Informace výrobců, Zděné konstrukce

Stavební systém LIVETHERM – výborné parametry, snadné stavění

Beton je v současné době jednou ze základních stavebních hmot používaných pro stavby rodinných i bytových domů. Betonové tvárnice jsou českému stavebníkovi dobře známy v podobě tvárnic ztraceného bednění, betonové tvárnice se stále více uplatňují i pro obvodové a vnitřní nosné zdivo.
Firma Betonové stavby – Group, s. r. o., který na trhu působí od roku 1993, přišla v loňském roce na s inovovanou ucelenou řadou výrobků značky LIVETHERM. Jde o zámkové bednicí dílce, velkoformátové obvodové tvárnice pro přesné zdění s vloženou masivní tepelnou izolací, prvky pro vnitřní nosné i nenosné zdivo včetně systému překladů, akustické zdivo, prvky stropní konstrukce – skládané trámečkové stropy i ŽB panely –, kompletní systémová komínová tělesa a také o různé typy stavebních prefabrikátů a schodišť.
 
LIVETHERM TOB R400 rohováPřeklad LIVETHERM typu N
 
Obvodové zdivo LIVETHERM je pokrokovou technologií pro nízkoenergetické či pasivní stavby, kdy lze při jednotné tloušťce obvodové stěny 400 mm kombinací různých použitých materiálů (beton, popř. liapor, tepelná izolace na bázi polystyrenu či PUR pěny tl. 140 mm) dosáhnout součinitele prostupu tepla od 0,226 až po 0,11 W/m2K.
Veškeré tvarovky LIVETHERM jsou vyráběny s rozměrovou výškovou přesností do ±1,50 mm a jsou opatřeny univerzálním vícenásobným zámkem ve svislé spáře, takže zdění s nimi je velmi přesné. Tvarovky se spojují maltou pro tenké spáry (lepidlem) pouze ve vodorovné spáře, což výrazně zrychluje vlastní montáž a zároveň garantuje výborné tepelněizolační vlastnosti hotové konstrukce. Systém LIVETHERM nabízí v rámci jednotlivých konstrukcí i různé doplňkové tvarovky (rovné, rohové, překladové, věncové, poloviční výškové moduly atd.), tudíž je velice variabilní a výrazně eliminuje možnost vzniku tepelných mostů při vlastním provádění.
 
Maltovací vozíkOsazení tvárnicMontáž překladu LIVETHERM
 
Betonové, popř. liaporové zdivo LIVETHERM má ryze přírodní původ (křemičitý písek, kamenná drť, voda, cement, popř. liapor), má vysokou pevnost a nabízí dlouhou životnost, která nebrání ani následným rekonstrukcím či přístavbám. Za jeho největší výhodu lze považovat jeho akumulační schopnost. Zdivo je schopno naakumulované teplo uvolňovat zpět do místnosti (po dobu až 6–8 hod.), čímž vhodně vyrovnává případné kolísání teplot a výrazně šetří náklady na vytápění. Zdivo LIVETHERM je otevřené pro prostup vodních par a nabízí i nadstandardní zvukověizolační vlastnosti. To vše vytváří uvnitř stavby zdravé mikroklima a pohodlné bydlení.
Zdivo LIVETHERM pro nízkoenergetické či pasivní stavby o tloušťce zdiva 400 mm není nutné dále zateplovat. Izolační vložka je umístěna uvnitř bloku. Celý systém tudíž není nijak náročný na provádění vnitřních i obvodových omítek a nehrozí mu závažné mechanické poškození.
Firma Betonové stavby – Group, s. r. o., však nenabízí pouze dodávky výše zmiňovaných prvků. K celé výrobkové řadě LIVETHERM nabízí propracovaný stavební servis, který v sobě zahrnuje veškerou možnou podporu pro projektanty i zástupce Typový dům RD LIVETHERM III – cena dodávky na klíč 2 390 000 Kč včetně základů stavebních firem (zpracování cenových nabídek, kladečských výkresů stropů, technického poradenství, ocenění staveb atd.), dále v rámci konkrétní dodávky nabízí dotovanou pomoc při založení zdiva včetně dodávky zakládací malty, odborné poradenství technicko-obchodních poradců na stavbě během výstavby, bezplatnou dodávku malty pro tenké spáry pro celý dům, půjčovnu pracovních pomůcek pro správnou aplikaci (maltovací vozíky, míchadla, pily) a k řadě výrobků i dotovanou či zcela bezplatnou dopravu.
Firma disponuje i vlastní nabídkou typových projektů rodinných domů LIVETHERM; lze využít i nabídku zpracování projektové dokumentace dle konkrétního přání zákazníka – dům na míru. Tyto domy je firma Betonové stavby – Group, s. r. o., schopna realizovat v rámci celé ČR (do podoby hrubé stavby či stavby na klíč).
Více informací hledejte na www.livetherm.cz či na adrese www.betonstavby.cz.
podle podkladů firmy Betonové stavby – Group, s. r. o.