Informace výrobců, Inženýrské sítě

Svařované PE-HD potrubí pro kanalizace bez závad

Stoprocentní těsnost, možnost snadné inspekce a čištění, odolnost a životnost. To jsou základní požadavky, které dnes klade prakticky každý stavebník na kanalizaci. Důvodem je nejen bezproblémový provoz, ale především životní prostředí. Nikdo přece nechce způsobit únik znečištěné vody do ekosystému. Jaký materiál nejlépe dané požadavky splní?

Plasty versus tradiční tuhé materiály
Protože nároky na kanalizaci stále rostou, roste i tlak na výrobce potrubních systémů, aby přicházeli s materiály, které dokážou potřeby moderní kanalizace uspokojivě řešit. Dříve tradiční rozvody kanalizace z klasických materiálů (beton, kamenina) se proto pomalu stávají minulostí a do centra pozornosti se dostávají systémy z plastu. Oproti potrubí z klasických materiálů totiž to plastové nabízí celou řadu výhod. Díky své konstrukci a hydraulické hladkosti se tak snadno nezanáší, a nezmenšuje se tím postupně jeho vnitřní průměr. Rozvody jsou také levnější a navíc umožňují mnohem snadnější manipulaci. Asi největším benefitem kanalizačních systémů z moderních plastových materiálů je však to, že vykazují výrazně méně závad a poruch, než kanalizace z tuhých materiálů.

Řez tvarovkou T-1000

Odolnost a pružnost
Velmi důležitými vlastnostmi kanalizačních potrubních systémů jsou odolnost a pružnost. Je to proto, že rozvody kanalizace jsou neustále vystaveny vnější a vnitřní zátěži. Zevnitř na ně útočí chemické a mikrobiologické látky obsažené v odpadní vodě, zvenčí na ně působí mechanické namáhání statickým zatížením zeminou, často ve spojení se zatížením z dopravy. Pokud se potrubí pokládá do velkých hloubek, kde je vysoký stav spodní vody, je vyžadována nejen odolnost vůči tlaku zvenčí, ale i vůči tlakům, které způsobují deformaci. V takovém případě je vhodné volit trubky z polyethylenu, který je dostatečně pružný.

Těsnost a nepropustnost
Potrubí pro kanalizace musí být samozřejmě i nepropustné, aby nedocházelo k prosakování do půdy a spodních vod a naopak k infiltraci spodní vody při tlaku na potrubí. Prosakování může vést k přetížení čistíren odpadních vod, což pak přináší riziko zaplavení a vysoké dodatečné náklady na dopravu a úpravu odpadních vod. Prakticky stoprocentní těsnost a nepropustnost zajistí použití plně svařovaných kanalizačních systémů z plastových materiálů.

Svařované kanalizační systémy
Prvním plně svařovaným kanalizačním systémem na českém trhu je PRO-TV, který zahrnuje koextrudované PE-HD potrubí, šachty Tegra a polyethylenové tvarovky. Vyniká vysokou kruhovou tuhostí, a proto snese i velké zatížení a námahu. Velkou výhodou tohoto systému je také možnost snadné inspekce, kterou umožňuje hladký vnitřní povrch se světlou vnitřní vrstvou, a odolnost vůči korozi i agresivním chemickým látkám v odpadní vodě. Mimořádnou spolehlivost a bezpečnost pak systému dodá jejich spojování. Svařování elektrotvarovkami totiž zaručuje homogenní materiálové spojení mezi trubkou a tvarovkou. Na rozdíl od potrubí z klasických materiálů je tak svařený systém trubek tvořen jedinou homogenní větví. To umožňuje řadu variant připojení a možnost přesných výškových úprav šachet.

Pro-TV Tegra

Fandíme plastům
Všude tam, kde je bezpečnost kanalizačního potrubí hlavní prioritou, by měl mít plně svařovaný potrubní systém z plastových materiálů přednost. Některé země, převážně v západní Evropě, jako je např. Německo, již tyto systémy využívají. Na trh v České republice uvedla plně svařovaný kanalizační systém jako první společnost Wavin Ekoplastik. Její systém PRO-TV dokáže splnit všechny potřeby moderní kanalizace – ať už jde o bezpečnost, snadnou instalaci či jednoduchou revizi a čištění. 

Daniel Šnajdr, Wavin Ekoplastik