Informace výrobců, Snižování energetické náročnosti budov, TZB

Systém Schüco pro vytápění i klimatizaci rodinných domů – kombinované využití fotovoltaiky a tepelného čerpadla

Propojením tepelného čerpadla voda/vzduch se splitovou jednotkou s fotovoltaickými panely se docílí maximálního využití vyrobené obnovitelné energie a snížení závislosti na externích dodavatelích. Podstatou unikátního napojení fotovoltaické instalace na tepelné čerpadlo je využití energie nejen na ohřev užitkové vody, ale v závislosti na roční době také na vytápění a klimatizaci domu.
Propojení fotovoltaiky a tepelného čerpadla systémem SchücoSpotřeba energie z fotovoltaické instalace se tak navýší až o dalších 7 %. A to vše za samostatného chodu díky inteligentní řídicí technologii. Systém je ideální především pro novostavby, kde ho lze implementovat již do vznikajícího projektu. Výhodou je vzájemná kompatibilita jednotlivých komponentů; sadu lze nastavit na míru jakémukoli objektu.
Pro zajištění spolupráce všech komponentů (tepelného čerpadla, kombinovaného zásobníku a fotovoltaické instalace) je systém vybaven hydraulickým modulem s inteligentní řídicí jednotkou Schüco ITE 5010. Integrovaná regulace zajistí optimální využití vlastní vyprodukované energie ze slunce od ohřevu vody až po vytápění v zimě, či naopak chlazení objektu v letních měsících. Jednotka dokáže vyhodnotit a efektivně zkombinovat fotovoltaický výstup, energetickou spotřebu domácnosti, nákupní ceny energií (se zohledněním proměnlivosti cen elektrické energie v průběhu dne) i výkupní tarif při prodeji do sítě. Výsledkem je volba ekonomicky nejvýhodnějšího řešení, čemuž je samozřejmě přizpůsobena provozní doba tepelného čerpadla. Záměrem je dosáhnout cílových hodnot u vytápění či chlazení, které jsou přednastaveny v systémové paměti řídicí jednotky. K tomu slouží i vyrovnávací zásoba teplé užitkové vody v teplovodním podlahovém vytápění či bojleru. Při jakýchkoli změnách, například v podobě růstu či poklesu nákupních cen elektřiny a výkupních tarifů, je důležité příslušné parametry přenastavit v řídicí jednotce.
Tento unikátní systém představila firma Schüco letos v červnu na veletrhu InterSolar 2012.
podle podkladů společnosti Schüco
 
Hydraulický modul s řídicí jednotkou ITE 5010Propojení fotovoltaiky a tepelného čerpadla systémem Schüco