Informace výrobců, Střechy

Střecha Lindab jako koruna rekonstrukcí panelových domů v Brně-Bystrci

Na pohled nejvýraznější je příjemná nová fasáda se zateplením, kvalitní okna bez infiltrace, barevné dlažby chodeb a obložení schodišť. Výměna stávajících výtahů za výtahy bezporuchové, bezpečné, odpovídající nejnovějším normám je vlastně povinností, moderní a hlavně fungující vzduchotechnika nutností. Ke komplexnosti však jedna položka schází. U osmipodlažního domu oku téměř nepostřehnutelná, významem však nepostradatelná: rekonstrukce střechy.
Její funkčnost, spolehlivost a bezúdržbovost je u rekonstruovaného domu naprosto zásadní, stejně jako u novostavby. Proto asi nepřekvapí, že u řádně naplánované a vyprojektované revitalizace je střeše věnována velká pozornost. Tam, kde nejsou projektantovi kladeny překážky ze strany stavebního úřadu, se rekonstrukce ploché střechy panelového domu na šikmou nabízí jako radikální, nicméně nejspolehlivější a nejtrvalejší řešení. Tyto úvahy byly vlastní i projekční kanceláři Menhir, která připravovala projekty revitalizace panelových domů Ondrouškova a Ečerova v Brně-Bystrci. Po konzultaci s investorem a po dobrých zkušenostech z předchozích realizací si jako základní systém rekonstrukce střechy vybrala i pro tyto domy systém LindabRoof.
To bylo pro mnohé realizační firmy, které byly vyzvány k podání nabídek ve výběrovém řízení, neobvyklé: „Máme vlastní systém pro vytvoření nové šikmé střechy na panelovém domě, také s plechovou krytinou, ale s klasickou dřevěnou konstrukcí krovu. Trapézové plechy Lindab standardně používáme, víme, že mají vysokou kvalitu a dodávky jsou bezproblémové, což je pro nás velmi důležité, s ocelovou konstrukcí krovu Lindab jsme se ale setkali poprvé,“ říká Ing. Lubomír Krahulík ze společnosti STUNEX CZ, která ve výběrovém řízení na dodavatele střechy po několikakolové bitvě u generálního dodavatele revitalizace zvítězila. Pomohly jí k tomu i dříve úspěšně realizované střechy v Bystrci v ulicích Černého a Foltýnově.
 
Systém LindabRoof na rekonstruovaných střechách paneláků v Brně-BystrciSystém LindabRoof na rekonstruovaných střechách paneláků v Brně-BystrciSystém LindabRoof na rekonstruovaných střechách paneláků v Brně-Bystrci
 
Nejednalo se o nijak triviální rekonstrukce – oba domy jsou osmipodlažní se třemi vchody, to obnáší cca 600 m² půdorysné plochy. Navíc valbový tvar střechy, který domům nejlépe sluší, komplikovaný detail oplechování komínů ve štítové stěně a požadavek na zastřešení a opláštění výtahových šachet, které střešním pláštěm prostupují. Konstrukce střechy i realizační firma si musely poradit i s poměrně masivním zateplením stávajícího střešního pláště a novou vzduchotechnikou, reprezentovanou protipožárními vývody nad střechu a ventilátory umístěnými nad střešním pláštěm. Výměna hřebíků a vrutů za samořezné šrouby nebyla pro realizační firmu hlavním překvapením. „Překvapilo nás poměrně velké množství kotvení konstrukce, v každém modulu panelového domu 7 patek, místo obvykle používaných 4 až 5 našeho systému. Díky tomu byly ale vlastní kotvy jednodušší a menší síly v kotvách znamenají větší spolehlivost,“ komentuje první zkušenosti se systémem LindabRoof Ing. Krahulík. „Také nebylo třeba téměř žádných přípravných prací v našich dílnách ani v projekci – vše bylo předem připraveno technickým oddělením Lindab a materiál byl dodán v označených balících s montážní dokumentací. Naším úkolem bylo především konstrukci dle návodu a instrukcí techniků Lindab smontovat a systém doplnit naší precizností, kvalitou a spolehlivostí.“
Realizace byla zahájena koncem září, kompletní střecha byla předána generálnímu dodavateli zhruba za pět týdnů. Těžká technika – jeřáb – byla zapotřebí pouze po dobu asi tří hodin, kdy probíhala vykládka materiálu na střechu. Následně již vše probíhalo v režii samotných montážníků. „Střechu jsme realizovali ve dvoučlenných partách. Jedna kopala otvory pro stojky, druhá stojky osazovala, třetí je zpětně izolovala proti zatečení a obnovení parotěsné vrstvy. Následně už postupně všichni doplňovali ztužení a montovali vaznice. Další práce už byly pro klempíře – pokládka světle šedých trapézových plechů krytiny a oplechování všech detailů,“ popisuje montáž Ing. Krahulík. Firma STUNEX CZ na závěr střechu doplnila požárními obklady vzduchotechniky a zateplením. Ing. Krahulík uvedl další výhody ocelové konstrukce Lindab Roof: „Protože je celá konstrukce nehořlavá, není nutnost členit střechu plochy nad 500 m² na požární úseky a odpadá vyzdívání požární zdi.“
Všechny práce byly bedlivě sledovány a na kontrolních dnech posuzovány nejen stavebním dozorem, ale i techniky společnosti Lindab. Diskusi o rozsáhlém projektu uzavírá Petr Hynšt z Lindabu: „Za nás a z referencí, které máme od stavebního dozoru, jsme byli my i investor s průběhem prací i finálním výsledkem velmi spokojeni. Firma STUNEX CZ tu odvedla vynikající práci a věřím, že se s ním setkáme na dalších zajímavých a takto bezproblémových realizacích i v budoucnu.“
Více o produktech a službách firmy LINDAB, s. r. o., je na www.lindab.cz.
podle podkladů společnosti Lindab
 
Systém LindabRoof na rekonstruovaných střechách paneláků v Brně-BystrciSystém LindabRoof na rekonstruovaných střechách paneláků v Brně-Bystrci