul obrovským tempem kupředu. Zdokonalovány jsou technologie, které jsou odolnější, přizpůsobivější a výkonnější, i montážní systémy, umožňující svobodnější instalaci.
Tenkovrstvý fotovoltaický modul Schüco MPE ze série BL (Blackline Laminate)Přehlídku aktuálních moderních technologií najdete i v sortimentu firmy Schüco, výrobce solárních systémů a profilů pro opláštění budov. Příkladem jsou tenkovrstvé moduly Schüco MPE ze série Blackline Laminate (BL), založené na technologii mikromorfního křemíku. Mikrokrystalická tenkovrstvá technologie u panelů přináší optimalizaci výnosových výkonů za zvýšených provozních teplot, působení difuzního světla i za ne zcela ideální orientace. V kombinaci s inovovaným montážním systémem Schüco MSE 100 východ/západ je lze bez problému instalovat také na konstrukce plochých střech.
 
Nižší spotřeba surovin a ochrana životního prostředí
Výroba tenkovrstvých modulů přináší kromě vyšších a dlouhodobě stabilnějších výnosů také úspory ve spotřebě surovin – vrstva křemíku je výrazně tenčí než u konvenčních krystalických modulů. Moduly jsou zároveň nezávislé na pevném podkladu (sklu nebo hliníku), což vede ke snížení jejich hmotnosti a k potenciálu vyrábět větší rozměry. Moduly navíc neobsahují těžké kovy. Možnosti se otevírají i v oblasti designu. Povrch je čistý, homogenní s možností úprav (například aplikace loga) pomocí laseru.
 
Stabilně optimální výkon
Schopnost modulů využívat difuzní (rozptýlené) světlo přináší záruku stabilnějšího výkonu v průběhu celého roku. Výkonnost modulů je zabezpečena také pomocí diodového regulačního odtokového můstku v připojovací krabici, který zabraňuje nadproporcionálnímu snížení výkonu při zastínění. Tím je garantován výnosově optimalizovaný provoz celého systému z modulového pole a měniče. Díky kladné výkonové toleranci je jmenovitý výkon modulů dosahován nebo překračován.
 
Flexibilita při instalaci
Každý modul Schüco MPE série BL 01 při výrobě podléhá rozsáhlým testům kvality a před expedicí je elektricky zkoušen. Naměřené výkonové údaje jsou zaznamenány na zadní straně laminátu a na obalu modulu, díky čemuž lze efektivně sestavit homogenní pole modulu. Moduly jsou dále testovány na stabilitu a odolnost vůči působení koroze a amoniaku, lze je proto instalovat i na zemědělské objekty s živočišnou výrobou. Společně s montážními systémy MSE 100 (instalace nad střešní rovinu) a MSE 100 východ/západ (na ploché střechy) a měniči SGI firmy Schüco vytvářejí komplexní a flexibilní fotovoltaické systémy splňující požadavky každého objektu.
 
Záruka a spolehlivost
Výrobce na moduly poskytuje prodlouženou 10letou záruku. Záruka na jmenovitý výkon je 25 let a zaručuje, že každý modul bude i po 25 letech za standardních podmínek dodávat ještě minimálně 80 % jmenovitého výkonu. 
Více informací najdete na www.schueco.cz.
podle podkladů firmy Schüco CZ
 
Fotovoltaické moduly Schüco BlacklineFotovoltaické moduly Schüco BlacklineFotovoltaické moduly Schüco Blackline