Informace výrobců, Snižování energetické náročnosti budov

Správné zateplení rekonstruovaných objektů

Požadavky na úspory energií na provoz pozemních objektů se nevyhýbají ani rekonstrukcím. Stále rostoucí nároky jak normové, tak ze strany uživatelů a projektantů s sebou nesou i vysoké nároky na stavebně-fyzikální vlastnosti použitých materiálů a skladeb. 
 
Památkově chráněná fasádaVětšinou již nestačí pouze vhodně poskládat nejlevnější dostupné materiály od různých dodavatelů, tak jak po léta zaběhnutá praxe často funguje, ale je třeba dbát na doporučení výrobců a projektantů, kteří by měli tyto skladby ctít a počítat s jejich přesnými parametry. To se týká především skladby tepelného izolantu, parobrzdných a voděodolných vrstev a difuzně otevřených fasádních systémů. Cílem je přesvědčit investora, ale i projektanta o správnosti použití a vzájemného spolupůsobení jednotlivých materiálů a technologií a zároveň nabídnout produkt s optimální kvalitou i cenou.
Systém COMPRI zahrnuje výše uvedený komplex materiálů ve velké šíři. Z tepelných izolantů jsou to především foukané izolace na bázi celulózy, minerálního vlákna a nenasákavého polystyrenu, jejichž různé vlastnosti umožní bez rizika realizovat zateplení prakticky jakékoli konstrukce.
U celulózy pod obchodní značkou CLIMATIZER PLUS je to především izolace obvodových plášťů i stropů, a to jak suchou, tak i stříkanou technologií. Působení celulózové izolace v dřevostavbě bylo již mnohokrát zmíněno a ověřeno po více než 22 let přímo v ČR. Avšak v souvislosti s pohledem na celou skladbu jsou důležité zejména tyto vlastnosti:
● Nízká tepelná vodivost 0,038 W/m.K, na úrovni srovnatelné se všemi špičkovými izolanty na trhu i při nízké objemové hmotnosti okolo 30–40 kg/m3 (například stropní konstrukce).
● Vysoká hodnota měrného tepla Cd = 1907 J/kg.K, která přispívá k výraznému zlepšení vnitřního vyrovnání klimatu a větší tepelné setrvačnosti dřevostavby.
● Unikátní schopnost vyrovnávání a rychlého transportu vlhkosti, což je dobrým předpokladem pro dlouhou životnost.
● Dobrá přilnavost ke všem detailům, instalace bez prořezů a rizika tepelných mostů a spárového proudění vzduchu.
● Dobré protipožární a akustické parametry.
 
Stav před montáží systému UdiIN RECO®Zaizolovaná stěnaHotový systém UdiIN RECO®
Minerální foukaná izolace CLIMASTONE® je vhodnou foukanou alternativou k celulóze, v prostorách, kde jsou vyšší požadavky na požární odolnost konstrukce a izolant musí dosahovat zatřídění A1. Tyto požadavky nastávají u některých požárně dělicích stěn, v okolí komínových těles, v prostorách s předpokladem vysokého počtu shromažďovaných osob a podobně. Rovněž dosahuje velmi dobrých tepelněizolačních vlastností a splnění požadavků na snadnou aplikaci v místě stavby je samozřejmostí. Poněkud pomalejší a je pouze aplikace do uzavřených konstrukcí stěn, která je kvůli objemové hmotnosti materiálu i náročnější na spotřebu.
Foukané perličky grafitového polystyrenu pod značkou CLIMASTYREN jsou naopak vhodné všude tam, kde je riziko styku s vodou, např. pro podlahové konstrukce s nebezpečím poruchy hydroizolace, předstěny a mezery obezdívek a mnoho dalších aplikací při dodatečné sanaci problémových konstrukcí. Izolant je zcela nenasákavý a dosahuje tepelné vodivosti 0,034 W/m.K. Velmi snadno se fouká strojním zařízením při objemové hmotnosti cca 14 kg/m3.
Pokud z nejrůznějších důvodů nelze provést tepelnou izolaci z vnější strany, můžeme přistoupit k vnitřnímu zateplení. Výhodným řešením je vnitřní zateplovací systém UdiIN RECO® z dřevovláknitých desek. Funkčně se systém skládá ze dvou částí. Za prvé ze speciální vnitřní stěrky (UdiMULTIGRUND®) a za druhé ze sendvičové dřevovláknité tepelněizolační desky (UdiRECO®). Tato deska je vyrobena ze dvou vrstev – z pevné a měkké. Měkká flexibilní část se přikládá vždy k podkladu. Umožňuje vyrovnat nerovnosti povrchu až ±2 cm. Pevná nosná část směřuje vždy do interiéru a nanáší se na ni speciální vnitřní stěrka. Systém funguje tak, že vnitřní stěrka zamezí průniku vlhkosti z interiéru do celé konstrukce. Vlastnosti dřevovláknité izolace pak zajistí, že se případná zkondenzovaná vlhkost v konstrukci rozprostře v celé struktuře sendvičové desky. Vlhkost se tedy nehromadí, při vhodných klimatických podmínkách se rychle odpaří a nevznikají plísně.
 
Detail zakrytí elektroinstalaceMembrána s vysoce proměnnou hodnotou Sd – Intello
Ekologická membrána s proměnnou hodnotou Sd – DB+Montáž systému UdiIN RECO®
 
Velkou výhodou systému je způsob jeho připevnění k podkladu. Díky tomu, že se desky pouze kotví nastavitelnými hmoždinkami, není třeba podklad jakkoliv vyrovnávat. Flexibilní část dokonale přilne i k nerovnému povrchu. Celý systém Unger Diffutherm®, kombinující v sobě unikátní patentované složení dřevovláknité desky a difuzně otevřeného systému omítky, je po více než dvacet let zárukou dlouholeté kvality bez kompromisů. U dřevovláknitých desek použitých ve fasádním systému je důležitá rovnoměrná a rychlá distribuce vlhkosti, která je na vnější i na vnitřní straně co nejvíce vyrovnaná. Desky tohoto systému tuto schopnost mají. Je tak zaručeno v kombinaci se systémovou omítkou, že nedojde k pozdějšímu zvlnění nebo k mikrotrhlinám.
Desky navíc spolu s CLIMATIZEREM PLUS značně zvyšují další potenciál pro teplotní vyrovnanost, překlenutí jakýchkoli tepelných mostů a pohodu skutečně funkční dřevostavby. Pro správnou funkci stavby z hlediska stavební fyziky a splnění náročných požadavků vzduchotěsnosti je třeba opatřit celou stavbu těsnicími materiály.
1 systém UdiRECO®, 2 systém UdiIN RECO®, 3 systém UdiSPEED®, 4 systém UdiFRONT®, 5 systém UdiIN®, 6 systém UdiTOP®, 7 Climatizer Plus® + systém UdiFLEX®, 8 systém UdiCLIMATE®, 9 systém UdiSTONE®, 10 univerzální expandér UE + kapsa FT, Climatizer Plus® systém UdiSPEED®, 11 univerzální expandér UE, Climatizer Plus® UdiSTOP®, provětrávaná fasádaV systému COMPRI® jsou to především membrány, které zároveň plní funkci parobrzdy, těsnicí pásky a průchodky pro kabely a instalace. Pro tuto aplikaci je určena celá škála výrobků Pro clima®. Pokud budeme pokračovat ve skladbě konstrukcí tak, jak bylo výše uvedeno, je ideální kombinovat do skladby systém DB (ekologická membrána na bázi papírové lepenky) nebo Intello®. Jde o vzduchotěsné membrány, které regulovaně transportují vlhkost.
V zimním období jsou více uzavřené a na léto se otevírají. Tím se poskytuje stavbě i po případné rekonstrukci unikátní schopnost zaručeného vyschnutí, a to i v případě, že vzniknou v průběhu užívání drobné problémy a narušení celistvosti konstrukce, které nelze nikdy zcela vyloučit. Bezpečnost proti vzniku škod a eventuálních plísní je tady nejvyšší možná. To vše bez současné potřeby transportu vzduchu, jak je tomu u mnoha jiných systémů.
Veškeré materiály ve skladbách jsou přitom zdravotně i ekologicky nezávadné. Veškeré vrstvy vzájemně spolupůsobí na vyrovnávání tepelné pohody i vlhkosti v interiéru. Oproti stavbám, jejichž první vrstvou po sádrokartonu je PE fólie tvořící parozábranu a na fasádě je nalepen nejlevnější polystyren s nejlacinějším typem omítky, je pobyt v domech tvořených touto nebo podobnou skladbou nesrovnatelně příjemnější. Mnoho dalších informací je možné najít na www.ciur.cz. O foukané izolaci CLIMATIZER PLUS naleznete informace na www.climatizer.cz.
František Buráň,