Informace výrobců

Systém pro dočasné zabezpečení volných okrajů konstrukce proti pádu z výšky

Společnost PERI se při vývoji svých systémů zabývá vždy ve velké míře bezpečností. Před několika lety byl na trh uveden nový bezpečnostní systém PROKIT EP 110. Je 1,10 m vysoký, rychle smontovatelný a chrání osoby před pádem z výšky u volných okrajů stropních desek až do úhlu sklonu 10 %. PROKIT EP 110 splňuje požadavky ČSN EN 13374, třída A.

Při vývoji systému PROKIT byl kladen důraz na snadné používání a malý počet jednotlivých systémových dílů. S ochrannými mřížemi, dlouhými 2,60 m, samovolně zajišťovacími sloupky a praktickými montážními patkami pro stěny nebo stropy je možné flexibilní a rychlé nasazení i u velmi komplikovaných tvarů stavby bez zvyšování nákladů na projekt. Alternativně mohou být použity jako držák sloupku také unikleště PUC, které se ke stropní desce nebo parapetům připevňují křídlovou maticí. Vzhledem k přesahu ochranných mříží může být zabezpečena jakkoliv dlouhá volná hrana. V případě potřeby je pro délkové dorovnání k dispozici také ochranná mříž s délkou 1,30 m. 

Individuálně zvolená barva ochranných mříží PROKIT umožňuje stavbě kromě zabezpečení volných hran bez dodatečných nákladů na projekt také vytvoření reklamního efektu

Práškové lakování ochranných mříží výrazně žlutou, popř. červenou, barvou zajišťuje nejen dlouhou životnost systémových konstrukčních dílů, ale zároveň i výrazné označení nebezpečných úseků stavby. Na přání zákazníka mohou být mříže opatřené také jinou, běžnou barvou RAL – stavby jednotlivých společností tak mohou mít nezaměnitelný vzhled.

Podle situace na stavbě je prováděno připevnění na stropní desku shora, ze strany, popř. na stěnu, na parapety nebo schodnice. Vzdálenost jednotlivých sloupků až do 2,40 m snižuje potřebu materiálu a urychluje osazení mříží. Snadnou manipulaci a nenáročnou práci umožňuje také malá hmotnost standardních mříží – necelých 20 kg. Montáž je přitom nekomplikovaná, rychlá a velmi bezpečná: sloupky se při vsazování do patky automaticky zajistí a mříže se jednoduše zavěsí. PROKIT EP 110 může být nasazen i s jinými díly umožňujícími připevnění na bednění dle ČSN EN 12811.

Pro bezpečnostní systém PROKIT jsou k dispozici také další systémové díly: paleta, která značně usnadňuje logistiku, a šroubovací pouzdro z umělé hmoty pro dočasné umístění konstrukčních dílů k železobetonové stropní desce.

PROKIT EP 110 je rychle smontovatelný systém pro dočasné zabezpečení volných okrajů proti pádu z výšky. Ochranné mříže, sloupky a montážní patky umožňují flexibilní nasazení na strop nebo stěnu.Paleta s odnímatelným rámem EP 110 pro přepravu 25 ks ochranných mříží zajišťuje bezpečnou přepravu a je stohovatelnáŠroubohttp://imaterialy.dumabyt.cz/obrazek/596dd436431c1/peri-4.jpgvací pouzdro M16/164 se umístí do čerstvého betonu pouhými dvěma otáčkami a mírným zatlačením. Uzávěr přitom slouží jako držák a chrání spolehlivě vnitřní část pouzdra. Patky bezpečnostního systému PROKIT je tak možné bez dodatečného vrtání bezpečně připevnit běžnými šrouby M16.

Palety pro optimalizaci logistických procesů
Pro přepravu a skladování ochranných mříží jsou k dispozici speciální palety EP 100. Mříže se ve svislé pozici, ve které se montují na okraje stropních desek, zavěsí snadno a rychle do stojanu. To nabízí na jedné straně tu nejlepší možnost uložení, na straně druhé je tak zabráněno poškození mříží, neboť odpadá náročné otáčení nebo jejich stohování.

Do palety EP 110 se dá rychle a úsporně umístit až 25 kusů mříží, které se nakonec zajistí rámem a popruhy. Rozměry palety jsou optimalizované pro přepravu na nákladních vozidlech. Půdorysný rozměr odpovídá europaletě a navíc jsou palety stohovatelné.

Dalším velmi specifickým konstrukčním dílem je šroubovací pouzdro PERI, které slouží pro zašroubování do čerstvého betonu bezprostředně po betonáži bez nutnosti vrtání. Šroubovací pouzdro je vyrobeno z umělé hmoty a umožňuje připevnění stropní patky běžnými šrouby M16.

Systém PROKIT nabízí spolehlivé zabezpečení volných okrajů stropních desek proti pádu z výšky, což urychluje práci při realizaci hrubé stavby. Malý počet systémových konstrukčních dílů usnadňuje kromě montáže také logistiku a snižuje zásoby materiálu na stavbě.

podle podkladů společnosti PERI