Informace výrobců, Snižování energetické náročnosti budov, Střechy

Střešní izolační panely Kingspan Roof Tile

Panely Kingspan Roof Tile lze využít pro zastřešení téměř všech typů budov. Spojují v sobě tradiční vzhled střech se všemi výhodami prefabrikované výroby, zaručenou kvalitou a rychlostí montáže. Zvlášť vhodné jsou pro kancelářské a administrativní objekty, budovy škol a bytové i rodinné domů. Díky vzhledu tradiční krytiny jsou panely Kingspan Roof Tile předurčeny pro použití na střechách jak ve městech, tak i na venkově.

V porovnání se standardním řešením střech využívají panely  všech výhod sendvičových izolačních panelů:
● lze je použít pro střechy od sklonu 12 °,
● jsou vhodné pro různé typy konstrukce střechy,
● přinášejí praktické výhody pro uživatele budovy,
● jejich montáž je rychlá,
● jsou v souladu s platnými normami,
● jsou šetrné k životnímu prostředí – technologie výroby zaručuje nulový potenciál poškození ozónové vrstvy (zero ODP)

Kingspan Roof TileKingspan Roof Tile

Pro sklon střechy již od 12 °
Sklon střechy může být nižší než u většiny tradičně používaných skládaných střešních krytin. Panely Kingspan Roof Tile jsou vhodné pro střechy se sklonem minimálně 12 °, a umožňují tak zachovat tradiční vzhled i při nízkém sklonu střechy

Pro různé typy konstrukce střechy
Panely Kingspan Roof Tile mohou být montovány na dřevěné i ocelové nosné konstrukce střech, ale mohou být využity i při lehkých nástavbách plochých střech nebo jako mansardy. Součástí systému Kingspan Roof Tile je i příslušenství v podobě lemovacích prvků a okapových systémů.

Výhody pro uživatele budovy
● Větší využitelný prostor díky „teplé“ konstrukci střechy,
● minimální údržba,
● bez rizika selhání jednotlivého prvku (prasknutí tašky),
● zaručená ochrana vnitřního prostředí před vnějšími vlivy.

Rychlost montáže
Panely Kingspan Roof Tile josu kompletní prefabrikovaný výrobek, což znamená až o 50 % rychlejší montáž. V porovnání s jinými krytinami umožňují dřívější zahájení vnitřních dokončovacích prací. Při montáži nehrozí problém s prasknutím tašek. Panely se instalují přímo na konstrukci střechy bez pojistné hydroizolace, separační fólie nebo další tepelné izolace.

V souladu s požadavky českých i evropských norem
Hodnoty součinitele prostupu tepla stanovené dle ČSN EN ISO 10211:2009 (včetně vlivu podélných spojů) splňují i přísné hodnoty pro pasivní budovy dle ČSN 730540 (pozn.: platí pro tloušťku 160 mm, výroba od I. čtvrtletí 2015). Tepelněizolační vlastnosti a neprůvzdušnost se nemění po celou dobu životnosti střechy. Díky nenasákavému izolačnímu jádru je vyloučeno riziko kondenzace uvnitř střešního panelu, tepelné mosty jsou minimalizovány.
Panyle jsou certifikovány v souladu s ČSN EN 14509. Vykazují požární odolnost REI 20/RE 30, mají schválení Certifikační komisí pro prevenci ztrát LPCB (UK).

Podrobné technické informace o panelech Kingspan Roof Tile najdete zde.
podle podkladů firmy Kingspan

Kingspan Roof TileKingspan Roof Tile