Informace výrobců, Zděné konstrukce

Strop Ytong Ekonom zvládnete ve dvou a svépomocí

V době dodávky musí být na stavbě k dispozici technická specifikace stropu, podle níž ještě před vyložením zkontrolujeme dodané zboží. Optimální je zajistit vyložení stropních nosníků přímo z vozidla na korunu zdi.

Na začátku rozložíme nosníky přesně podle plánu kladení. Pro určení vzdálenosti nosníků vložíme na každém konci nosníku vždy jednu stropní vložku. Pak přistoupíme k montáži podpůrné konstrukce, která zamezí nebezpečnému průhybu nosníků při zatížení položenými vložkami.

Pro strop Ytong Ekonom se používají pro příčné vyztužení a propojení doplňkové nízké vložky

Krajní řada vložek se ukládá rovnou na nosnou stěnu a může se podle potřeby zkrátit. Minimální uložení stropní vložky na zdivu je 20 mm a minimální uložení stropních nosníků na zdivo je 150 mm, pokud statický výpočet neurčí jinak. Pokud je rovinnost koruny zdi zajištěna přesností při zdění, není na horní ploše nosných zdí potřebný vyrovnávací věnec.

Pro strop Ytong Ekonom se používají pro příčné vyztužení a propojení doplňkové nízké vložky, kladené ve vzdálenosti 1 m (po každé čtvrté vložce) nebo podle statického výpočtu. Jako příčné vyztužení použijeme betonářskou výztuž 8 mm, kterou vyvážeme na horní prut nosníků.

Jako příčné vyztužení použijeme betonářskou výztuž 8 mm, kterou vyvážeme na horní prut nosníků

Těleso komínu musí kolem stropní konstrukce procházet volně. Pokud je v místě komínu navržený nosník, lze jej zkrátit a podepřít jeho konec železobetonovou výměnou, obcházející těleso komínu. Podobně jako u komínu je možné provádět výměny i v jiných případech – např. při schodišti.

Postupně ukládáme výztuž věnců podle kladečského plánu. Ta může být tvořena z předem připravených armokošů. Na propojení výztuže v rozích nebo koutech používáme betonářskou ocel ve tvaru L ve smyslu plánu kladení.

Postupně ukládáme výztuž věnců podle kladečského plánu

Jakmile jsou uloženy všechny vložky a provedené armatury celé konstrukce, porovnáme vodorovnou polohu stropu pomocí nivelačního přístroje nebo stavebního laseru. Střední podporu navýšíme o požadovanou hodnotu navýšení, která je závislá na rozpětí stropu. Předepsané polohy nosníků dosáhneme snadno pomocí nastavitelných stojek podpůrné konstrukce.

Před betonáží smontovaný strop doporučujeme při extrémních letních teplotách navlhčit vodou

Před betonáží smontovaný strop doporučujeme při extrémních letních teplotách navlhčit vodou. Betonujeme betonem s předepsanou kvalitou. Ideální je použití čerpadla, práci je ale možné provádět i ručně. Betonovou směs důkladně hutníme nejlépe ponorným vibrátorem.

Po zabetonování stropu Ytong Ekonom je konstrukce druhý den pochozí a je možné provádět stavební práce na dalším podlaží

Po zabetonování stropu Ytong Ekonom je konstrukce druhý den pochozí a je možné provádět stavební práce na dalším podlaží. Je nutné dávat pozor na to, aby nedošlo k přetížení montážních podpěr pod stropem. V průběhu prvního týdne až prvních deseti dnů je třeba beton vlhčit. Podpěrnou konstrukci je možné odstranit nejdříve po 28 dnech, když beton dosáhne zaručenou pevnost a konstrukce je nosná.

podle podkladů společnosti Xella