Informace výrobců, Soutěže

Společnost Xella vyhlásila 28. ročník Mezinárodní studentské soutěže

Soutěž je určena studentům a studentkám (samostatně nebo v pracovních kolektivech) studijních oborů Architektura a Pozemní stavitelství na vysokých technických a uměleckých školách a univerzitách a tématem letošního zadání je ideová urbanistická a architektonická studie „MARINA ÚSTÍ NAD LABEM, PŘÍSTAV A KOTVIŠTĚ MALÝCH VODNÍCH PLAVIDEL A VÝLETNÍCH LODÍ“.

Cílem nového ročníku, organizovaného pod mottem „Příroda vytváří – člověk dotváří“, je podpora samostatné tvůrčí práce vysokoškolských studentů prostřednictvím soutěžní konfrontace architektonických idejí a myšlenek. Je to i příležitost k zamyšlení, jak by teoreticky bylo možné změnit současnou nevzhlednou plochu ústeckého přístaviště a překladiště všeho možného v důstojný soubor staveb, který by vhodným způsobem navázal na stávající tři významné městské dominanty v čele s ikonickým výletním zámečkem Větruše a dotvořit panoráma jižní části města v tomto kontextu.

PaedDr. Hana Šimánová, která vede sekretariát soutěže pro Českou republiku, k novému ročníku uvedla: „Termín pro předání soutěžních návrhů je 27. února 2023, ještě předtím se však každý zájemce o účast v soutěži musí na webu www.xellasoutez.ytong.cz registrovat. Uzávěrka registrací je předposlední den před předáním, tj. v neděli 26. února 2023. Soutěžní podklady budou zdarma k dispozici vysokým školám na webových stránkách www.xellasoutez.ytong.cz a www.xellasutaz.ytong.sk nebo na webových stránkách jednotlivých fakult.“

Náplní zadání letošního ročníku vysokoškolské soutěže Xella je zpracování urbanistické a architektonické studie Mariny, kotviště malých rekreačních plavidel a výletních lodí, které zajišťují pravidelnou dopravu po Labi, včetně nezbytného zázemí:

– kotviště pro malá rekreační plavidla včetně zázemí pro osazenstvo těchto plavidel,
– ubytovací zařízení pro pasažéry malých výletních plavidel i velkých výletních lodí nebo pro cykloturisty, kteří využívají mezinárodní cyklostezku Labe – Elbe,
– čekárna pro pasažéry osobních výletních lodí včetně hygienického zázemí,
– vyhlídková restaurace s venkovní terasou,
– čerpací stanice pohonných hmot pro malá plavidla,
– infocentrum,
– nástupiště na osobní výletní a hotelové lodě,
– parkovací stání pro osobní automobily a autobusy,
– zastávka autobusů městské hromadné dopravy,
– sadové/parkové úpravy celého areálu včetně plochy pro volnočasové aktivity,
– případné zajímavé využití nepoužívané části vlečky pro turistické atrakce (např. doprava
ruční drezínou od zdymadel do areálu Mariny).

Společnost Xella vyhlásila 28. ročník Mezinárodní studentské soutěže pro akademický rok 2022/2023Společnost Xella vyhlásila 28. ročník Mezinárodní studentské soutěže pro akademický rok 2022/2023Společnost Xella vyhlásila 28. ročník Mezinárodní studentské soutěže pro akademický rok 2022/2023

V porotě zasednou opět známí čeští a slovenští architekti jako jsou Jakub Cigler, Jana a Miroslav Stachovi, Michal Krištof, Jarek Veselák, Lubomír Závodný, Peter Moravčík, Juraj Hantabal, Juraj Benetin aj. Předsedu poroty si porotci zvolí na začátku vyhodnocování soutěžních návrhů.

Informaci o výsledcích hodnocení poroty se studenti dozvědí po skončení zasedání poroty a oznámení oficiálních výsledků. Hlavní výhrou může student získat odměnu ve výši 4000 €, za druhé místo 2000 € a autor práce na třetím místo obdrží výhru 1000 €.

podle podkladů společnosti Xella