Informace výrobců

Společnost Wavin Czechia provedla na Uherskobrodsku ojedinělou bezvýkopovou rekonstrukci vodovodu

K rekonstrukci půlkilometrového vodovodního přivaděče mezi Hlukem a Uherským Brodem použila společnost Wavin Czechia moderní technologii bezvýkopového řízeného pluhování, a výrazně tak přispěla ke kvalitě místní vodohospodářské infrastruktury. Tato mimořádně rychlá a k životnímu prostředí šetrná metoda se hojně využívá nejen v otevřené krajině.

V projektu bylo použito potrubí Wavin SafeTech RC voda o dimenzi d450x26,7 mm. Potrubí takto velkého průměru bylo v České republice položeno bezvýkopovou metodou vůbec poprvé v historii. Díky vysoké efektivitě této metody byla celá realizace uskutečněna za pouhý den a půl. Využít ji lze nejen pro vedení vody, ale také plynu, elektřiny či odpadních vod.

„Výhodou tohoto způsobu práce je rychlost, díky softwaru řízeného dle souřadnic GPS i přesnost a ve srovnání s pokládkou do otevřeného výkopu je to i cena,“ říká Radim Modlitba, produktový manažer Wavin Czechia, který na rekonstrukci dohlížel. Rychlou, efektivní a k životnímu prostředí mimořádně šetrnou technologii si pro minimální zásah do krajiny oblíbili i vlastníci půdy, kteří nemuseli na svých pozemcích řešit žádné zásahy spojené se stavbou. „Rekonstrukce vodovodu vedla přes pole a zemědělcům díky použití této technologie nevznikla téměř žádná škoda,“ dodává Radim Modlitba.

Dle Českého statistického úřadu patří Zlínský kraj k regionům s nejvyšším počtem obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů. V roce 2020 jich na ní bylo závislých 96 % místních, republikový průměr je zhruba o jeden a půl procenta nižší. Zlínský kraj podpořil v posledních dvou letech rozvoj vodohospodářské infrastruktury částkou přesahující 60 milionu korun a prostředky rozdělil mezi třicítku obcí. Díky veřejné podpoře a pravidelné rekonstrukci patří Česká republika k zemím s nejnižšími ztrátami na vodovodní síti v Evropě. Ročně se na ní ztratí necelých 16 procent vody, evropský průměr se pohybuje okolo 23 procent. Kvalitnější sítí disponují v Evropě pouze Němci, Dánové a Nizozemci.

Společnost Wavin Czechia provedla na Uherskobrodsku ojedinělou bezvýkopovou rekonstrukci vodovoduSpolečnost Wavin Czechia provedla na Uherskobrodsku ojedinělou bezvýkopovou rekonstrukci vodovodu

Společnost Wavin Czechia zařadila tuto rekonstrukci vodovodu bezvýkopovou metodou na Uherskobrodsku mezi šest nejlepších udržitelných projektů s pozitivním dopadem na společnost i životní prostředí, které zrealizovala v České republice. V rámci aktuálně probíhající soutěže může nyní až do konce února pro tuto realizaci na stránce www.wavin.com/cs-cz/nase-mesto hlasovat každý, koho zajímá tématika výstavby environmentálně udržitelné architektury a stavebnictví. Účastníci soutěže mohou vyhrát ceny v hodnotě 20 tisíc korun.

podle podkladů společnosti Wavin Czechia